Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Kielce

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Kielce

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Kielce

Studia w Kielcach 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Odkryj dziennikarstwo i komunikację społeczną w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna?

W przypadku rekrutacji na studia w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z poszczególnymi wymaganiami, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Proces rekrutacyjny jest zróżnicowany i zależy od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Przedmioty:

historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KIELCE STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
60
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Kielcach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Kierunki dziennikarstwo i informacja w Kielcach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W KIELCACH?

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to popularny kierunek kompleksowo łączący nauki humanistyczne i społeczne. Na studentów tego typu kształcenia czekają ciekawe moduły, odnoszące się do dziennikarstwa nowych mediów; realizacji radiowo-telewizyjne; wizerunku, promocji i reklamy. Pamiętaj, że oferta modułowa czy też specjalizacyjna jest zmienna, dlatego warto śledzić aktualności na stronach internetowych kieleckich uczelni.

Studenci mają szansę nabyć potrzebne do pracy umiejętności związane z posługiwaniem się narzędziami wykorzystywanymi w pracy reportera prasowego, radiowego i telewizyjnego. Zdobędziesz także kompetencje obejmujące promocję i reklamę oraz sztukę autoprezentacji.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Dziennikarstwo i komunikację społeczną możesz studiować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia, inaczej licencjackie, trwają trzy lata (sześć semestrów). Studia drugiego stopnia, inaczej magisterskie, uzupełniają wiedzę zdobytą na licencjacie. Trwają dwa lata, czyli cztery semestry.

Stacjonarna forma kształcenia to studia dzienne, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym odbywają się bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień (mimo umownej nazwy). 

Nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, sprawdź, w jakiej formie są one realizowane. Pamiętaj, że studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie konstruowanym programie studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdziemy takie przedmioty jak: wybrane zagadnienia literatury polskiej i powszechnej, nauka o komunikowaniu, współczesny język polski, dziennikarskie źródła informacji, techniki informacyjno-komunikacyjne, grafika komputerowa. Siatki zajęć są zróżnicowane w zależności od wybranego modułu kształcenia.

Studenci opanowują warsztat dziennikarski pod wieloma względami, między innymi pod względem fotograficznym, edytorskim, graficznym.

Będziesz miał/a szansę zdobyć kompetencje odnosząc się do sztuki autoprezentacji, emisji głosu, przygotowywania materiałów tekstowych, dźwiękowych i filmowych. Nauczysz się tworzyć materiały reklamowe i promocyjne, jak również zdobędziesz wiedzę, umożliwiającą projektowanie stron WWW w podstawowym zakresie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W KIELCACH?

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W KIELCACH?

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej z pewnością odnajdą się w pracy w prasie, portalach internetowych, redakcjach radiowych, telewizyjnych. Na rynku pracy znajdziemy wiele ciekawych ofert w różnych branżach, w których przyszli dziennikarze, rzecznicy i edytorzy będą mogli się sprawdzić.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 • redakcje ogólnotematyczne i specjalistyczne
 • telewizja internetowa i kablowa
 • radio internetowe
 • agencje informacyjne
 • agencje reklamowe i PR
 • organizacje samorządowe i pozarządowe
 • urzędy i instytucje, zajmujące się budowaniem wizerunku
 • wydawnictwa

Odnajdziesz się w instytucjach, które zajmują się reklamą, marketingiem, public relations, ale także w instytucjach kulturowych czy administracyjnych, takich jak samorząd lokalny.

Komentarze (0)