Politologia - Kielce

Politologia - Kielce

Politologia - Kielce

Studia w Kielcach 

politologia

Odkryj politologię w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Politologia studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku politologia to studia, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Politologia - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek politologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek politologia?

Konkurencja na kierunek politologia jest dość duża, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, by odpowiednio przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę z całości studiów, która jest potwierdzona wpisem na dyplomie. Rekrutacja może jednak wyglądać inaczej w zależności od etapu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku politologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POLITOLOGIA KIELCE STUDIA II STOPNIA

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POLITOLOGIA KIELCE STUDIA STACJONARNE

POLITOLOGIA KIELCE STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku politologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek politologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku politologia w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek politologia w Kielcach

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Kierunki humanistyczne w Kielcach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLITOLOGIA W KIELCACH?

Politologia to fascynujący kierunek z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W trakcie realizowanego kształcenia o interdyscyplinarnym charakterze studenci mają okazję zapoznać się z różnymi procesami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi, które mają znaczenie w przypadku kształtowania świadomości człowieka.

W trakcie zdobywanej edukacji będziesz rozwijać kreatywność, umiejętności komunikacyjne, profesjonalizm oraz poczucie odpowiedzialności. Cechy te są bardzo istotne w pracy w sferze publicznej.

Kształcenie ma charakter teoretyczny i praktyczny. Zdobywaną wiedzę będziesz miał/a okazję wykorzystać podczas praktyk zawodowych w administracji państwowej i samorządowej oraz w organizacjach partyjnych czy też w biurach poselskich.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Politologia możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia w Kielcach na kierunku politologia realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa dwa lata, czyli cztery semestry. Kształcenie w tym zakresie odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Stacjonarna forma kształcenia to studia dzienne, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym realizowane są bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień (mimo umownej nazwy). 

Nim zdecydujesz się na studia niestacjonarne, sprawdź, w jakiej formie są one realizowane. Pamiętaj także, że studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W programie studiów politologicznych znajdziemy przedmioty z zakresu przywództwa i organizacji władzy oraz polityki bezpieczeństwa publicznego. Studenci mają szansę zdobyć wiedzę odnoszącą się do organizacji władzy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Rozwijają również umiejętności analizowania procesów politycznych i ekonomicznych oraz dokumentów o charakterze politycznym i ekonomicznym.

W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a szansę przygotować się do wystąpień publicznych oraz współpracy z mediami, politykami i menedżerami życia gospodarczego.

Poznasz wyzwania i zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a także kompetencje i zakres funkcjonowania instytucji polityki bezpieczeństwa. Będziesz w stanie prognozować przyszłe stany bezpieczeństwa.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLITOLOGIA W KIELCACH?

Studia na kierunku Politologia trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU POLITOLOGIA W KIELCACH?

Absolwent politologii jest przygotowany do efektywnego funkcjonowania w państwowych, samorządowych i komercyjnych instytucjach działających w sferze bezpieczeństwa publicznego czy organizacji państwa. Kształcenie w tym zakresie daje bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku politologia:

  • ośrodki badań społecznych i rynku
  • firmy doradztwa personalnego
  • instytucje kulturalne
  • firmy, które zajmują się pozyskiwaniem funduszy europejskich
  • zespoły reagowania kryzysowego
  • działy marketingowe

Będziesz przygotowany do wystąpień publicznych oraz współpracy z mediami, politykami i menedżerami życia gospodarczego. Absolwenci działają w partiach politycznych, ale pracują także w charakterze dziennikarzy i rzeczników prasowych. Jednocześnie odnajdziesz się w pracy na rzecz służb zagranicznych.

Komentarze (0)