Doradztwo filozoficzne i coaching

Doradztwo filozoficzne i coaching

Doradztwo filozoficzne i coaching

29.01.2022

Doradztwo filozoficzne i coaching - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • etyka ogólna
 • estetyka przekazu
 • psychologia społeczna
 • metodologia
 • aksjologia i prakseologia
 • metodyka szkoleń rozwojowych
 • etyka społeczna

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. Jednym z nich jest Doradztwo filozoficzne i coaching, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu filozofii praktycznej, uzupełnionej o metody, techniki i narzędzia pracy coacha. Studenci zgłębiają zagadnienia metodyki szkoleń rozwojowych, treningu twórczego myślenia, audytu etycznego, mentoringu w biznesie.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: etyka ogólna, estetyka przekazu, psychologia społeczna, metodologia, aksjologia i prakseologia, metodyka szkoleń rozwojowych, etyka społeczna, analiza transakcyjna, metodyka doradztwa filozoficznego. A co po studiach? Absolwenci Doradztwa filozoficznego i coachingu znajdą zatrudnienie w roli doradcy filozoficznego, trenera rozwoju osobistego, pracownika działu HR w organizacjach, opiniodawcy etycznego i audytora, business coacha.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Julka, studentka Doradztwa filozoficznego i coachingu mówi:

„Studia powinny przekazywać wiedzę nowoczesną, na której absolwent będzie mógł oprzeć swoją drogę zawodową. Właśnie tak to wygląda na Uniwersytecie Śląskim.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING - ważne informacje

Doradztwo filozoficzne i coaching studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Doradztwo filozoficzne i coaching na Uniwersytecie Śląskim:

Absolwent kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji interpersonalnej,
 • racjonalnego podejmowania decyzji,
 • wieloaspektowego podejścia do problemów,
 • wspierania rozwoju potencjału twórczego osób.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching:

Absolwent kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie jako:

 • doradca filozoficzny,
 • trener rozwoju osobistego,
 • pracownik działu HR w organizacjach,
 • animator wsparcia dla osób borykających się z trudnymi doświadczeniami życiowymi,
 • opiniodawca etyczny i audytor,
 • business coach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)