Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

22.06.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w UMCS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 150
 • studia stacjonarne II stopnia: 170
 • studia niestacjonarne I stopnia: 30
 • studia niestacjonarne II stopnia: 30

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo społeczne
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • podstawy prawa karnego
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • pozarządowe formy bezpieczeństwa
 • metodologia badań nad bezpieczeństwem
 • współczesne zagrożenia terroryzmem

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie oferuje kandydatom na studia szeroki zakres dyscyplin. Wśród nich widnieje Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, będących fundamentem zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Bezpieczeństwo wewnętrzne na UMCS to poznanie zasad funkcjonowania instytucji państwa zadań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, a także problematyki zarządzania kryzysowego.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na UMCS? Na przykład: bezpieczeństwo społeczne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, podstawy prawa karnego, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, pozarządowe formy bezpieczeństwa, metodologia badań nad bezpieczeństwem, współczesne zagrożenia terroryzmem. A jaką pracę może znaleźć absolwent tego kierunku? Absolwent Bezpieczeństwa wewnętrznego na UMCS znajdzie zatrudnienie w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne takich jak m.in: Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Celna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Artur, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Studia na UMCS to czas, który każdy student zapamięta na długie lata. To po prostu ciekawa przygoda, pełna interesujących, fajnych ludzi; zarówno w gronie studentów, jak i w gronie wykładowców. Na tej uczelni panuje niepowtarzalny klimat. To uczelnia inne niż wszystkie.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Lublin

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • wywierania wpływu na ludzi,
 • przewodzenia w zmiennym otoczeniu,
 • zasad funkcjonowania państwa,
 • analizy poszczególnych gałęzi prawa,
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny,
 • identyfikowania symptomów przestępczości,
 • zasad bezpieczeństwa imprez masowych,
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • ochrony obrotu gospodarczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • straży miejskiej,
 • straży granicznej,
 • służbie celnej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)