Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska

01.10.2021

Filologia polska - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia polska w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia polska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia literatury polskiej do 1918 roku
 • wiedza o współczesnym języku polskim
 • gramatyka historyczna języka polskiego
 • dialektologia
 • epoki literackie i formacje kulturowe

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie edukacyjnej, pod literą „F” kandydaci odnajdą Filologię polską, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Podstawowym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa i językoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych oraz ich powiązaniu z innymi dziedzinami nauki. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Filologia polska na UMCS to także zrozumienie roli języka jako narzędzia poznania i interpretacji świata, a także świadomość złożoności języka, w tym terytorialnego, stylowego, środowiskowego, gatunkowego, oraz zróżnicowania współczesnego języka polskiego.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: historia literatury polskiej do 1918 roku, wiedza o współczesnym języku polskim, gramatyka historyczna języka polskiego, dialektologia, epoki literackie i formacje kulturowe, literatura współczesna po 1989 roku, metodologia badań literackich. A co po studiach? Absolwenci Filologii polskiej na UMCS znajdą zatrudnienie w mediach lokalnych i ogólnopolskich, wydawnictwach, placówkach kulturalnych, biurach redakcyjno-korektorskich, teatrach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, placówkach oświatowych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Agnieszka, studentka Filologii polskiej mówi:

„UMCS to uczelnia idealna do studiowania Filologii polskiej. Ciekawe zajęcia, wspaniałe grono wykładowców, liczne koła naukowe sprawiają, że nauka jest przyjemnym doświadczeniem i stanowi bardzo mocny fundament pod przyszłą karierę zawodową.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię polską na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania znaczeń i funkcji odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej,
 • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • gromadzenia informacji bibliograficznych,
 • historii literatury polskiej,
 • gramatyki opisowej języka polskiego,
 • specyfiki kulturowej i językowej „małej ojczyzny”,
 • analizy historycznojęzykowej tekstów staropolskich,
 • ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • mediach lokalnych i ogólnopolskich,
 • wydawnictwach,
 • placówkach kulturalnych,
 • instytucjach samorządowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach redakcyjno-korektorskich,
 • teatrach,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen średniej ze studiów wyższych oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie: filologii polskiej lub innego kierunku związanego ze specjalnością.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)