Bezpieczeństwo wewnętrzne - Lublin

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Lublin

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 15 września 2022 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Lublinie bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji UMCS) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Przede wszystkim nauczą się wykorzystania regulacji prawnych w praktyce. Co więcej, poznają zasady przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym, a także wykorzystywania technik kryminalistycznych. Dowiedzą się także więcej na temat zarządzania kryzysowego.
 
Specjalności 
Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie: formacje policyjne, kryminalistyka i kryminologia, zarządzanie kryzysowe, administracyjną... specjalności na bezpieczeństwie wewnętrznym w Lublinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3230 zł do 3420 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej, służbach mundurowych, agencjach detektywistycznych, firmach ochroniarskich oraz w centrach zarządzania kryzysowego.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne to bardzo renomowane i pasjonujące dziedziny, które przykuwają uwagę wielu przyszłych kandydatów. Właśnie dlatego musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a szczególną uwagę warto zwrócić na język obcy nowożytny, fizykę, fizykę i astronomie, język łaciński i kulturę antyczną, historię, geografię, wiedzę o społeczeństwie, matematykę, a nawet biologię czy chemię. Uczelnie w Lublinie mogą wymagać także zaświadczeń lekarskich poświadczających zdolność do wykonywania zawodu. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na jednej lubelskiej uczelni publicznej – Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne mogą również studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie na jednej prywatnej uczelni w tym mieście – Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Ponadto bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność na bezpieczeństwie narodowym można studiować w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne można podjąć na studiach stacjonarnych w jednej uczelni publicznej w Lublinie – Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Lublinie

Niestacjonarną naukę na bezpieczeństwie wewnętrznym można podjąć w następujących lubelskich szkołach wyższych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie lub Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Lublinie

Studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Lublinie, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 3420 zł. ceny - bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety bezpłatne studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jest to dogodne rozwiązanie dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na studia dzienne. Tryb zaoczny pozwala realizować program kształcenia w weekendy. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne. Jeśli myślisz o regularnych spotkaniach i systematycznej nauce, warto wybrać studia stacjonarne.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Państwo wielokrotnie staje w obliczu zagrożenia ze strony nie tylko zewnętrznej, ale i wewnętrznej. Wielokrotnie to, co dzieje się na zewnątrz kraju, wpływa na sytuacje rozgrywające się w jego wnętrzu. Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem wewnętrznym mają za zadanie przeciwdziałać niebezpieczeństwom, na które państwo jest narażone i jak najlepiej je uodpornić na kolejne sytuacje wzmożonego ryzyka. 
Ważne jest, by kandydaci na studia czuli powołanie do pracy na rzecz państwa i pragnęli chronić społeczeństwo. Jeśli interesujesz się polityką, prawem, a dodatkowo masz zdolności językowe, ten kierunek to bardzo ciekawa opcja dla Ciebie. Wymaga on jednak dużej odwagi i poświęcenia, a także sprawności fizycznej, kompetencji komunikacyjnych i chęci do pracy w grupie. Siła jest w jedności, dlatego musisz nauczyć się współpracować ze sztabem ludzi, którzy tak jak Ty, chcą zadbać o społeczeństwo kraju i swoich bliskich.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Państwo może być zagrożone nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz, dlatego tak ważne jest, by umieć przeciwdziałać tym narastającym zagrożeniom i umieć sobie radzić w perspektywie kryzysu. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie możesz realizować w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, a także na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie kierunek ten skupia się na prawie bezpieczeństwa wewnętrznego. 
 

4. Praca po studiach

Absolwenci studiów w Lublinie, które skupiają się na bezpieczeństwie wewnętrznym, zdobywają zatrudnienie w administracji publicznej, bankowości, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, służbach granicznych, służbach celnych, urzędach i izbach skarbowych, żandarmerii wojskowej czy zespołach reagowania kryzysowego, biznesie, agencjach ochrony osób i mienia, instytucjach państwowych, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, policji, więziennictwie, wymiarach sprawiedliwości.
Wielu studentów przygotowuje się do podjęcia pracy w służbach mundurowych, w firmach, instytucjach publicznych i państwowych, pracują w agencjach detektywistycznych, służbach specjalnych, agencjach ochrony osób i mienia, biurach dochodzeniowo-śledczych, organach ochrony prawnej.  Interdyscyplinarny kierunek daje wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju. 
 
5. Program studiów i przedmioty
Program kształcenia nastawiony jest na przedmioty, które związane są bezpieczeństwem, polityką i prawem. 
 
W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • system bezpieczeństwa państwa,
 • bezpieczeństwo lokalne i sytuacje kryzysowe,
 • ochrona praw człowieka w bezpieczeństwie wewnętrznym,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • prawo międzynarodowe,
 • negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
 • i wiele innych.

 

Studia prawnicze w Lublinie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym oferują także bardzo wiele ciekawych specjalności, między innymi: bezpieczeństwo informacji, kryminalistyka i kryminologia, formacje policyjne. Utworzenie się danej specjalizacji zależy od zainteresowań i zapotrzebowania studentów. Oferty warto śledzić na stronach poszczególnych uczelni w Lublinie.
Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu polityki, bezpieczeństwa, porządku publicznego kadry administracji publicznej, prawa i społeczeństwa. Rozwijają swoje kompetencje komunikacyjne, a także nabywają zdolności do mediacji i negocjacji. Ważne jest kreatywne myślenie, sprawne łączenie faktów, a także sprawność fizyczna, jeśli ktoś rozważa pracę w straży miejskiej, policji, więziennictwie i tym podobne. Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny, zapewniający wiele możliwości pracy i rozwoju.
Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia prawnicze tego typu możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Program studiów licencjackich zawiera niezbędne przedmioty, które przygotują studentów do podjęcia pracy już po ukończeniu stopnia pierwszego.
Studia magisterskie to studia uzupełniające licencjat. Trwają one cztery semestry i pozwalają na uatrakcyjnienie swojej pozycji na rynku pracy, na przykład dzięki dodatkowym specjalnościom. Warto zaznaczyć, że nie każda uczelnia w Lublinie ma w swojej ofercie studia magisterskie, jak również, że może je rozpocząć również absolwent innego kierunku, którego zakres wiedzy mieści się w zagadnieniach związanych z polityką i społeczeństwem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które daje wiele możliwości pracy. Studenci są przygotowywani do pracy w bankowości, administracji publicznej, biznesie, agencjach ochrony osób i mienia, instytucjach państwowych, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, policji, straży miejskiej, służbach celnych, służbach granicznych, straży pożarnej, więziennictwie, wymiarach sprawiedliwości, urzędach i izbach skarbowych, żandarmerii wojskowej czy zespołach reagowania kryzysowego. 
Studia tego typu kształcą ekspertów, którzy mogą podjąć się pracy w służbach mundurowych, na przykład w policji, straży pożarnej czy w wojsku, ale także w firmach czy instytucjach państwowych i prywatnych, zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Monitorują oni zagrożenia, zarządzają infrastrukturą miejską, są cennym wsparciem podczas imprez masowych. Absolwenci zajmują się administracją i ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem oprogramowania i systemami teleinformatycznymi. Wielu studentów nastawia się na pracę w agencjach detektywistycznych, sztabach kryzysowych, służbach specjalnych, agencjach ochrony osób i mienia, organach ochrony prawnej, biurach dochodzeniowo-śledczych. Absolwenci biorą czynny udział w postępowaniu karnym, mogą rozwiązywać sytuacje konfliktowe odnoszące się do naruszenia bezpieczeństwa, zawierają umowy, wydają decyzje, sporządzają środki odwoławcze.
Bezpieczeństwo wewnętrzne pozwala podjąć pracę w różnorodnych branżach, które zajmują się ratowaniem sytuacji w przypadku narastających kryzysów, odnoszą się do zapewniania bezpieczeństwa społeczeństwu, a także wykorzystują wiedzę w sposób medialny, gdzie nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu polityki, prawa, a nawet kryminologii.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMCS oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3230 zł do 3420 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Każda ze szkół wyższych ustala limity miejsc na poszczególne kierunki, tak samo dzieje się na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie.

Jak dostać się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie? Podstawą rekrutacji jest konkurs świadectw maturalnych. Przedmioty jakie brane są pod uwagę, to m.in.: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.  

Aby zostać studentem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie należy w terminie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni, a następnie dostarczyć komplet dokumentów wraz ze zdjęciem.

Limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji): 150

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie w uczelniach publicznych są bezpłatne, jednak kwestia finansowa wygląda inaczej w przypadku studiów niestacjonarnych. Studia niestacjonarne niezależnie od typu uczelni są płatne. Ceny mogą różnić się w zależności od uczelni. Warto dodać, że uczelnie oferują również możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na poszczególnych stronach konkretnych uczelni.

Ceny studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji):
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: od 3230 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na bezpieczeństwo wewnętrzne w Lubinie, podobnie jak na inne kierunki studiów, są z niecierpliwością oczekiwane przez kandydatów. Jak wygląda rekrutacja i kiedy można spodziewać się wyników? Po zarejestrowaniu się przez kandydata w systemie rekrutacyjnym uczelni, musi on poczekać kilka tygodni na opublikowanie listy kandydatów. Daty są ustalane przez poszczególne uczelnie i mogą się między sobą różnić. 

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na studia? Informację o zakwalifikowaniu się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji): do 08.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Osoby, które zakwalifikowały się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie i są zdecydowane na podjęcie studiów będą musiały dostarczyć komplet niezbędnych dokumentów.

Uczelnie najczęściej decydują się na osobiste dostarczanie dokumentów przez kandydatów. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. W takim przypadku brana jest pod uwagę data pieczątki świadcząca o nadaniu listu. Kandydaci muszą dostarczyć m.in. podanie, oświadczenia, zdjęcie do legitymacji ,a także świadectwo dojrzałości.

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne muszą zadbać o to, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci po ogłoszeniu wyników muszą złożyć komplet dokumentów, aby zostać pełnoprawnymi studentami, którzy już w październiku rozpoczną zajęcia.

Zwykle uczelnie dają kandydatom kilka dni na dostarczenie kompletu dokumentów wraz ze zdjęciem. Przyszli studenci muszą mieć na uwadze, aby dostarczyć komplet we właściwej formie bowiem brak któregoś z dokumentów może być równoznaczny z wykreśleniem z listy.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji): od 15.07.2022 do 21.07.2022         

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji UMCS) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Bezpieczeństwo wewnętrzne zyskuje na popularności, ponieważ państwo i społeczeństwo nieustannie są zagrożone, stąd duże zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą umieć poradzić sobie w kryzysowych sytuacjach. Mimo że kierunek ten jest fascynujący, nie jest on dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy w zakres Twoich zainteresowań wchodzą kwestie społeczno-polityczne?
 • Czy aktywność fizyczna nie sprawia Ci problemu?
 • Czy Twoim życiowym celem jest walka o sprawiedliwość?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest wielu kandydatów. Musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich szczególną uwagę zwróć na język obcy nowożytny, historię, geografię, matematykę, wiedzę o społeczeństwie, chemię czy biologię. Dodatkowych punktów może dostarczyć Ci udział w konkursach i olimpiadach. Finaliści i laureaci cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 
Uczelnie w Lublinie mogą oczekiwać także zaświadczeń lekarskich, które poświadczą Twoją zdolność do wykonywania zawodu, zwłaszcza że studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują studentów do podjęcia pracy między innymi w służbach mundurowych.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie niezbędne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, świadectwa dojrzałości, świadectwa o ukończeniu szkoły do wglądu, zaświadczenia lekarskiego, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to bardzo renomowane studia prawnicze w Lublinie, które nieustannie zyskują na wartości.

Karol, student drugiego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Te studia pozwolą mi rozbudować karierę w wojskowości. Zawsze myślałem o zaangażowaniu się w bezpieczeństwo kraju. Dzięki tym studiom mam taką możliwość. Jeśli interesujesz się polityką i prawem, to bardzo ciekawy sposób na wykorzystanie wiedzy z tych dziedzin.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Lublin studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Lublin studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia