Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o komunikowaniu
 • gatunki dziennikarskie
 • retoryka dziennikarska
 • prawo mediów
 • etyka dziennikarska
 • reklama w mediach
 • opinia publiczna
 • prawo autorskie

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to prężnie działający ośrodek akademicki, współpracujący na wielu płaszczyznach z innymi ośrodkami naukowymi, prowadzący szereg badań dla potrzeb regionu świętokrzyskiego. W szerokiej gamie kierunków kandydaci odnajdą Dziennikarstwo i komunikację społeczną, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza, pracującego w prasie, radiu, telewizji, czy Internecie. Studenci zaznajamiają się z procesami życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno- regionalnej, jak i krajowo- międzynarodowej.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: nauka o komunikowaniu, gatunki dziennikarskie, retoryka dziennikarska, prawo mediów, etyka dziennikarska, reklama w mediach, opinia publiczna, prawo autorskie, media lokalne i środowiskowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UJK mogą wykorzystać w mediach, działach PR, agencjach reklamy, agencjach designu.

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Natalia, studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mówi:

„Dziennikarstwo i świat informacji interesuje mnie od początku liceum i wiedziałam, że chcę studiować wyłącznie ten jeden kierunek. Teraz jestem na trzecim roku i nie wyobrażam sobie, że mogłabym wybrać inny kierunek i inną uczelnię. Polecam każdemu Uniwersytet Jana Kochanowskiego.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo i komunikację społeczną:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oceny mechanizmów rządzących zachowaniem jednostki i większych grup społecznych,
 • zasad demokratycznego państwa prawnego,
 • analizy przebiegu procesu komunikowania,
 • zjawisk prasowo- wydawniczych,
 • mechanizmów i uwarunkowań decydujących o funkcjonowaniu mediów masowych,
 • używania języka w mowie i piśmie,
 • stosowania gatunków dziennikarskich,
 • sprawnego pozyskiwania informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • prasie,
 • radiu,
 • telewizji,
 • Internecie,
 • działach PR,
 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia dziennikarskie wybrać

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia dziennikarskie w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki dziennikarskie w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym UJK

Komentarze (0)