Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie - kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uczelni Techniczno - Handlowej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • podstawy prawa
 • psychologia
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • ochrona osób, mienia
 • obiektów i obszarów
 • podstawy nauki o przestępstwie
 • prawo karne i prawo wykroczeń
 • badania medyczne w kryminalistyce
 • bezpieczeństwo europejskie i globalne

 

Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie oferuje kandydatom najpopularniejsze kierunki kształcenia z dziedzin społecznych, technicznych i tych, związanych z biznesem i zarządzaniem. W ofercie dydaktycznej, pod literą „B” kandydaci odnajdą kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, które tworzą podbudowę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, a także poznają zasady funkcjonowania państwa.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? W programie nauczania znajdziemy takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo publiczne, podstawy prawa, psychologia, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, podstawy nauki o przestępstwie, prawo karne i prawo wykroczeń, badania medyczne w kryminalistyce, bezpieczeństwo europejskie i globalne, historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie znajdą zatrudnienie w policji, służbach specjalnych, organach ds. bezpieczeństwa publicznego, służbach celnych, firmach ochroniarskich, centrach zarządzania kryzysowego, ośrodkach analitycznych, administracji państwowej i samorządowej.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie opinie? Piotrek, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Studia w Uczelni Techniczno- Handlowej dają specjalistyczną, fachową wiedzę, a co za tym idzie, dają także pewność siebie. Nie martwię się o pracę i realizację swoich planów zawodowych.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uczelni Techniczno- Handlowej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami,
 • zasad współpracy ze służbami państw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości,
 • postępowania w zakresie zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych,
 • identyfikowania zagrożeń militarnych i niemilitarnych,
 • kierowania pracami związanymi z przygotowaniem planów zarządzania kryzysowego,
 • zasad i reguł, jakimi w swojej działalności kierują się służby specjalne, wywiad i kontrwywiad,
 • międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa celnego,
 • organizacji obsługi celnej towarów w międzynarodowym łańcuchu dostaw,
 • pozyskiwania informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • służbach specjalnych,
 • więziennictwie,
 • organach ds. bezpieczeństwa publicznego,
 • służbach celnych,
 • firmach ochroniarskich,
 • firmach detektywistycznych,
 • ośrodkach analitycznych,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

UTH kierunki

Jakie są kierunki ochrony i bezpieczeństwa  w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (1)

Mirek odpowiedz

Polecam ten kierunek, niedawno skończyłem Bezpieczeństwo wewnętrzne, a już w trakcie studiów miałem pracę w zawodzie. Fajna uczelnia i atmosfera. Najlepsze były zajęcia praktyczne, można od razu zobaczyć jak wygląda praca w praktyce.