Transport

Transport

Transport

23.01.2022

Transport - Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2022

Studia na kierunku transport na Uczelni Techniczno - Handlowej w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku transport w UTH WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Transport opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę z zakresu wielu zagadnień, w gronie których wymienić można choćby mechanikę techniczną, techniki wytwarzania, podstawy konstrukcji, czy wytrzymałość materiałów, jak również duży nacisk kładziony jest na zagadnienia związane z logistyką, ekonomią, czy prawem transportowym. Dzięki rozbudowanemu harmonogramowi zajęć, studenci mogą zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu lotniczego, budowy i eksploatacji samochodów, czy systemów logistycznych i transportowych.

Absolwenci studiów na kierunku Transport wyróżniają się zdolnością łączenia kompetencji technicznych z wiedzą praktyczną. Znają nie tylko techniczne i organizacyjne aspekty branży transportowej, ale potrafią również projektować nowe systemy transportowe. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu mogą pracować w wielu miejscach, na przykład w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo- naprawczych środków transportu, czy jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku transport znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka

 • logistyka

 • matematyka

 • podstawy ekonomii

 • systemy transportowe

 • elektrotechnika i elektronika

 • grafika inżynierska

 • infrastruktura transportu

 • materiałoznawstwo

 

Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie to jedna z pierwszych niepublicznych szkół wyższych w naszym kraju. Szeroki wachlarz kierunków kształcenia daje możliwość zdobycie wykształcenia w różnorodnych dziedzinach. Przykładem jest Transport, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Studenci uczą się rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, a także pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.

Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: fizyka, logistyka, matematyka, podstawy ekonomii, systemy transportowe, elektrotechnika i elektronika, grafika inżynierska, infrastruktura transportu, materiałoznawstwo, mechanika techniczna, podstawy organizacji i zarządzania. Jaka praca czeka na absolwentów kierunku? Absolwenci Transportu w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, autoryzowanych stacjach serwisowych, stacjach badania pojazdów, warsztatach świadczących wyspecjalizowane usługi, firmach zajmujących się marketingiem motoryzacyjnym, mediach motoryzacyjnych.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie opinie? Maciek, student Transportu mówi:

„Studia w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie pokazały mi, jak mogę wykorzystać zdobywaną wiedzę. Uczę się, pozyskuje nowe wiadomości, ale uczę się także w jaki sposób mogę tej wiedzy użyć. Uczelnia Techniczno- Handlowa to uczelnia praktyczna, przygotowująca do zawodowego życia.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

TRANSPORT - ważne informacje

Transport studia Warszawa

Transport studia

Transport studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Transport w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technicznych i organizacyjnych aspektów branży transportowej,
 • projektowania systemów transportowych,
 • zarządzania systemami transportowymi,
 • metod i zasad organizacji zintegrowanych procesów transportowych,
 • mechanizmów zabezpieczenia materiałowo-technicznego i organizacyjnego przebiegu procesów przewozowych,
 • zarządzania zintegrowanymi systemami przewozu towarów,
 • organizowania, planowania i koordynowania współczesnych procesów spedycyjno-przewozowych,
 • budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • diagnostyki pojazdów samochodowych,
 • nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych współczesnych napędów pojazdów samochodowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • centrach logistycznych,
 • autoryzowanych stacjach serwisowych,
 • stacjach badania pojazdów,
 • warsztatach świadczących wyspecjalizowane usługi,
 • firmach zajmujących się marketingiem motoryzacyjnym,
 • mediach motoryzacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Komentarze (0)