Bezpieczeństwo wewnętrzne - Lublin

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Lublin

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMCS oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3420 zł do 3610 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Przede wszystkim nauczą się wykorzystania regulacji prawnych w praktyce. Co więcej, poznają zasady przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym, a także wykorzystywania technik kryminalistycznych. Dowiedzą się także więcej na temat zarządzania kryzysowego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej, służbach mundurowych, agencjach detektywistycznych, firmach ochroniarskich oraz w centrach zarządzania kryzysowego.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne to bardzo renomowane i pasjonujące dziedziny, które przykuwają uwagę wielu przyszłych kandydatów. Właśnie dlatego musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a szczególną uwagę warto zwrócić na język obcy nowożytny, fizykę, fizykę i astronomie, język łaciński i kulturę antyczną, historię, geografię, wiedzę o społeczeństwie, matematykę, a nawet biologię czy chemię. Uczelnie w Lublinie mogą wymagać także zaświadczeń lekarskich poświadczających zdolność do wykonywania zawodu. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE LUBLIN STUDIA I STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE LUBLIN STUDIA STACJONARNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jest to dogodne rozwiązanie dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na studia dzienne. Tryb zaoczny pozwala realizować program kształcenia w weekendy. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne. Jeśli myślisz o regularnych spotkaniach i systematycznej nauce, warto wybrać studia stacjonarne.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Państwo wielokrotnie staje w obliczu zagrożenia ze strony nie tylko zewnętrznej, ale i wewnętrznej. Wielokrotnie to, co dzieje się na zewnątrz kraju, wpływa na sytuacje rozgrywające się w jego wnętrzu. Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem wewnętrznym mają za zadanie przeciwdziałać niebezpieczeństwom, na które państwo jest narażone i jak najlepiej je uodpornić na kolejne sytuacje wzmożonego ryzyka. 
Ważne jest, by kandydaci na studia czuli powołanie do pracy na rzecz państwa i pragnęli chronić społeczeństwo. Jeśli interesujesz się polityką, prawem, a dodatkowo masz zdolności językowe, ten kierunek to bardzo ciekawa opcja dla Ciebie. Wymaga on jednak dużej odwagi i poświęcenia, a także sprawności fizycznej, kompetencji komunikacyjnych i chęci do pracy w grupie. Siła jest w jedności, dlatego musisz nauczyć się współpracować ze sztabem ludzi, którzy tak jak Ty, chcą zadbać o społeczeństwo kraju i swoich bliskich.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Państwo może być zagrożone nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz, dlatego tak ważne jest, by umieć przeciwdziałać tym narastającym zagrożeniom i umieć sobie radzić w perspektywie kryzysu. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie możesz realizować w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, a także na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie kierunek ten skupia się na prawie bezpieczeństwa wewnętrznego. 
 

4. Praca po studiach

Absolwenci studiów w Lublinie, które skupiają się na bezpieczeństwie wewnętrznym, zdobywają zatrudnienie w administracji publicznej, bankowości, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, służbach granicznych, służbach celnych, urzędach i izbach skarbowych, żandarmerii wojskowej czy zespołach reagowania kryzysowego, biznesie, agencjach ochrony osób i mienia, instytucjach państwowych, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, policji, więziennictwie, wymiarach sprawiedliwości.
Wielu studentów przygotowuje się do podjęcia pracy w służbach mundurowych, w firmach, instytucjach publicznych i państwowych, pracują w agencjach detektywistycznych, służbach specjalnych, agencjach ochrony osób i mienia, biurach dochodzeniowo-śledczych, organach ochrony prawnej.  Interdyscyplinarny kierunek daje wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju. 
 
5. Program studiów i przedmioty
Program kształcenia nastawiony jest na przedmioty, które związane są bezpieczeństwem, polityką i prawem. 
 
W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • system bezpieczeństwa państwa,
 • bezpieczeństwo lokalne i sytuacje kryzysowe,
 • ochrona praw człowieka w bezpieczeństwie wewnętrznym,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • prawo międzynarodowe,
 • negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
 • i wiele innych.

 

Studia prawnicze w Lublinie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym oferują także bardzo wiele ciekawych specjalności, między innymi: bezpieczeństwo informacji, kryminalistyka i kryminologia, formacje policyjne. Utworzenie się danej specjalizacji zależy od zainteresowań i zapotrzebowania studentów. Oferty warto śledzić na stronach poszczególnych uczelni w Lublinie.
Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu polityki, bezpieczeństwa, porządku publicznego kadry administracji publicznej, prawa i społeczeństwa. Rozwijają swoje kompetencje komunikacyjne, a także nabywają zdolności do mediacji i negocjacji. Ważne jest kreatywne myślenie, sprawne łączenie faktów, a także sprawność fizyczna, jeśli ktoś rozważa pracę w straży miejskiej, policji, więziennictwie i tym podobne. Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny, zapewniający wiele możliwości pracy i rozwoju.
Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia prawnicze tego typu możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Program studiów licencjackich zawiera niezbędne przedmioty, które przygotują studentów do podjęcia pracy już po ukończeniu stopnia pierwszego.
Studia magisterskie to studia uzupełniające licencjat. Trwają one cztery semestry i pozwalają na uatrakcyjnienie swojej pozycji na rynku pracy, na przykład dzięki dodatkowym specjalnościom. Warto zaznaczyć, że nie każda uczelnia w Lublinie ma w swojej ofercie studia magisterskie, jak również, że może je rozpocząć również absolwent innego kierunku, którego zakres wiedzy mieści się w zagadnieniach związanych z polityką i społeczeństwem.
Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które daje wiele możliwości pracy. Studenci są przygotowywani do pracy w bankowości, administracji publicznej, biznesie, agencjach ochrony osób i mienia, instytucjach państwowych, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, policji, straży miejskiej, służbach celnych, służbach granicznych, straży pożarnej, więziennictwie, wymiarach sprawiedliwości, urzędach i izbach skarbowych, żandarmerii wojskowej czy zespołach reagowania kryzysowego. 
Studia tego typu kształcą ekspertów, którzy mogą podjąć się pracy w służbach mundurowych, na przykład w policji, straży pożarnej czy w wojsku, ale także w firmach czy instytucjach państwowych i prywatnych, zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Monitorują oni zagrożenia, zarządzają infrastrukturą miejską, są cennym wsparciem podczas imprez masowych. Absolwenci zajmują się administracją i ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem oprogramowania i systemami teleinformatycznymi. Wielu studentów nastawia się na pracę w agencjach detektywistycznych, sztabach kryzysowych, służbach specjalnych, agencjach ochrony osób i mienia, organach ochrony prawnej, biurach dochodzeniowo-śledczych. Absolwenci biorą czynny udział w postępowaniu karnym, mogą rozwiązywać sytuacje konfliktowe odnoszące się do naruszenia bezpieczeństwa, zawierają umowy, wydają decyzje, sporządzają środki odwoławcze.
Bezpieczeństwo wewnętrzne pozwala podjąć pracę w różnorodnych branżach, które zajmują się ratowaniem sytuacji w przypadku narastających kryzysów, odnoszą się do zapewniania bezpieczeństwa społeczeństwu, a także wykorzystują wiedzę w sposób medialny, gdzie nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu polityki, prawa, a nawet kryminologii.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Bezpieczeństwo wewnętrzne zyskuje na popularności, ponieważ państwo i społeczeństwo nieustannie są zagrożone, stąd duże zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą umieć poradzić sobie w kryzysowych sytuacjach. Mimo że kierunek ten jest fascynujący, nie jest on dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy w zakres Twoich zainteresowań wchodzą kwestie społeczno-polityczne?
 • Czy aktywność fizyczna nie sprawia Ci problemu?
 • Czy Twoim życiowym celem jest walka o sprawiedliwość?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest wielu kandydatów. Musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich szczególną uwagę zwróć na język obcy nowożytny, historię, geografię, matematykę, wiedzę o społeczeństwie, chemię czy biologię. Dodatkowych punktów może dostarczyć Ci udział w konkursach i olimpiadach. Finaliści i laureaci cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 
Uczelnie w Lublinie mogą oczekiwać także zaświadczeń lekarskich, które poświadczą Twoją zdolność do wykonywania zawodu, zwłaszcza że studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują studentów do podjęcia pracy między innymi w służbach mundurowych.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie niezbędne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, świadectwa dojrzałości, świadectwa o ukończeniu szkoły do wglądu, zaświadczenia lekarskiego, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to bardzo renomowane studia prawnicze w Lublinie, które nieustannie zyskują na wartości.

Karol, student drugiego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Te studia pozwolą mi rozbudować karierę w wojskowości. Zawsze myślałem o zaangażowaniu się w bezpieczeństwo kraju. Dzięki tym studiom mam taką możliwość. Jeśli interesujesz się polityką i prawem, to bardzo ciekawy sposób na wykorzystanie wiedzy z tych dziedzin.

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)