Grafika

Grafika

Grafika

28.06.2022

Grafika - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku grafika na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia jednolite magisterskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku grafika w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne II stopnia: 14
 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 40

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria sztuki
 • historia sztuki
 • teoria i historia kultury
 • marketing i rynek sztuki
 • malarstwo
 • rysunek
 • fotografia

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie kształci studentów na jedenastu wydziałach i osiemdziesięciu kierunkach. W gronie proponowanych kierunków kandydaci odnajdą Grafikę, prowadzoną na jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie warsztatowych technik grafiki artystycznej, graficznych programów komputerowych, liternictwa i typografii, grafiki wydawniczej, a także multimediów i animacji komputerowej. Studenci zagłębiają się w obszar rysunku, malarstwa, rzeźby oraz fotografii, a także poznają zasady rządzące rynkiem sztuki.

W programie nauczania na kierunku Grafika widnieją następujące przedmioty: teoria sztuki, historia sztuki, teoria i historia kultury, marketing i rynek sztuki, malarstwo, rysunek, fotografia. A co po studiach? Absolwenci Grafiki na UMCS znajdą zatrudnienie jako dyrektorzy kreatywni, projektanci grafiki użytkowej, graficy komputerowi, kuratorzy wystaw, animatorzy kultury, projektanci multimediów, promotorzy sztuk plastycznych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Julia, studentka Grafiki mówi:

„Studia na Wydziale Artystycznym na UMCS to życie w pewnej enklawie. Każdy może skupić się na wyrażaniu siebie, swoich pomysłach, długich rozmowach o projektach i wizjach. To coś więcej niż studia, coś więcej niż nauka. Tutaj uczymy się także siebie i wyrażania swoich emocji. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

GRAFIKA - ważne informacje

Grafika studia Lublin

Grafika studia

Grafika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Grafikę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Grafika na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się pojęciami historii i teorii sztuki w interpretacji dzieła sztuki,
 • osadzania zjawisk artystycznych w szerokim kontekście kulturowym,
 • projektowania znaków graficznych, plakatów, ilustracji, stron internetowych, materiałów reklamowych,
 • prezentacji ekranowej i internetowej,
 • grafiki warsztatowej,
 • łączenia technik klasycznych z drukiem cyfrowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Grafika:

Absolwent kierunku Grafika na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie :

 • jako dyrektor kreatywny,
 • jako projektant grafiki użytkowej,
 • jako projektant multimediów,
 • jako grafik komputerowy,
 • jako kurator wystaw,
 • jako animator kultury,
 • w agencjach reklamowych,
 • w wydawnictwach,
 • w pracowniach projektowych,
 • w mediach,
 • w galeriach i muzeach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Podstawą kwalifikacji są egzaminy praktyczne z: 1) rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), 2) malarstwa – studium martwej natury (obraz wykonany w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych na kierunku grafika lub innych kierunkach plastycznych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej (portfolio) złożonej przez kandydata w formie elektronicznej, zawierającej dokumentację dyplomu artystycznego ze studiów I stopnia oraz inne prace artystyczne. Dokumentacja artystyczna oceniana jest w skali punktowej z dokładnością do dziesiątych od 2,0 do 5,0. Do dalszego postępowania zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają wynik co najmniej 3,0.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)