Logistyka

Logistyka

Logistyka

05.07.2022

Logistyka – Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku logistyka na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku logistyka w PŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Koncepcje zarządzania logistycznego
 • Prawo gospodarcze i cywilne
 • Matematyka II (Moduł 10: Elementy rachunku p-stwa i statystyki matematycznej)
 • Matematyka II (Elementy matematyki finansowej)
 • Technologie informatyczne
 • Bazy danych w praktyce biznesowej
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Elementy marketingu
 • Podstawy normalizacji

 

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom szeroką gamę kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Logistyka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy z różnych dyscyplin, które składają się na tę dziedzinę. Studenci poznają zasady zarządzania nowoczesnymi systemami logistycznymi, a także zaznajamiają się z podstawami zarządzania i ekonomii, towaroznawstwa, zarządzania produkcją i usługami, finansów i rachunkowości oraz prawa. Logistyka na Politechnice Łódzkiej to wiedza i umiejętności, które odpowiadają współczesnym wymaganiom stawianym inżynierom logistyki.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: projektowanie procesów, infrastruktura logistyczna, matematyczne podstawy procesów decyzyjnych, logistyka dystrybucji, komunikacja i negocjacje w biznesie, zaawansowane techniki programowania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Logistyki na PŁ mogą wykorzystać w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, jednostkach projektowych i doradczych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Sebastian, student Logistyki mówi:

„Logistyka to coraz popularniejsza dziedzina, więc rzeczą oczywistą jest, że będzie rosła konkurencja wśród przyszłych pracowników tej branży. Dlatego trzeba starać się być najlepszym. Trzeba starać się być prawdziwy specjalistą. Studia na Politechnice Łódzkiej bez wątpienia stanowią milowy krok do osiągnięcia takich założeń.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Łódź

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Logistyki na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji i negocjacji w biznesie,
 • zarządzania procesem produkcyjnym,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • wykorzystywania metod ilościowych w zarządzaniu zasobami materialnymi,
 • analizy struktur i strategii w handlu,
 • zasad audytu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach gospodarczych,
 • centrach logistycznych,
 • firmach spedycyjno-transportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Aby dostać się na studia na kierunku Logistyka należy krok po kroku wykonać wszystkie rekrutacyjne zadania. Co ważne, nie są one skomplikowane, a nawet nie wymagają pojawienia się w dziekanacie uczelni. Dlaczego? Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest przez Internet. Każdy kandydat zobligowany jest do założenia konta w specjalnym systemie rekrutacyjnym, który pełni rolę „centrum dowodzenia” procesu rekrutacyjnego. Za jego pośrednictwem zgłaszamy chęć ubiegania się o indeks, wprowadzamy uzyskane wyniki, wypełniamy niezbędny formularz i co najważniejsze otrzymujemy informację o pomyślnym zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Każda osoba, która otrzyma informację o dostaniu się na studia zobligowana jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych. To zestaw niezbędnych arkuszy, bez dostarczenia których nie zostaniemy przyjęci w poczet studentów. Co istotne, dokumenty można złożyć w siedzibie uczelni osobiście, bądź przesłać je pocztą. O jakie dokumenty chodzi? 

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna dotyczy każdego kandydata. Wszyscy zainteresowani studiowaniem muszą opłacić postępowanie kwalifikacyjne. Jeśli tego nie zrobią, nie wezmą udziału w procesie rekrutacyjnym. Opłatę rekrutacyjną można dokonać ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Planując studia logistyczne należy postawić przede wszystkim na „królową nauk”. To najważniejszy przedmiot dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na omawiany kierunek kształcenia. Jaki przedmiot można jeszcze wybrać? Dobrym pomysłem będą fizyka albo chemia. Co ważne, nie wolno zapomnieć o jak najlepszym wyniki z języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na podstawie egzaminu maturalnego, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Jakie olimpiady i konkursy wiedzy brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Logistykę? Oto ich lista ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)