Zarządzanie projektami społecznymi

Zarządzanie projektami społecznymi

Zarządzanie projektami społecznymi

02.02.2022

Zarządzanie projektami społecznymi – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie projektami społecznymi znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia
 • społeczeństwo i polityka
 • historia społeczna Polski i Europy
 • psychologia społeczna
 • komunikacja społeczna
 • metody twórczego myślenia
 • diagnostyka społeczna
 • społeczeństwo obywatelskie
 • metody i techniki badań społecznych

 

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najchętniej wybieranych szkół wyższych. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „Z” kandydaci odnajdą kierunek Zarządzanie projektami społecznymi, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o zarządzaniu różnorodnymi formami działań społecznych, politycznych i gospodarczych, a także o problemach i wyzwaniach społecznych oraz metodach ich rozwiązywania przez sektor publiczny i obywatelski. Studenci uczą się definiować i opisywać różnego rodzaju struktury i instytucje społeczne oraz relacje między nimi, uwzględniając ich wymiar lokalny, krajowy i międzynarodowy, a także nabywają umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami badawczymi niezbędnymi do projektowania i prowadzenia badań społecznych.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: socjologia, społeczeństwo i polityka, historia społeczna Polski i Europy, psychologia społeczna, komunikacja społeczna, metody twórczego myślenia, diagnostyka społeczna, społeczeństwo obywatelskie, metody i techniki badań społecznych, polityka społeczna i gospodarcza, zamówienia publiczne, zarządzanie projektami, etyka sfery publicznej, konsulting społeczny, mechanizmy zmiany społecznej. A co po studiach? Absolwenci Zarządzania projektami społecznymi na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, ośrodkach badawczych, ośrodkach diagnostycznych, ośrodkach edukacyjnych, agencjach konsultingowych i doradczych, mediach.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Michał, student Zarządzania projektami społecznymi mówi:

„Kierunek, który studiuję, czyli Zarządzanie projektami społecznymi to przykład na to, jak innowacyjną i nowoczesną uczelnią jest Uniwersytet Wrocławski. Możemy zgłębiać dziedzinę, która cieszy się niemała popularnością na zagranicznych uczelniach.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI - ważne informacje

Zarządzanie projektami społecznymi studia Wrocław

Zarządzanie projektami społecznymi studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie projektami społecznymi:

Absolwent kierunku Zarządzanie projektami społecznymi na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • zarządzania zespołem projektowym,
 • animacji aktywności społecznej,
 • sztuki wystąpień publicznych,
 • metod i technik badań publicznych,
 • komunikacji społecznej,
 • organizacji pracy i zarządzania czasem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie projektami społecznymi:

Absolwent kierunku Zarządzanie projektami społecznymi na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • ośrodkach badawczych,
 • ośrodkach diagnostycznych,
 • ośrodkach edukacyjnych,
 • agencjach konsultingowych i doradczych,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)