Zarządzanie projektami społecznymi - Wrocław

Zarządzanie projektami społecznymi - Wrocław

Studia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Zarządzanie projektami społecznymi stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie projektami społecznymi

17.11.2023

Zarządzanie projektami społecznymi studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Zarządzanie projektami społecznymi - Wrocław
Studia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Zarządzanie projektami społecznymi to kierunek, który kształci przyszłych badaczy z dziedziny socjologii. Studia przekazują wiedzę niezbędną do rozumienia i wykrywania problemów społecznych. Kierunek ma w sobie elementy psychologii i nauk społecznych. Wśród przedmiotów znajdujących się w programie studiów, można znaleźć m.in.: mniejszości społeczne w społeczeństwie polskim, konsulting społeczny, animacja aktywności społecznej. 

Absolwenci zarządzania projektami społecznymi pracują jako funkcjonariusze publiczni, analitycy społeczni, dziennikarze, czy liderzy projektów społecznych. Kierunek ten przygotowuje do pracy w instytucjach samorządowych, związkach zawodowych, ośrodkach kulturalnych, mediach i organizacjach trzeciego sektora.

 

Uczelnie

We Wrocławiu zarządzanie projektami społecznymi możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Społecznych UWR).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie projektami społecznymi we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak zarządzanie projektami społecznymi wzbudzają duże zainteresowanie wśród kandydatów. Abu dostać się na tego typu studia psychologiczne i społeczne, musisz spełnić wymagania rekrutacyjne. Przede wszystkim istotne są wyniki uzyskane z egzaminów z takich przedmiotów jak geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Musisz zdać także przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym dla wszystkich maturzystów. Uczelnie z reguły uwzględniają także wyniki uzyskane w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, co znacząco wpływa na pozycję rankingową. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie projektami społecznymi w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI?

Projekty społeczne to coraz częstszy sposób na kształtowanie postaw obywatelskich i obywatelskiej kreatywności. Studia we Wrocławiu w zakresie zarządzania projektami społecznymi pozwalają zrealizować interdyscyplinarnie opracowany program kształcenia i zdobyć potrzebne umiejętności do realizowania badań socjologicznych i prowadzenia różnego rodzaju projektów w otoczeniu bezpośrednim, a także w skali lokalnej i krajowej.

Przyszli absolwenci będą planować i opracowywać projekty społeczne, które służą głównie do rozwiązywania społecznych problemów. Ponieważ będą zajmować się kształtowaniem dobrych relacji międzyludzkich, a także motywowaniem ludzi, muszą wykazywać zdolności komunikatywne i perswazyjne, a przede wszystkim predyspozycje kierownicze.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zarządzani projektami społecznymi możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie projektami społecznymi to stosunkowo nowy kierunek studiów, który umożliwia zapoznanie się ze sposobami diagnozowania problemów społecznych, a także daje kwalifikacje do profesjonalnego kształtowania postaw obywatelskich. Uczelnie we Wrocławiu, które pozwolą Ci realizować tego typu studia psychologiczne i społeczne, znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • międzynarodowa współpraca w ochronie środowiska
 • praktyka funkcjonowania organizacji pozarządowych 
 • mniejszości społeczne w społeczeństwie polskim
 • diagnostyka społeczna
 • konsulting społeczny
 • przedsiębiorczość
 • animacja aktywności społecznej

 

Studenci często pracują w zespołach, a w ramach zajęć wykonują projekty grupowe lub społeczne.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi we Wrocławiu?

Studia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Zarządzanie projektami społecznymi w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI?

Studia we Wrocławiu na kierunku zarządzanie projektami społecznymi przygotowują studentów do podjęcia pracy w bardzo wielu miejscach. Najczęściej absolwenci pracują jako funkcjonariusze publiczni, działacze organizacji pozarządowych (które realizują misje, cele i zadania publiczne), przedsiębiorcy, dziennikarze i pracownicy w roli ekspertów i menadżerów projektów społecznych.

Absolwenci zatrudniani są w: 

 • instytucjach rządowych i samorządowych
 • partiach politycznych
 • związkach zawodowych
 • organizacjach III sektora
 • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych
 • krajowych, regionalnych i lokalnych mediach
 • organizacjach biznesu
 • przedsiębiorstwach

 

Stają się analitykami społecznymi i liderami projektów społecznych.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie projektami społecznymi we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim.

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie projektami społecznymi we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek zarządzanie projektami społecznymi:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Społecznych UWr) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie projektami społecznymi we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi w Mieście wrocławiu

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia