Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

06.07.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 90
 • studia stacjonarne II stopnia: 70
 • studia niestacjonarne I stopnia: 60
 • studia niestacjonarne II stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 4950 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo społeczne
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • podstawy prawa karnego
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • pozarządowe formy bezpieczeństwa
 • metodologia badań nad bezpieczeństwem

 

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Na długiej liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „B” kandydaci odnajdą Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, a także nabycie umiejętności analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Studenci poznają pozycję ustrojową, zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów władzy publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim to także kompetencje niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz umiejętność zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: bezpieczeństwo społeczne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, podstawy prawa karnego, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, pozarządowe formy bezpieczeństwa, metodologia badań nad bezpieczeństwem, współczesne zagrożenia terroryzmem. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego na UW będą mogli znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne takich jak m.in: Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Celna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Konrad, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warszawskim to pasjonująca przygoda. Na tej uczelni, na każdym kroku, można spotkać ciekawych ludzi, którzy żyją studiami i żyją nauką.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • wywierania wpływu na ludzi,
 • przewodzenia w zmiennym otoczeniu,
 • zasad funkcjonowania państwa oraz stosowania prawa przez jego organy,
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny,
 • identyfikowania symptomów przestępczości,
 • analizy zagrożeń,
 • zasad bezpieczeństwa imprez masowych,
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • ochrony obrotu gospodarczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • straży miejskiej,
 • straży granicznej,
 • służbie celnej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku studiów. Podstawą kwalifikacji jest egzamin testowy.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Warszawskim zawsze rozpoczyna się od rejestracji w specjalnym systemie, jakim jest Internetowa Rejestracja Kandydatów. Swój profil zakładać można zazwyczaj od pierwszych dni czerwca, a ostatni dzień przypada zwykle na początku lipca. Kandydaci często zadają pytania odnośnie etapów procesu kwalifikacyjnego. Zazwyczaj podzielony jest on na dwie tury. Jak to dokładnie wygląda? W przypadku niewypełnienia limitu miejsc otwierana jest dodatkowa tura, w takich miesiącach jak sierpień i wrzesień.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Rekrutacja na studia nie polega wyłącznie na oczekiwaniu na decyzję. Gdy wszystko toczy się po naszej myśli, ponownie musimy zadbać o nasze pełnoprawne przystąpienie do kształcenia. Każdy, kto został przyjęty na studia musi złożyć w dziekanacie wybranego wydziału określone dokumenty. Bez nich nie będziemy mogli nazywać siebie studentami. O jakie dokumenty chodzi? Na przykład:

 • oryginał, bądź odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankietę osobową z naszym zdjęciem,
 • podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • dowód potwierdzający opłatę na wydanie legitymacji.

Co ważne, wszystkie wymagane dokumenty należy składać w dziekanatach osobiście. W przypadku, gdy nie możemy tego zrobić, osoba składająca dokumenty w naszym imieniu musi posiadać ze sobą specjalne upoważnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Nawet jeżeli wybieramy się na tzw. studia nieodpłatne, czyli prowadzone w trybie stacjonarnym, to i tak musimy liczyć się z małymi opłatami. Jedną z nich jest opłata rekrutacyjna, która obowiązuje we wszystkich szkołach wyższych. Drugą opłatą będzie ta związana z wydaniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Bezpieczeństwo wewnętrzne wydaje się być kierunkiem interdyscyplinarnym, czyli łączącym różnorodne zagadnienia i obszary tematyczne. Dlatego też lista przedmiotów kwalifikacyjnych jest bardzo długa, lecz i tak fundament jej wygląda podobnie jak w przypadku innych kierunków kształcenia. Tym fundamentem są przedmioty obowiązkowe, czyli język polski, matematyka oraz język obcy. Jakie przedmioty można potraktować jako dodatkowe? Na przykład: historię, geografię, wiedzę o społeczeństwie, czy też informatykę.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Kandydaci na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim mogą przy pomocy specjalnego wzoru obliczyć swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Należy tylko podać odpowiednie dane. Sposób obliczania wyniku końcowego wygląda następująco:

W = a * P + b * M + c * J + d * X ,

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Warto brać udział w olimpiadach oraz konkursach wiedzy z różnych powodów. Poszerzają one naszą wiedzę, ćwiczą odpowiedni tryb procesu nauki, a także stanowią ułatwienie w rekrutacji na studia. Laureaci i finaliści otrzymują bowiem maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jakie konkursy brane są pod uwagę? Oto ich lista:

 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Filozoficzna,
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego,
 • Olimpiada Języka Francuskiego,
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiada Języka Białoruskiego,
 • Olimpiada Języka Łacińskiego,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,
 • Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.”

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)