Archeologia

Archeologia

Archeologia

30.01.2022

Archeologia - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2022

Studia na kierunku archeologia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku archeologia w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku archeologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • archeologia Polski
 • źródłoznawstwo archeologiczne
 • antropologia fizyczna
 • muzealnictwo i ochrona zabytków
 • metodologia badań naukowych
 • archeologia ratownicza
 • badania terenowe

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie kształci studentów na jedenastu wydziałach i osiemdziesięciu kierunkach. W gronie proponowanych kierunków kandydaci odnajdą Archeologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu archeologa, a także pozyskanie wiedzy o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim, oraz o metodach badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: archeologia Polski, źródłoznawstwo archeologiczne, antropologia fizyczna, muzealnictwo i ochrona zabytków, metodologia badań naukowych, archeologia ratownicza, badania terenowe. Absolwenci Archeologii na UMCS znajdą zatrudnienie w firmach archeologicznych, placówkach muzealnych i kulturalnych, urzędach konserwatorskich i ochrony zabytków, instytucjach badawczych.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Robert, student Archeologii mówi:

„Każdy, kto chciałby studiować Archeologię polecam ten kierunek na UMCS. Oprócz ciekawych zajęć, studenci mogą rozwijać się poprzez uczestnictwo w kole naukowym i brać aktywny udział w pracach terenowych i badawczych, które prowadzone są przez współpracujące z uczelnią firmy archeologiczne i ośrodki naukowe.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ARCHEOLOGIA - ważne informacje

Archeologia studia Lublin

Archeologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Archeologię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagadnień zróżnicowania kulturowego,
 • oceniania i porównywania cech kultur i przemian kulturowych od epoki kamienia po czasy nowożytne,
 • doboru właściwych narzędzi i technik badawczych,
 • wykonywania dokumentacji wykopalisk,
 • rozpoznawania charakterystycznych cech źródeł archeologicznych pochodzących z różnych okresów i kultur,
 • konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Archeologia:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach archeologicznych,
 • placówkach muzealnych i kulturalnych,
 • urzędach konserwatorskich,
 • urzędach ochrony zabytków,
 • instytucjach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych dla absolwentów kierunku archeologia, pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów pierwszego stopnia archeologii w przypadku absolwentów innych kierunków studiów. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali ocen od 2,0 do 5,0.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)