Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie - kierunki studiów

Finanse i rachunkowość – Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uczelni Techniczno - Handlowej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • finanse publiczne
 • matematyka finansowa
 • statystyka
 • bankowość
 • ekonometria
 • finanse przedsiębiorstwa
 • polityka gospodarcza
 • prawo finansowe
 • system podatkowy państwa

 

Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie oferuje zdobywanie wykształcenia w dziedzinach technicznych i społecznych. W gronie proponowanych kierunków, odnajdziemy Finanse i rachunkowość, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Finanse i rachunkowość w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Logistyki. Głównym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, oraz nabycie umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci uczą się rozumieć przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

W programie nauczania na kierunku Finanse i rachunkowość obowiązują następujące przedmioty: finanse publiczne, matematyka finansowa, statystyka, bankowość, ekonometria, finanse przedsiębiorstwa, polityka gospodarcza, prawo finansowe, system podatkowy państwa, analiza finansowa, rynki finansowe, ryzyko bankowe, ubezpieczenia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie będą mogli wykorzystać w biurze rachunkowym, firmach doradztwa biznesowego, firmach doradztwa podatkowego, działach finansowych i księgowych, bankach.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie opinie? Wojtek, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Studia w Uczelni Techniczno- Handlowej to pierwszy krok do kariery zawodowej i ciekawej pracy w interesującym świecie finansów i bankowości.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Warszawa

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

Finanse i rachunkowość studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Uczelni Techniczno- Handlowej:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekonomicznych, prawnych i społecznych podstaw zakładania przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzania analiz oraz ocen sytuacji finansowych podmiotów gospodarczych,
 • zarządzania jednostką samorządową,
 • systemów i strategii podatkowych,
 • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych,
 • zasad funkcjonowania instrumentów rynku finansowego,
 • zasad działania instytucji finansowych,
 • określania poziomu ryzyka finansowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurze rachunkowym,
 • firmach doradztwa biznesowego,
 • firmach doradztwa podatkowego,
 • działach finansowych i księgowych,
 • bankach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

UTH kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (1)

Meggg odpowiedz

Witam. Myślę nad rozpoczęciem studiów podpylomowych na kierunku Finanse i rachunkowość na UTH jakie są wasze opinie?