Bezpieczeństwo wewnętrzne - Lublin

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Lublin

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

26.09.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 5 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na bezpieczeństwie wewnętrznym w Lublinie w 2023 r. zaczynają się od 3610 zł za pierwszy rok studiów.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Lublin
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomii i zarządzania. Studenci mają do wyboru szeroką gammę specjalności, takich jak: obronność państwa, zarządzanie kryzysowe czy cyberbezpieczeństwo. W toku studiów studenci mogą zdobyć umiejętności opracowywania dokumentów na stanowiskach przewidzianych do planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji specjalnej. W programie kształcenia student może spodziewać się takich przedmiotów jak np.: system bezpieczeństwa państwa, zwalczanie przestępczości czy system praw człowieka w bezpieczeństwie wewnętrznym. 

Ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne daje możliwość zatrudnienia instytucjach bezpieczeństwa narodowego lub cywilnego. Absolwenci mogą podjąć pracę w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, służbach specjalnych czy centrach zarządzania kryzysowego na stanowisku np.: doradcy i analityka z zakresu bezpieczeństwa, pracownika z zakresu komunikacji w sektorze bezpieczeństwa i kontaktu z mediami bądź specjalisty z zakresu organizacji i zabezpieczenia imprez masowych.
 

Uczelnie
W Lublinie bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Lubelskiej Akademii WSEI.
 
Specjalności 
Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie: kryminalistyka i kryminologiazarządzanie kryzysoweformacje policyjne... specjalności na bezpieczeństwie wewnętrznym w Lublinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3610 zł do 3990 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kierunki studiów w Lublinie takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne to bardzo renomowane i pasjonujące dziedziny, które przykuwają uwagę wielu przyszłych kandydatów. Właśnie dlatego musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a szczególną uwagę warto zwrócić na język obcy nowożytny, fizykę, fizykę i astronomie, język łaciński i kulturę antyczną, historię, geografię, wiedzę o społeczeństwie, matematykę, a nawet biologię czy chemię. Uczelnie w Lublinie mogą wymagać także zaświadczeń lekarskich poświadczających zdolność do wykonywania zawodu. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami z dwóch przedmiotów maturalnych spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia. dowiedz się więcej

Rekrutacja na bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Lublinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na jednej lubelskiej uczelni publicznej – Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne mogą również studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie na jednej prywatnej uczelni w tym mieście – Lubelskiej Akademii WSEI.

Ponadto bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność na bezpieczeństwie narodowym można studiować w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć na studiach stacjonarnych w jednej uczelni publicznej w Lublinie – Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Lublinie

Niestacjonarną naukę na bezpieczeństwie wewnętrznym można podjąć w następujących lubelskich szkołach wyższych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Lubelskiej Akademii WSEI.

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Lublinie

Studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Lublinie, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3610 zł do 3990 zł. ceny - bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety bezpłatne studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Przede wszystkim nauczą się wykorzystania regulacji prawnych w praktyce. Co więcej, poznają zasady przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym, a także wykorzystywania technik kryminalistycznych. Dowiedzą się także więcej na temat zarządzania kryzysowego.
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej, służbach mundurowych, agencjach detektywistycznych, firmach ochroniarskich oraz w centrach zarządzania kryzysowego.Absolwenci studiów w Lublinie, które skupiają się na bezpieczeństwie wewnętrznym, zdobywają zatrudnienie w administracji publicznej, bankowości, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, służbach granicznych, służbach celnych, urzędach i izbach skarbowych, żandarmerii wojskowej czy zespołach reagowania kryzysowego, biznesie, agencjach ochrony osób i mienia, instytucjach państwowych, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, policji, więziennictwie, wymiarach sprawiedliwości.
Wielu studentów przygotowuje się do podjęcia pracy w służbach mundurowych, w firmach, instytucjach publicznych i państwowych, pracują w agencjach detektywistycznych, służbach specjalnych, agencjach ochrony osób i mienia, biurach dochodzeniowo-śledczych, organach ochrony prawnej.  Interdyscyplinarny kierunek daje wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju. 
 
Program studiów i przedmioty
Program kształcenia nastawiony jest na przedmioty, które związane są bezpieczeństwem, polityką i prawem.
W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • system bezpieczeństwa państwa,
 • bezpieczeństwo lokalne i sytuacje kryzysowe,
 • ochrona praw człowieka w bezpieczeństwie wewnętrznym,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • prawo międzynarodowe,
 • negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
 • i wiele innych.
Studia prawnicze w Lublinie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym oferują także bardzo wiele ciekawych specjalności, między innymi: bezpieczeństwo informacji, kryminalistyka i kryminologia, formacje policyjne. Utworzenie się danej specjalizacji zależy od zainteresowań i zapotrzebowania studentów. Oferty warto śledzić na stronach poszczególnych uczelni w Lublinie.
Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu polityki, bezpieczeństwa, porządku publicznego kadry administracji publicznej, prawa i społeczeństwa. Rozwijają swoje kompetencje komunikacyjne, a także nabywają zdolności do mediacji i negocjacji. Ważne jest kreatywne myślenie, sprawne łączenie faktów, a także sprawność fizyczna, jeśli ktoś rozważa pracę w straży miejskiej, policji, więziennictwie i tym podobne. Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny, zapewniający wiele możliwości pracy i rozwoju.

 

Ogólne cele kształcenia

Bezpieczeństwo wewnętrzne poświęcone jest zagadnieniom m.in. związanym z obronnością państwa czy technikami i narzędziami pozwalającymi zachować bezpieczeństwo osób prywatnych, podmiotów gospodarczych, mienia lub przyrody. Absolwenci tego kierunku studiów potrafią np.: analizować, interpretować i prognozować zjawiska i zagrożenia związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, a także stosują metody zwalczania przestępczości różnego rodzaju.

Studenci poznają zarówno teoretyczne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i praktyczne metody utrzymywania porządku i panowania nad sytuacjami kryzysowymi. Przyszli specjaliści przygotowani są nie tylko przeciwdziałania przestępczości i aktom terroryzmu, ale także zarządzania informacjami niezbędnymi do zapewnienia ochrony osób, mienia czy środowiska. W trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia dotyczące np.: czynników kryminogennych, elementów penitencjarystyki czy eksperymentów kryminalistycznych.

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego wiedzą, w jaki sposób np. zwalczać patologie społeczne, przestępczość i terroryzm, a także rozumieją prawne, społeczne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Osoby, które ukończyły bezpieczeństwo wewnętrzne, mogą zatem podjąć zatrudnienie m.in. w organach ścigania, służbach mundurowych, biurach detektywistycznych, jednostkach administracji publicznej. Kompetencje absolwentów tego kierunku cenione są również np. w firmach ochroniarskich czy odpowiedzialnych za organizację wydarzeń masowych.

 

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMCS oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3610 zł do 3990 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Każda ze szkół wyższych ustala limity miejsc na poszczególne kierunki, tak samo dzieje się na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie.

Jak dostać się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie? Podstawą rekrutacji jest konkurs świadectw maturalnych. Przedmioty jakie brane są pod uwagę, to m.in.: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.  

Aby zostać studentem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie należy w terminie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni, a następnie dostarczyć komplet dokumentów wraz ze zdjęciem.

Limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 179

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie w uczelniach publicznych są bezpłatne, jednak kwestia finansowa wygląda inaczej w przypadku studiów niestacjonarnych. Studia niestacjonarne niezależnie od typu uczelni są płatne. Ceny mogą różnić się w zależności od uczelni. Warto dodać, że uczelnie oferują również możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na poszczególnych stronach konkretnych uczelni.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Lublinie - ceny 2023: 

 • Lubelska Akademia WSEI: od 3610 zł
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: od 3800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na bezpieczeństwo wewnętrzne w Lubinie, podobnie jak na inne kierunki studiów, są z niecierpliwością oczekiwane przez kandydatów. Jak wygląda rekrutacja i kiedy można spodziewać się wyników? Po zarejestrowaniu się przez kandydata w systemie rekrutacyjnym uczelni, musi on poczekać kilka tygodni na opublikowanie listy kandydatów. Daty są ustalane przez poszczególne uczelnie i mogą się między sobą różnić. 

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na studia? Informację o zakwalifikowaniu się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Osoby, które zakwalifikowały się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie i są zdecydowane na podjęcie studiów będą musiały dostarczyć komplet niezbędnych dokumentów.

Uczelnie najczęściej decydują się na osobiste dostarczanie dokumentów przez kandydatów. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. W takim przypadku brana jest pod uwagę data pieczątki świadcząca o nadaniu listu. Kandydaci muszą dostarczyć m.in. podanie, oświadczenia, zdjęcie do legitymacji ,a także świadectwo dojrzałości.

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne muszą zadbać o to, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci po ogłoszeniu wyników muszą złożyć komplet dokumentów, aby zostać pełnoprawnymi studentami, którzy już w październiku rozpoczną zajęcia.

Zwykle uczelnie dają kandydatom kilka dni na dostarczenie kompletu dokumentów wraz ze zdjęciem. Przyszli studenci muszą mieć na uwadze, aby dostarczyć komplet we właściwej formie bowiem brak któregoś z dokumentów może być równoznaczny z wykreśleniem z listy.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: od 17.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Lubelska Akademia WSEI (Wydział Administracji i Nauk Społecznych) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji UMCS) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to bardzo renomowane studia prawnicze w Lublinie, które nieustannie zyskują na wartości.

Karol, student drugiego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Te studia pozwolą mi rozbudować karierę w wojskowości. Zawsze myślałem o zaangażowaniu się w bezpieczeństwo kraju. Dzięki tym studiom mam taką możliwość. Jeśli interesujesz się polityką i prawem, to bardzo ciekawy sposób na wykorzystanie wiedzy z tych dziedzin.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Lublin studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Lublin studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia