Politologia

Politologia

Politologia

31.01.2022

Politologia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku politologia w UJK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku politologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o państwie i prawie
 • współczesne systemy polityczne
 • system polityczny RP
 • samorząd i polityka lokalna
 • myśl polityczna
 • socjologia polityki
 • komunikowanie polityczne

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje kandydatom prawie pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Politologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Politologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to także umiejętności modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi, a także rozwijanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa strategicznego państwa.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: nauka o państwie i prawie, współczesne systemy polityczne, system polityczny RP, samorząd i polityka lokalna, myśl polityczna, socjologia polityki, komunikowanie polityczne, ruchy społeczne i polityczne. A co po studiach? Absolwenci Politologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, ośrodkach badawczych, a także w mediach.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Rafał, student Politologii mówi:

„Studia politologiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego dają możliwość poznania świata, a nawet nauczania się jego w pewnym stopniu. Nauka odpowiada na wiele pytań, także tych najbardziej skomplikowanych. Wszystkim ciekawym świata, polityki czy gospodarki polecam te studia i polecam tę uczelnię.”

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

POLITOLOGIA - ważne informacje

Politologia studia Kielce

​Politologia studia

Politologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politologię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu i analizowania zjawisk politycznych,
 • porównywania instytucji i procesów politycznych,
 • analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,
 • rozumienia mechanizmów ciągłości i zmiany w myśleniu i działaniu politycznym,
 • rozpoznawania typów systemów politycznych,
 • klasyfikowania partii i systemów partyjnych w systemach politycznych,
 • systemu politycznego RP,
 • rozpoznawania strategii i programów partii politycznych,
 • analizowania kampanii wyborczych i stosowanych w nich narzędzi,
 • polityki społecznej i gospodarczej,
 • oceny procesów dokonujących się we współczesnym świecie,
 • rozpoznawania mechanizmów funkcjonowania instytucji oraz procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej,
 • analizy danych statystycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organach partii politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • ośrodkach badawczych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • mediach,
 • korporacjach międzynarodowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)