Międzynarodowe studia polskie

Międzynarodowe studia polskie

Międzynarodowe studia polskie

29.01.2022

Międzynarodowe studia polskie - Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Studia na kierunku międzynarodowe studia polskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku międzynarodowe studia polskie w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku międzynarodowe studia polskie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • badania językowe i kulturowe
 • dzieje wspólnot i regionów
 • filozofia i systemy religijne
 • historia sztuki
 • komunikacja międzykulturowa
 • komparystyka i teoria recepcji
 • analiza tekstów kultury
 • antropologia kultury

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia składająca się z dwunastu wydziałów i kształcącą studentów na ponad siedemdziesięciu kierunkach. W szerokiej ofercie edukacyjnej odnajdziemy kierunek Międzynarodowe studia polskie, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat kultury polskiej widzianej w kontekście kultur regionów europejskich i pozaeuropejskich. Kierunek skierowany jest do osób, które chciałyby podjąć pracę w sektorach działalności kulturalnej i biznesowej, gdzie kultura stanowi przedmiot międzynarodowego transferu, jak również istotny kontekst różnorodnych form komunikowania międzynarodowego i komunikacji międzykulturowej.

W programie nauczania widnieją, między innymi, takie przedmioty jak: badania językowe i kulturowe, dzieje wspólnot i regionów, filozofia i systemy religijne, historia sztuki, komunikacja międzykulturowa, komparystyka i teoria recepcji, analiza tekstów kultury, antropologia kultury, polszczyzna współczesna, sztuka współczesna, komunikacja niewerbalna. A co po studiach? Absolwenci Międzynarodowych studiów polskich na Uniwersytecie Śląskim znajdą zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych, instytucjach promujących lokalną i międzynarodową turystykę kulturową, mediach, firmach organizujących wydarzenia kulturalne.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Ewa, studentka Międzynarodowych studiów polskich mówi:

„Uniwersytet Śląski to uczelnia, która poszerza swoją ofertę dydaktyczną o ciekawe i oryginalne kierunki studiów, na przykład ten, który studiuję ja. „

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE - ważne informacje

Międzynarodowe studia polskie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Międzynarodowe studia polskie:

Absolwent kierunku Międzynarodowe studia polskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowania wizerunku firmy,
 • skutecznej komunikacji międzykulturowej prowadzonej w sferze biznesu,
 • organizacji turystycznych wypraw i wycieczek, których celem jest poznawanie obiektów kultury,
 • odmian językowych aktywnie wykorzystywanych we współpracy międzynarodowej,
 • strategii prezentacyjnych, mediacyjnych i negocjacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Międzynarodowe studia polskie:

Absolwent kierunku Międzynarodowe studia polskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach państwowych i samorządowych,
 • instytucjach promujących lokalną i międzynarodową turystykę kulturową,
 • mediach,
 • firmach organizujących wydarzenia kulturalne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)