Logistyka - Łódź
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Logistyka studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Logistyka w Łodzi to 3-letnie, 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie), których program oferuje 17 różnych specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na logistyce w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 4100 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku logistyka w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logistyka w Łodzi rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Logistyka Łódź - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku logistyka poświęcone są zagadnieniom z zakresu zarządzania i organizacji łańcuchu dostaw. W toku nauczania studenci uczą się planowania produkcji, obsługi magazynów, analizowania kosztów transportu oraz poznają normy transportowe obowiązujące w polsce i na rynku międzynarodowym. W programie studiów znaleźć można takie przedmioty jak: towaroznawstwo, zarządzanie jakością w logistyce czy e-logistyka. Studia oferują przyszłym logistykom nie tylko wiedzę ekonomiczną i matematyczną, ale też uczą zdolności perswazyjnych i prezentacyjnych.

Logistyka to dziedzina powiązana z każdym sektorem rynku, dzięki czemu znalezienie pracy nie stanowi problemu dla absolwentów tego kierunku. Najczęstszym miejscem zatrudnienia logistyków są centra logistyczne, przedsiębiorstwa handlowe oraz firmy transportowe.

 

Uczelnie

W Łodzi logistykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Łódzkim (UŁ), Politechnice Łódzkiej (PŁ) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 
Specjalności
Współczesne studia z logistyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku logistyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku logistyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4100 zł do 4950 zł za pierwszy rok studiów. | Wykaz opłat za studia na kierunku logistyka w Łodzi >

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek LOGISTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Logistyka +

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Zarządzania UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Transport - studia online stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: online

Specjalności na kierunku transport - studia online

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Logistyka - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku logistyka - studia online

Pokaż więcej
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Logistyka - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku logistyka - studia online

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Logistyka w Łodzi?

Żeby dostać się na studia w Łodzi na kierunku Logistyka, należy bardzo dobrze przygotować się do przedmiotów takich, jak matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia oraz język obcy nowożytny, fizyka, chemia gdyż są one wiodące w procesie rekrutacji na ten kierunek na większości łódzkich uczelni.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia, informatyka, fizyka, chemia, biologia.

Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne są zmienne, dlatego żeby nie przeżyć przykrego rozczarowania, należy na bieżąco śledzić ustalenia danej uczelni.

 

Logistyka Uniwersytet Łódzki - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku logistyka na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch wymaganych przedmiotów, do których należą język obcy nowożytny oraz matematyka albo geografia, albo historia, albo wiedza o społeczeństwie, albo informatyka. Ponadto mogą oni wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić maksymalnie dwa dodatkowe przedmioty spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub informatyka. dowiedz się więcej

Logistyka Politechnika Łódzka - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek logistyka na Politechnice Łódzkiej uwzględniane są dwa przedmioty obowiązkowe, które stanowią matematyka oraz język obcy, a także maksymalnie dwa przedmioty dodatkowe, do których należą fizyka, geografia lub informatyka. Kandydaci mogą również wykazać się zdobytym wcześniej dyplomem zawodowym. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na logistyję w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Łodzi przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Łodzi

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować logistykę w Łodzi

Studia stacjonarne lub niestacjonarne na kierunku logistyka w Łodzi można podjąć na dwóch uczelniach publicznych – Uniwersytecie Łódzkim oraz Politechnice Łódzkiej.

Ponadto logistykę w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych lub online oferują trzy łódzkie uczelnie prywatne: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Uniwersytet WSB Merito.

Logistykę jako specjalność na innym kierunku oferują następujące szkoły wyższe:

 • Uniwersytet Łódzki (zarządzanie)
 • Politechnika Łódzka (zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (transport)
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 

Gdzie studiować logistykę bezpłatnie w Łodzi

Bezpłatne studia na kierunku logistyka oferują dwie uczelnie publiczne w Łodzi (studia stacjonarne): Uniwersytet Łódzki oraz Politechnika Łódzka.

Gdzie studiować logistykę niestacjonarnie w Łodzi

Niestacjonarną naukę na logistyce w Łodzi można podjąć w kilku szkołach wyższych:

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Dowiedz się więcej logistyka w Łodzi studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na logistyce w Łodzi

Studia niestacjonarne na kierunku logistyka w Łodzi są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 4100 zł do 4950 zł. ceny - logistyka Łódź >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Kandydaci na logistykę w Łodzi nie mogą palikować na bezpłatne studia niestacjonarne – niestacjonarna nauka we wszystkich szkołach wyższych w tym mieście wiąże się z opłatami.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku logistyka studenci nauczą się zarządzania systemami logistycznymi. Ponadto nauczą się planowania i organizowania procesami logistycznymi i transportowymi. Co więcej, poznają zasady planowania, organizowania i kontrolowania procesów realizowanych w łańcuchu dostaw. Rozwiną także specjalistyczną wiedzę informatyczną i techniczną, a także dowiedzą się więcej na temat branży TSL.
Logistyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 11 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).

Wśród łódzkich uczelni publicznych logistyka znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Łódzkim (6 osób na miejsce) oraz Politechnice Łódzkiej (ponad 600 kandydatów).

 

Zdawać by się mogło, że kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w każdej gałęzi przemysłu jest angażowanie do współpracy kompetentnych w kwestii wykonywania powierzonych zadań pracowników. Poniekąd to prawda – transport surowców na znaczne odległości nie byłby możliwy, gdyby nie doskonali kierowcy samochodów ciężarowych, pilotów oraz kapitanów statków.

Jednak siłą napędową każdej pracy jest jej sprawna organizacja. Harmonia pomiędzy pracownikami każdego ze szczebli, którzy jedynie poprzez współpracę są w stanie osiągnąć wyznaczone cele, skrupulatnie opracowana strategia działania poszczególnych składowych większej działalności gospodarczej – wszystko to i wiele innych funkcji spełniają dobrze wykształceni logistycy, bez pracy których ciężko byłoby o poprawne działanie całego organizmu przedsiębiorstwa.

W odpowiedzi na ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów studiów logistycznych, wiele polskich uczelni postanowiło wprowadzić ofertę edukacyjną z obszaru tego kierunku. Logistyka jest interdyscyplinarną nauką, której spektrum zawiera skomplikowane zagadnienia ekonomiczne, administracyjne, geograficzne oraz z zakresu zarządzania.

 

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w centrach logistycznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych i firmach spedycyjo-transportowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z jednostkami sektora publicznego, przedsiębiorstwami transportu publicznego czy z jednostkami służby zdrowia.
 

Program studiów i przedmioty

Ze względu na to, że logistyka zatacza swoje kręgi wokół całego globu, będziesz musiał poznać podstawy funkcjonowania odmiennych kultur i ich zwyczajów, co nie tylko znacznie wzbogaci twoje kompetencje interpersonalne, ale również pomoże w nawiązaniu niezwykle ważnej sieci kontaktów. A co najważniejsze – zostaniesz gruntownie przeszkolony w kwestii planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców z punktu A do B w celu zachowania jakości transportowanych surowców, terminu dostawy oraz innych czynników, które ostatecznie będą miały wpływ na zadowolenie klienta, które jest kluczowe dla zawodu związanego z logistyką.

Chyba sam zdążyłeś już zauważyć, że nauka na studiach logistycznych na kierunku Logistyka w Łodzi nie będzie należała do najłatwiejszych, jednak możliwości zawodowe, które będą czekać na absolwentów tego kierunku z pewnością wynagrodzą wszelkie niedogodności.

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci logistyki zgłębiają zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem, matematyką, ekonomią, informatyką czy techniką. Uczestnicy zajęć mierzą się jednak także z przedmiotami o charakterze społecznym i humanistycznym. Uczestnicy zajęć poznają np. prawo transportowe, a także normy i zasady obowiązujące na rynku polskim i międzynarodowym. Studenci tego kierunku rozumieją, czym jest przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Dzięki innowacyjnym narzędziom i rozwiązaniom studenci logistyki uczą się m.in. obsługi magazynów i planowania produkcji. W trakcie studiów projektują określone procesy logistyczne, zgodnie z wymogami międzynarodowymi. Przyszli logistycy dowiadują się, w jaki sposób np. zarządzać taborem, analizować koszt transportu czy monitorować statusy zleceń. W ten sposób studenci uczą się podejmowania różnorodnych decyzji w środowisku biznesowym. Ponadto absolwenci logistyki potrafią komunikować się zarówno w polskim, jak i obcym języku. W trakcie studiów rozwijają oni swoje zdolności merytoryczne i perswazyjne, a także prezentacyjne.

Logistycy mogą wykonywać zawody, które ściśle związane są m.in. z zarządzaniem, zaopatrywaniem czy rozliczaniem przedsiębiorstw. Absolwenci logistyki często pracują w firmach międzynarodowych oraz prowadzą działania doradcze. Osoby, które ukończyły ten kierunek, mogą zatem poszukiwać zatrudnienia na stanowiskach z sektora handlu czy transportu. Studia na logistyce przygotowują absolwentów również do samodzielnego prowadzenia działalności w Polsce i za granicą. Kompetencje logistyków cenione są m.in. w firmach spedycyjno-transportowych, centrach logistycznych, działach zakupów i dystrybucji.

 

Gdzie studiować na kierunku Logistyka w Łodzi?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Łódzki oferuje 120 lub 80 miejsc (w zależności od wydziału), a Politechnika Łódzka 65 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 4100 zł do 4950 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek logistyka - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Kandydaci, którzy zostali objęci postępowaniem kwalifikacyjnym, przyjmowani są na studia w ramach limitu miejsc. O ich przyjęciu decyduje lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku logistyka w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) – 120
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania UŁ) – 80
 • Politechnika Łódzka - 65

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku logistyka w Łodzi

Studia niestacjonarne w uczelniach publicznych,w przeciwieństwie do studiów stacjonarnych, są płatne. Za możliwość studiowania w prywatnych szkołach wyższych również należy zapłacić.

Logistyka studia Łódź - ceny 2023

 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ): 4100 zł
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania UŁ: 4600 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 4120 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi: od 4950 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacja o wynikach rekrutacji na poszczególne uczelnie publikowana jest w systemie IRK lub ERK w wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie. Kandydaci ostateczną decyzję uczelni otrzymują w prywatnym profilu, w którym także zostają zamieszone dane na temat m.in. liczby punktów zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2023
 • Politechnika Łódzka: 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Składany przez kandydatów zestaw dokumentów musi być kompletny i dostarczony w określonym przez szkołę wyższą terminie. Kandydaci zazwyczaj mogą złożyć dokumenty osobiście w siedzibie uczelni, jednak wiele szkół wyższych umożliwia także dostarczenie kompletu za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na studia zazwyczaj mogą składać dokumenty tuż po ogłoszeniu listy rankingowej. Zazwyczaj na złożenie dokumentów rekrutacyjnym mają oni kilka dni. Należy pamiętać o tym, żeby złożyć dokumenty w wyznaczonym przez uczelnię terminie – ważne jest też to, by zestaw był kompletny. Kandydaci, którzy nie spełnią tych warunków, mogą zostać skreśleni z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2023 do 19.07.2023
 • Politechnika Łódzka: od 18.07.2023 do 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek logistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi online studia I stopnia więcej
Politechnika Łódzka (Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ) stacjonarne studia I stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Logistyka w Łodzi?

Zastanawiasz się, czy studia na kierunku Logistyka w Łodzi będą dobrym wyborem, ale wciąż nie podjąłeś ostatecznej decyzji? Wybierając przyszłą ścieżkę edukacji warto zasugerować się opiniami innych.

 

Kamil, student pierwszego roku Logistyki w Łodzi mówi:

„Logistyka to nie są studia dla każdego. Kilku kolegów z roku zrezygnowało, bo okazało się, że organizacja samych siebie ich przerasta, a co dopiero zajęcie się nią w życiu zawodowym. Jednak jeśli masz odpowiednie predyspozycje do tego kierunku, na pewno będziesz zadowolony. Ja jestem.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Łódź studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Łódź studia stacjonarne

Logistyka Łódź studia niestacjonarne

Kierunki logistyka i transport w Łodzi

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia