Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - kierunki studiów

Pielęgniarstwo – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • biochemia i biofizyka
 • genetyka
 • podstawy ratownictwa medycznego
 • patologia
 • mikrobiologia i parazytologia
 • farmakologia
 • promocja zdrowia
 • badania fizykalne

 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie aglomeracji śląskiej. Coraz liczniejsze grono kandydatów przyciąga poszerzana oferta dydaktyczna. Wśród oferowanych kierunków, pod literą „P” odnajdziemy Pielęgniarstwo, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach realizowany jest na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych. Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie ogólnej wiedzy medycznej, oraz szczegółowej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa. Studenci poznają mechanizmy i tajniki zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym, umierającym. Integralną częścią studiów są praktyki w szpitalach oraz specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej, a także zajęcia praktyczne związane z opieką nad ludźmi zdrowymi i chorymi.

Program nauczania oparty jest na następujących przedmiotach: anatomia, biochemia i biofizyka, genetyka, podstawy ratownictwa medycznego, patologia, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, promocja zdrowia, badania fizykalne, zdrowie publiczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, opieka paliatywna. A co po studiach? Absolwenci Pielęgniarstwa w WST w Katowicach znajdą zatrudnienie w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach opinie? Kamila, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to miejsce, w którym spotykają się ludzie ciekawi świata. Wszyscy tworzą niesamowitą mieszankę, dzięki której uczelnia ta posiada niepowtarzalny klimat.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

Pielęgniarstwo studia Katowice

Pielęgniarstwo studia

Pielęgniarstwo studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach:

Absolwent Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu morfologii i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych, centralnego układu nerwowego oraz zaopatrujących je naczyń i nerwów,
 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia,
 • rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rozpoznawania budowy i funkcji makromolekuł obecnych w organizmie człowieka,
 • identyfikowania dziedziczenia cech sprzężonych z płcią,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • farmakologii,
 • wyjaśniania psychologicznych uwarunkowań zdrowia i choroby.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Katowicach

WST kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)