Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne UW

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Na długiej liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „B” kandydaci odnajdą Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, a także nabycie umiejętności analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Studenci poznają pozycję ustrojową, zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów władzy publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim to także kompetencje niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz umiejętność zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim, na drugim stopniu, posiadają następujące specjalności: Bezpieczeństwo energetyczne, Zarządzanie kryzysowe.

Specjalność Bezpieczeństwo energetyczne zakłada przygotowanie do pracy w charakterze analityka, czyli specjalisty w zakresie szeroko rozumianej tematyki energetycznej oraz do gruntownego i kompleksowego realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa gospodarczego państwa w wymiarze sektora energetycznego.

Specjalność Zarządzanie kryzysowe zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych form i mechanizmów zarządzania kryzysowego oraz wiedzy na temat instytucji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce i w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich Unii Europejskiej i NATO.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: bezpieczeństwo społeczne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, podstawy prawa karnego, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, pozarządowe formy bezpieczeństwa, metodologia badań nad bezpieczeństwem, współczesne zagrożenia terroryzmem. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego na UW będą mogli znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne takich jak m.in: Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Celna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Konrad, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to pasjonująca przygoda. Na tej uczelni, na każdym kroku, można spotkać ciekawych ludzi, którzy żyją studiami i żyją nauką.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • wywierania wpływu na ludzi,
 • przewodzenia w zmiennym otoczeniu,
 • zasad funkcjonowania państwa oraz stosowania prawa przez jego organy,
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny,
 • identyfikowania symptomów przestępczości,
 • analizy zagrożeń,
 • zasad bezpieczeństwa imprez masowych,
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • ochrony obrotu gospodarczego.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • policji,
 • straży miejskiej,
 • straży granicznej,
 • służbie celnej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychlogiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowch UW

Komentarze (0)