Logistyka

Logistyka

Logistyka

11.07.2022

Logistyka – Politechnika Poznańska 2022

Studia na kierunku logistyka na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w PUT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 120
 • studia stacjonarne II stopnia: 90
 • studia niestacjonarne I stopnia: 60
 • studia niestacjonarne II stopnia: 30

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 5200 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Logistyka opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę złożoną z wielu elementów, na czele z zagadnieniami z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz, co najważniejsze, funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych. Realizowany program pozwala zapoznać się z różnego rodzaju problemami typowymi dla przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych, w wielu różnych sektorach przemysłu, jak również pozyskać umiejętności menedżerskie oraz umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich.

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka wyróżniają się złożoną wiedzą i licznymi umiejętnościami praktycznymi. Sprawnie poruszają się po przestrzeniach finansów, zarządzania produkcją, zarządzania jakością, zarządzania zapasami, projektowania procesów logistycznych, ekonomiki i organizacji transportu, zarządzania łańcuchem dostaw, czy eksploatacji systemów logistycznych. Pozyskane wykształcenie mogą wykorzystać w wielu miejscach; na przykład w centrach logistycznych, czy przedsiębiorstwach produkcyjnych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • statystyka
 • maszynoznawstwo
 • ekonomika i organizacja transportu
 • grafika inżynierska
 • inżynieria logistyczna
 • finanse i rachunkowość

 

Politechnika Poznańska to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „L” kandydaci odnajdą kierunek Logistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy z różnych dyscyplin, które składają się na tę dziedzinę. Studenci poznają zasady zarządzania nowoczesnymi systemami logistycznymi, a także zaznajamiają się z podstawami zarządzania i ekonomii, towaroznawstwa, zarządzania produkcją i usługami, finansów i rachunkowości oraz prawa. Logistyka na Politechnice Poznańskiej to wiedza i umiejętności, które odpowiadają współczesnym wymaganiom stawianym inżynierom logistyki.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: matematyka, fizyka, statystyka, maszynoznawstwo, ekonomika i organizacja transportu, grafika inżynierska, inżynieria logistyczna, finanse i rachunkowość, zarządzanie projektami, towaroznawstwo, technologia wytwarzania, prognozowanie gospodarcze, zarządzanie produkcją i usługami. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Logistyki na Politechnice Poznańskiej mogą wykorzystać w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, jednostkach projektowych i doradczych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Piotrek, student Logistyki mówi:

„Logistyka to popularna dziedzina, więc konkurencja na rynku jest duża. Dlatego trzeba starać się być najlepszym. Studia na Politechnice Poznańskiej to dla mnie milowy krok do osiągnięcia celów, które sobie założyłem.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Poznań

Logistyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Logistyki na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania procesów logistycznych,
 • prognozowania gospodarczego,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • marketingu usług logistycznych,
 • projektowania łańcuchów dostaw.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach gospodarczych,
 • centrach logistycznych,
 • firmach spedycyjno-transportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunki oferowane przez Politechnikę Poznańską rozpoczyna się późną wiosną, zazwyczaj na przełomie maja i czerwca. Właśnie wtedy rusza rejestracja w specjalnym internetowym systemie rekrutacji, który dla każdego kandydata stanowi zarówno centrum dowodzenia, jak i centrum informacji odnośnie przebiegu wyścigu po indeks.

Pierwszym krokiem jest założenie indywidualnego konta, z uzupełnieniem niezbędnych danych osobowych. Następnie należy uiścić opłatę rekrutacyjną, wpisać uzyskane wyniki maturalne i… na tę chwilę nasze zadania się kończą. Kolejne przyjdzie nam wykonać, jeśli otrzymamy informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Zakładając konto, jak i wykonując inne rekrutacyjne polecenia należy pamiętać o punktualności. Dotrzymywanie terminów jest bardzo ważne, a wszelakie spóźnienia nie będą usprawiedliwiane.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to ten element postępowania kwalifikacyjnego, który dotyczy kandydatów, którzy otrzymali stosowną informację. Muszą oni zebrać określony zestaw dokumentów, włożyć do białej, wiązanej teczki i dostarczyć na uczelnię. Można to zrobić osobiście, przez pośrednika, bądź wysyłając pocztą na odpowiedni adres. A co powinno znaleźć się w teczce ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna dotyczy każdego kandydata. Wszyscy zainteresowani studiowaniem muszą opłacić postępowanie kwalifikacyjne. Jeśli tego nie zrobią, nie wezmą udziału w procesie rekrutacyjnym. Dokładna kwota oraz numer konta bankowego, na który należy ją przelać podana jest w jednej z zakładek internetowego systemu rekrutacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Planując studia logistyczne należy postawić przede wszystkim na „królową nauk”. To najważniejszy przedmiot dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na omawiany kierunek kształcenia. Jaki przedmiot można jeszcze wybrać? Dobrym pomysłem będą fizyka albo informatyka. Co ważne, nie wolno zapomnieć o jak najlepszym wyniku z języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Każdy kandydat na studia ma możliwość obliczenia swoich szans w postępowaniu kwalifikacyjnym. Służy do tego specjalny wzór rankingowy, dostępny na stronie internetowej uczelni. Wystarczy tylko podstępować według podanych zasad i odpowiednie podstawić do wzoru uzyskane wyniki maturalne.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Jakie olimpiady i konkursy wiedzy brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Logistykę? Oto ich lista ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)