Transport

Transport

Transport - Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2021

Studia na kierunku transport na Uczelni Techniczno - Handlowej w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku transport znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • logistyka
 • matematyka
 • podstawy ekonomii
 • systemy transportowe
 • elektrotechnika i elektronika
 • grafika inżynierska
 • infrastruktura transportu
 • materiałoznawstwo

 

Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie to jedna z pierwszych niepublicznych szkół wyższych w naszym kraju. Szeroki wachlarz kierunków kształcenia daje możliwość zdobycie wykształcenia w różnorodnych dziedzinach. Przykładem jest Transport, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Studenci uczą się rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, a także pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.

Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: fizyka, logistyka, matematyka, podstawy ekonomii, systemy transportowe, elektrotechnika i elektronika, grafika inżynierska, infrastruktura transportu, materiałoznawstwo, mechanika techniczna, podstawy organizacji i zarządzania. Jaka praca czeka na absolwentów kierunku? Absolwenci Transportu w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, autoryzowanych stacjach serwisowych, stacjach badania pojazdów, warsztatach świadczących wyspecjalizowane usługi, firmach zajmujących się marketingiem motoryzacyjnym, mediach motoryzacyjnych.

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Uczelnia Techniczno- Handlowa w Warszawie opinie? Maciek, student Transportu mówi:

„Studia w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie pokazały mi, jak mogę wykorzystać zdobywaną wiedzę. Uczę się, pozyskuje nowe wiadomości, ale uczę się także w jaki sposób mogę tej wiedzy użyć. Uczelnia Techniczno- Handlowa to uczelnia praktyczna, przygotowująca do zawodowego życia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Transport w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technicznych i organizacyjnych aspektów branży transportowej,
 • projektowania systemów transportowych,
 • zarządzania systemami transportowymi,
 • metod i zasad organizacji zintegrowanych procesów transportowych,
 • mechanizmów zabezpieczenia materiałowo-technicznego i organizacyjnego przebiegu procesów przewozowych,
 • zarządzania zintegrowanymi systemami przewozu towarów,
 • organizowania, planowania i koordynowania współczesnych procesów spedycyjno-przewozowych,
 • budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • diagnostyki pojazdów samochodowych,
 • nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych współczesnych napędów pojazdów samochodowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport w Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • centrach logistycznych,
 • autoryzowanych stacjach serwisowych,
 • stacjach badania pojazdów,
 • warsztatach świadczących wyspecjalizowane usługi,
 • firmach zajmujących się marketingiem motoryzacyjnym,
 • mediach motoryzacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

 

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Transport - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Warszawie

UTH kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)