Filozofia

Filozofia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Filozofia – Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia społeczna
 • filozofia sztuki
 • kosmologia filozoficzna
 • retoryka
 • współczesne teorie działania
 • logika pragmatyczna
 • ontologia
 • filozofia religii

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie kształci studentów od 1944 roku. Na szeroki wachlarz edukacyjny składa się osiemdziesiąt kierunków, wśród których można znaleźć Filozofię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru zagadnień, stanowiących podstawę filozoficznego wykształcenia. Studenci poznają propedeutykę filozofii, logikę, filozofię polską, a także filozofię starożytną, średniowieczną, nowożytną i współczesną. Filozofia na UMCS to umiejętności formułowania, analizowania i twórczego rozwiązywania problemów, a także współpracy w zespole, prowadzenia dyskusji i logicznego rozumowania.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: filozofia społeczna, filozofia sztuki, kosmologia filozoficzna, retoryka, współczesne teorie działania, logika pragmatyczna, ontologia, epistemologia, filozofia religii, doradztwo etyczne w biznesie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filozofii na UMCS będą mogli wykorzystać w branży public relations, branży HR, instytucjach społecznych, wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta, szkolnictwie.

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Łukasz, student Filozofii mówi:

„Studia filozoficzne na UMCS to nowatorskie, oryginalne podejście do tej dyscypliny. Filozofia to konkretne umiejętności i kompetencje, które świetnie przydają się na rynku pracy, niemal w każdej branży.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
 • prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji,
 • nowoczesnych technik zarządzania,
 • planowania i organizacji pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w branży public relations,
 • w branży HR,
 • w instytucjach społecznych,
 • jako specjalista do spraw kultury firmy,
 • jako opiniodawca etyczny dla firm,
 • jako mediator i negocjator,
 • jako nauczyciel filozofii i etyki.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Filozofia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS

Komentarze (0)