Pielęgniarstwo - Katowice i woj. śląskie

Pielęgniarstwo - Katowice i woj. śląskie

Pielęgniarstwo - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Pielęgniarstwo

Odkryj kierunek Pielęgniarstwo w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pielęgniarstwo studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2021/2022, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje 300 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SUM oraz na uczelniach niepublicznych. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4675 zł.

 

Pielęgniarstwo to niezwykle istotny kierunek studiów, który ma duże znaczenie dla postępu w naukach medycznych. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które sprowadza się do udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym oraz korzystania ze zdobywanej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki.

Absolwenci zatrudniani są w szpitalach, w prywatnych i publicznych ośrodkach rehabilitacyjnych, instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach opieki społecznej.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek pielęgniarstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Katowicach?

Studia pielęgniarskie cieszą się dużym prestiżem, ponieważ kreują profesjonalną kadrę zajmującą się promocją zdrowia. Z tego powodu wymagania rekrutacyjne są dość rygorystyczne, ponieważ uczelnie w Katowicach pragną kształcić najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie i oczekują niezbędnych podstaw od przyszłych kandydatów na studia.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • Język polski,
 • język obcy,
 • dowolny przedmiot zdany na maturze

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Katowicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Pielęgniarstwo to renomowany zawód z wieloletnią tradycją. Jest to kierunek dla pasjonatów i ludzi, którzy pragną ukierunkować swoje życie na pomoc innym. Jest to zawód bardzo prestiżowy, ale i odpowiedzialny, ponieważ pielęgniarki i pielęgniarze odpowiadają za ludzkie życie niemal w tym samym stopniu co lekarze, a dla samych lekarzy stanowią nieocenioną pomoc w przypadku ratowania życia i zdrowia.
Jeśli myślisz o kierunku pielęgniarstwo w Katowicach, musisz zastanowić się, czy nie ma ku temu przeciwwskazań. Przemyśl to, jak radzisz sobie z bólem, śmiercią, krwią, chorobami, kontaktami międzyludzkimi. Kandydat na tego typu studia w Katowicach powinien odznaczać się silną psychiką, odpowiedzialnością, dobrym zorganizowaniem, ale i empatią, która w obliczu tragicznych zdarzeń losowych bywa niezwykle kojąca.
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Studia medyczne w Katowicach i innych miastach województwa śląskiego można realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżejUczelnie w Katowicach przez wzgląd na różną specyfikę mogą oferować różne poziomy kształcenia i przedstawiać różne propozycje związane z programem kształcenia.
Program studiów wypełniony jest takimi przedmiotami jak: anatomia, farmakologia, genetyka, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, psychologia i wiele innych. Są to absolutne podstawy, które pomogą podjąć pracę po kierunku pielęgniarstwo już po ukończeniu pierwszego stopnia. Są to także niezwykle cenne informacje, które przysłużą się do ratowania życia i zdrowia przyszłych pacjentów.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo będą mogli podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, takich jak na przykład: szpitale, zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej, domy opieki zdrowotnej. Możliwość zatrudnienia odnosi się do służby zdrowia i opieki społecznej nie tylko w kraju, ale i państwach Unii Europejskiej.
Wielu studentów decyduje się na kontynuowanie drogi akademickiej i swoją karierę nastawiają na dydaktykę i nauczanie akademickie. Często swoje predyspozycje badawcze realizują także w instytucjach, które rozpowszechniają wiedzę prozdrowotną i zajmują się poradnictwem. Ostatecznie absolwenci prowadzą własną działalność gospodarczą i świadczą usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze.
Studia medyczne w Katowicach na kierunku pielęgniarstwo w Katowicach można odbywać zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Tryb niestacjonarny dotyczy jedynie drugiego stopnia kształcenia. Uczelnie w Katowicach kładą nacisk na kształcenie dzienne ze względu na ogrom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza. Wiedza i umiejętności praktyczne wiążą się z dużą ilością godzin praktyki zawodowej, której w trybie zaocznym nie udałoby się zrealizować. Studenci swoje praktyki odbywają w szpitalach, hospicjach, centrach zdrowia i innych placówkach zarówno prywatnych, jak i publicznych.
 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia jest bardzo podobny mimo różnej specyfiki uczelni. Wśród najważniejszych przedmiotów nie zabraknie na przykład:
 • anatomii,
 • fizjologii,
 • biochemii i biofizyki,
 • genetyki,
 • farmakologii,
 • patologii,
 • opieki paliatywnej.

 

Siatka zajęć jest bardzo bogata i obfituje w zajęcia, które przysłużą się do udzielania prawidłowej pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Kierunek pielęgniarstwo nie przewiduje żadnej konkretnej specjalności. Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie, które przysłuży się do prowadzenia działań profilaktycznych.
Absolwenci studiów pielęgniarskich zdobywają ogólną wiedzę z obszaru nauk medycznych i szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa. Umiejętności, które zdobywają bądź rozwijają, skupiają się na udzielaniu świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; komunikowaniu się z otoczeniem w miejscu pracy; organizowaniu pracy własnej; sprawowaniu opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, a także wspieraniu działań na rzecz zdrowia i podejmowaniu współpracy w zespołach opieki zdrowotnej.
Absolwenci rozwijają swoje zdolności komunikacyjne i empatyczne, a także uczą się, jak szybko i poprawnie interpretować problem i podejmować słuszne decyzje w celu jego zneutralizowania.
Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Katowicach?

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia medyczne na kierunku pielęgniarstwo w Katowicach można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy w zależności od uczelni trwa od sześciu do siedmiu semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Stopień drugi, który oferują tylko nieliczne uczelnie, trwa cztery semestry i kończy się tytułem magistra.
Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu medycyny i pielęgniarstwa. Każdy etap kształcenia wsparty jest dużą ilością praktyki zawodowej. Ukończenie pierwszego stopnia studiów pielęgniarskich pozwala na podjęcie pracy w zawodzie w szpitalach, ośrodkach zdrowia, hospicjach i innych placówkach, które wymagają niezbędnej pomocy pielęgniarek bądź pielęgniarzy.
Jaka praca po kierunku pielęgniarstwo w Katowicach?

Jaka praca po kierunku pielęgniarstwo w Katowicach?

Kierunki studiów w Katowicach takie jak pielęgniarstwo zapewniają swoim absolwentom zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej takich jak na przykład: szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, przychodnie, zakłady opieki zdrowotnej, urzędy i instytucje państwowe i samorządowe, działające w dziedzinie pielęgniarstwa i ochrony zdrowia, uzdrowiska, instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe, instytucje zajmujące się poradnictwem i powszechnieniem wiedzy z zakresu nauk medycznych, zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej, domy opieki społecznej.
W ramach uzyskanego zawodu absolwenci zajmują się promowaniem zdrowia, prowadzą działania profilaktyczne, wychowawcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne i opiekuńcze. Wielu studentów decyduje się także na kontynuowanie pracy naukowo-badawczej lub obiera kierunek związany z dydaktyką. Pracę pielęgniarki bądź pielęgniarza absolwenci mogą wykonywać nie tylko w kraju, ale i na terenie Unii Europejskiej.
Pełnienie zawodu za granicą wiąże się z językiem obcym specjalistycznym w zakresie medycyny i pielęgniarstwa.Studia pielęgniarskie oferują bardzo wiele możliwości zatrudnienia, dlatego kierunek ten cieszy się nieustannym zainteresowaniem wśród osób, które myślą o medycznej ścieżce kariery.
Absolwenci opiekują się nie tylko ludźmi chorymi w szpitalach, uzdrowiskach, sanatoriach, poradniach specjalistycznych, stacjach pogotowia ratunkowego i innych, ale i ludźmi zdrowymi w miejscach nauczania i wychowania, poradniach ogólnych i przemysłowej opiece zdrowotnej. Rola, którą pełnią pielęgniarki i pielęgniarze jest ogromna, a niejednokrotnie decydująca w postępowaniu odnoszącym się do ratowania życia i zdrowia.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Katowicach?

Kariera nastawiona na zawód związany z pielęgniarstwem jest bardzo odpowiedzialną drogą, która wymaga silnej psychiki i silnej osobowości. Nie każdy bowiem potrafi sobie poradzić ze stresem, który wiąże się z wykonywaniem zawodów medycznych. Nim zdecydujesz, że kierunek pielęgniarstwo w Katowicach jest właśnie dla Ciebie, odpowiedz sobie na kilka pytań:
 • Czy potrafisz sobie radzić i podejmować trafne decyzje w sytuacjach ekstremalnych?
 • Czy jesteś odporny na stres?
 • Czy potrafisz nawiązywać kontakty interpersonalne?
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemu?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli wciąż uważasz, że studia pielęgniarskie to odpowiedni kierunek, a na powyższe pytania udzielasz twierdzących odpowiedzi, do egzaminów dojrzałości przygotuj się jak najlepiej, ponieważ na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Wymogi rekrutacyjne skupiają się na jak najlepszych wynikach z takich przedmiotów jak:
 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka,
 • fizyka.
W postępowaniu rekrutacyjnym na pewno pod uwagę będzie brany także język obcy. Wskazane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, jednakże cały proces kształcenia związany z kierunkiem pielęgniarstwo nie obejdzie się bez podstawowej wiedzy z zakresu biologii i chemii.
By zwiększyć swoje szanse, możesz rozważyć udział w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci cieszą się szeregiem przywilejów — między innymi niejednokrotnie są zwolnieni z egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów i automatycznie zyskują najlepsze wyniki. Pod uwagę weź zwłaszcza Olimpiadę Biologiczną bądź Olimpiadę Chemiczną.
W przypadku kierunku pielęgniarstwo i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji i wypełnieniu danych osobowych oraz wyników maturalnych pamiętaj o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej. Gdy tylko znajdziesz się na liście przyjętych, należy dostarczyć potrzebne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Są to zazwyczaj: podanie i oświadczenie, świadectwo dojrzałości, zdjęcia do legitymacji, zaświadczenia o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni.
 
STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

pielęgniarstwo studia online

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Katowicach?

Pielęgniarstwo to bardzo odpowiedzialne, ale i niezwykle rozwojowe studia, które nieustannie cieszą się popularnością także w Katowicach.

Paulina, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Podczas praktyk w szpitalu nieustannie obcuję z chorymi i poszkodowanymi. To bardzo trudne. Ale wielu osobom udaje się pomóc. Satysfakcja, którą wtedy czujesz, sprawia, że wiesz, że jesteś na właściwym miejscu.

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (0)