Logistyka - Łódź

Logistyka - Łódź

Logistyka - Łódź

Studia w Łodzi

logistyka

Odkryj logistykę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Logistyka studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Logistyka w Łodzi to studia licencjackie lub inżynierskiektórych program kształcenia trwa 3 lata lub 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub inżyniera.

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej oraz niepublicznej szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Łódzki oferuje 120 lub 80 miejsc (w zależności od wydziału), a Politechnika Łódzka 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3700 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów.

 

W czasie studiów na kierunku logistyka studenci nauczą się zarządzania systemami logistycznymi. Ponadto nauczą się planowania i organizowania procesami logistycznymi i transportowymi. Co więcej, poznają zasady planowania, organizowania i kontrolowania procesów realizowanych w łańcuchu dostaw. Rozwiną także specjalistyczną wiedzę informatyczną i techniczną, a także dowiedzą się więcej na temat branży TSL.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w centrach logistycznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych i firmach spedycyjo-transportowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z jednostkami sektora publicznego, przedsiębiorstwami transportu publicznego czy z jednostkami służby zdrowia.

 

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Logistyka +

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Zarządzania UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Transport - studia online stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: online

Specjalności na kierunku transport - studia online

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Logistyka w Łodzi?

Żeby dostać się na studia w Łodzi na kierunku Logistyka, należy bardzo dobrze przygotować się do przedmiotów takich, jak matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia oraz język obcy nowożytny, fizyka, chemia gdyż są one wiodące w procesie rekrutacji na ten kierunek na większości łódzkich uczelni.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • matematyka
 • WOS
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia

 

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne są zmienne, dlatego żeby nie przeżyć przykrego rozczarowania, należy na bieżąco śledzić ustalenia danej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

LOGISTYKA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Logistyka w Łodzi?

Zdawać by się mogło, że kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w każdej gałęzi przemysłu jest angażowanie do współpracy kompetentnych w kwestii wykonywania powierzonych zadań pracowników. Poniekąd to prawda – transport surowców na znaczne odległości nie byłby możliwy, gdyby nie doskonali kierowcy samochodów ciężarowych, pilotów oraz kapitanów statków.

Jednak siłą napędową każdej pracy jest jej sprawna organizacja. Harmonia pomiędzy pracownikami każdego ze szczebli, którzy jedynie poprzez współpracę są w stanie osiągnąć wyznaczone cele, skrupulatnie opracowana strategia działania poszczególnych składowych większej działalności gospodarczej – wszystko to i wiele innych funkcji spełniają dobrze wykształceni logistycy, bez pracy których ciężko byłoby o poprawne działanie całego organizmu przedsiębiorstwa.

W odpowiedzi na ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów studiów logistycznych, wiele polskich uczelni postanowiło wprowadzić ofertę edukacyjną z obszaru tego kierunku. Logistyka jest interdyscyplinarną nauką, której spektrum zawiera skomplikowane zagadnienia ekonomiczne, administracyjne, geograficzne oraz z zakresu zarządzania.

 

 

1. Na początek

Przygotuj się na naukę planowania, organizowania, zarządzania oraz kontrolowania procesów, czy przepływu produktów.

W trakcie studiów logistycznych oferowanych przez uczelnie w Łodzi będziesz miał okazję udoskonalić swoje umiejętności matematyczne poprzez zgłębienie szczegółowej wiedzy statystycznej oraz ekonometrycznej, niezbędnej do zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstw, analizy rynku pod wybranym kątem oraz interpretacji istniejących już danych. 

Na zajęciach warsztatowych nauczysz się obsługi specjalistycznych programów komputerowych, służących do wykonywania bardziej złożonych analiz statystycznych oraz poznasz inne narzędzia, które z pewnością przydadzą ci się w późniejszej pracy.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

3. Program studiów i przedmioty

Ze względu na to, że logistyka zatacza swoje kręgi wokół całego globu, będziesz musiał poznać podstawy funkcjonowania odmiennych kultur i ich zwyczajów, co nie tylko znacznie wzbogaci twoje kompetencje interpersonalne, ale również pomoże w nawiązaniu niezwykle ważnej sieci kontaktów. A co najważniejsze – zostaniesz gruntownie przeszkolony w kwestii planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców z punktu A do B w celu zachowania jakości transportowanych surowców, terminu dostawy oraz innych czynników, które ostatecznie będą miały wpływ na zadowolenie klienta, które jest kluczowe dla zawodu związanego z logistyką.

Chyba sam zdążyłeś już zauważyć, że nauka na studiach logistycznych na kierunku Logistyka w Łodzi nie będzie należała do najłatwiejszych, jednak możliwości zawodowe, które będą czekać na absolwentów tego kierunku z pewnością wynagrodzą wszelkie niedogodności.

 

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

 

Ile trwają studia na kierunku Logistyka w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Logistyka w Łodzi?

Studia na kierunku Logistyka w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lub 4 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku Logistyka oraz otrzymanych po ich ukończeniu tytułów różni się w zależności od wybranej łódzkiej uczelni. Student pierwszego stopnia Logistyki na Politechnice Łódzkiej będzie musiał przygotować się na siedem semestrów nauki zwieńczonej uzyskaniem tytułu inżyniera, podczas gdy na Uniwersytecie Łódzkim nauka trwa o semestr krócej, a absolwent staje się licencjatem.

Gdzie studiować na kierunku Logistyka w Łodzi?

 

Logistyka studia w Łodzi - uczelnie:

 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 
 

1. Uczelnie publiczne

Uniwersytet Łódzki

Logistyka na Uniwersytecie Łódzkim jest realizowana na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz na Wydziale Zarządzania. Na obu wydziałach, logistyka jest jednostopniowa – studia trwają 3 lata i kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

 • Stacjonarne (studia bezpłatne limit miejsc 120 osób)
 • Niestacjonarne (3800 zł)

 

Wydział Zarządzania UŁ

 • Stacjonarne (studnia bezpłatne limit miejsc 80 osób)
 • Niestacjonarne (4400 zł)

 

Studia na kierunku logistyka są dla wszystkich tych, którzy nie wyobrażają sobie życia bez adrenaliny. Branża TSL (transport-spedycja-logistyka), jest bowiem bardzo dynamiczna, a praca w niej jest często stresująca. Wszystko to dlatego, że na wiele czynników nie ma się wpływu, o czym dowiedzą się studenci logistyki na Uniwersytecie Łódzkim.

Na oby dwu wydziałach, program studiów jest dopasowany do aktualnych potrzeb rynku, przez co młody adept logistyki ma szanse obserwować zmiany zachodzące w logistyce. Student nie uczy się tylko teorii, ale także nabywa wiedzę praktyczną o najlepszych rozwiązaniach w procesach logistycznych, a wykładowcami są najlepsi praktycy w sektorze TSL.

Absolwenci kierunku logistyka znajdują zatrudnienie na stanowiskach: pracownik działu logistyki, specjalista ds. zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. rozwoju dostawców. Ich wiedza oraz umiejętności pozwala odnaleźć się także w obszarze logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, a także jednostkach sektora publicznego (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia, wojsko, policja, straż graniczna).

Dowiedz się więcej

 

 

Politechnika Łódzka

Logistyka na Politechnice Łódzkiej, realizowana jest na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Studia są jednostopniowe – trwają 4 lata i zakończone są tytułem inżyniera.

 

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • Stacjonarnym (studia bezpłatne limit miejsc 60 osób)

 

Studia na kierunku logistyka, to świetny wybór dla ludzi o umysłach ścisłych, dbających o szczegóły i detale. Jako dziedzina interdyscyplinarna, wymaga połączenia wiedzy ekonomicznej i technicznej. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe odpowiadające aktualnym, współczesnym wymaganiom stawianym inżynierom logistyki.

Podczas studiów, student pozna specyfikę tej dziedziny – zarządzaniem produkcji i usługami, prawem i finansami, a ponadto projektowaniem procesów logistycznych, infrastrukturą logistyczną oraz ekologistyką. Politechnika proponuje dwie specjalności:

 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Zarządzanie logistyczne

 

Absolwent kierunku logistyka jest przygotowany do pracy w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką. Studia na tym kierunku dają wiele perspektyw i możliwości. Jest to jeden z kluczowych obszarów rozwoju w dzisiejszych czasach.

Prognozy rynku i analizy, mówią o łatwości w poszukiwaniu pracy na obecnym rynku. Absolwenci logistyki mają wszechstronną wiedzę, ułatwiającą im późniejszą pracę w tej dziedzinie.

Dowiedz się więcej

 

 

2. Uczelnie niepubliczne

Społeczna Akademia Nauk

W Społecznej Akademii Nauk można studiować kierunek logistyka na studiach pierwszego stopnia (licencjackich), które trwają 3 lata. Uczelnia oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

Ceny za pierwszy rok studiów (rok akademicki 2021/2022):

 • Stacjonarne – od 3940 zł
 • Niestacjonarne – od 3700 zł

 

Studia na kierunku logistyka to propozycja dla osób, nie bojących się wyzwań. Kierunek ten jest bardzo rozwojowy i nie pozwala swoim adeptom na stanie w miejscu. Logistyka w Społecznej Akademii Nauk zapewnia możliwość zdobycia wiedzy z zakresu zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia centrów dystrybucji oraz swobodnego poruszania się w tematach spedycyjnych.

Przyszłemu studentowi nie będą obce tematy obejmujące procesy planowania i kontrolowania przepływów kowarów, a funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych będzie dla niego chlebem powszednim. Logistyka na Społecznej Akademii Nauk, oferuje trzy specjalności:

 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Transport-Spedycja-Logistyka
 • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

 

Dzięki nim, student tego kierunku może zadecydować o swojej przyszłości, robić to, co lubi, a także rozwijać swoje umiejętności. Studiując ten kierunek, młody człowiek zapewnia sobie praktyczne metody kształcenia, a także możliwości podjęcia ścieżki przygotowującej specjalistów logistyki.

Największe międzynarodowe firmy, poszukują specjalistów w zakresie logistyki, a płaca w tej branży, jest wymierna do umiejętności. Dzięki powiązaniom uczelni z międzynarodowymi firmami, student ma możliwość podjęcia praktyk, w których można poznać specyfikę pracy.

Dowiedz się więcej

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Logistyka w Łodzi?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Zanim zdecydujesz się na aplikację na studia na kierunku Logistyka w Łodzi, powinieneś upewnić się, czy zdołasz napisać egzamin maturalny z wiodących dla danej uczelni przedmiotów.

Do matury z tych przedmiotów warto przygotować się odpowiednio wcześnie, aby mieć realne szanse na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych – liczba kandydatów często przewyższa przewidziane przez władze uczelni miejsca. Kiedy już wiesz na pewno, że logistyka - jeden z popularnch kierunków studiów w Łodzi to coś, z czym chciałbyś związać przyszłość, pozostaje wybrać łódzką uczelnię, która zaoferuje ci możliwość edukacji w wybranym zakresie. Obecnie studia na kierunku Logistyka w Łodzi można podjąć aż na trzech uczelniach!

 

Proces rekrutacji

Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz Społeczna Akademia Nauk  czekają na chętnych do zasilenia szeregów studentów Logistyki w Łodzi.

Jeśli aplikujesz na studia pierwszego stopnia, będziesz musiał wziąć udział w konkursie świadectw maturalnych – kandydaci z największą liczbą punktów zostaną przyjęci jako pierwsi. W przypadku kandydatury na studia drugiego stopnia, przydadzą ci się dobre oceny uzyskane we wcześniejszych etapach nauki.

Kiedy masz już pewność, że uzyskane przez ciebie wyniki są satysfakcjonujące, możesz przystąpić do pierwszego kroku w procesie rekrutacji. Polega on na wypełnieniu odpowiednich rubryk, znajdującej się na stronie internetowej wybranego instytutu, wartościami procentowymi z przedmiotów wiodących. Te zostaną przeliczone na punkty i na ich podstawie będą wybrani najlepsi kandydaci na ten kierunek.

 

Wymagane dokumenty

Jeśli już wiesz, że znalazłeś się na liście przyjętych szczęśliwców, pozostanie ci tylko skompletowanie odpowiednich dokumentów (kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografii o wymiarach 35X45mm oraz formularza aplikacyjnego) i dostarczenie ich na biurko wyznaczonej komisji rekrutacyjnej.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Logistyka w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Logistyka w Łodzi?

Jako absolwent studiów na kierunku Logistyka w Łodzi będziesz mógł zatrudnić się w wielu obszarach przemysłu, bowiem wykształcenie, które zdobędziesz, nie ograniczy cię do żadnej z jego odmian – Logistyka jest powiązana z każdym sektorem rynku.

 

Będziesz mógł zatrudnić się w przemyśle transportowym, potrzebującym kompetentnego koordynatora dostaw zarówno w kwestii jakości przewożonych produktów, jak i samej trasy oraz czasu wykonania poszczególnych zleceń.

 

 

W związku z wykształceniem z zakresu zarządzania logistyką przedsiębiorstw oraz odpowiednimi kompetencjami interpersonalnymi, będziesz w stanie otworzyć własną, dobrze prosperującą działalność gospodarczą na rynku krajowym lub międzynarodowym. Ponadto otworzy się przed tobą możliwość podjęcia pracy w jednostkach projektowych i doradczych, zajmujących się logistyką, jednostkach gospodarczych, centrach logistycznych oraz firmach spedycyjno-transportowych, gdzie będziesz miał okazję wykazać się niemal wszystkimi umiejętnościami, które posiądziesz w trakcie studiów na kierunku Logistyka w Łodzi.

Szczegółowe analizy i prognozy rynku pracy, tworzone między innymi przez absolwentów studiów na kierunku Logistyka w Łodzi, najlepiej pokazują, że uzyskane podczas studiów logistycznych w Łodzi kwalifikacje można wykorzystać w pracy dla niemal każdej gałęzi przemysłu – szerokie zapotrzebowanie na praktyków tej jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin nie będzie malało również w szerszej perspektywie czasowej.

W związku z powyższym, ukończenie studiów na kierunku Logistyka w Łodzi jest równoznaczne z  szansą znalezienia dobrze płatnej i stabilnej pracy, którą doskonale dopasujesz do własnych zainteresowań, o ile tylko ostatecznie zdecydujesz się na podjęcie studiów na tym kierunku.

Studia na kierunku logistyka Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

W zależności od wybranej uczelni kierunek logistyka w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku logistyka studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku logistyka w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku logistyka możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku logistyka - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Logistyka w Łodzi?

Zastanawiasz się, czy studia na kierunku Logistyka w Łodzi będą dobrym wyborem, ale wciąż nie podjąłeś ostatecznej decyzji? Wybierając przyszłą ścieżkę edukacji warto zasugerować się opiniami innych.

 

Kamil, student pierwszego roku Logistyki w Łodzi mówi:

„Logistyka to nie są studia dla każdego. Kilku kolegów z roku zrezygnowało, bo okazało się, że organizacja samych siebie ich przerasta, a co dopiero zajęcie się nią w życiu zawodowym. Jednak jeśli masz odpowiednie predyspozycje do tego kierunku, na pewno będziesz zadowolony. Ja jestem.”

Kierunki logistyka i transport w Łodzi

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Komentarze (0)