Bioetyka

Bioetyka

Bioetyka – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów na dwudziestu jeden wydziałach. W szerokiej gamie kierunków możemy odnaleźć Bioetykę, prowadzoną na studiach drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest poznanie etycznych, społecznych i prawno- organizacyjnych uwarunkowań medycyny. Studenci dowiadują się z jakimi wyzwaniami wiąże się prowadzenie badań na ludziach i zwierzętach, zrozumieją dylematy związane z medycyną początku i końca życia, poznają czym polega praca etycznego konsultanta klinicznego.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: metody etyki, biopolityka, filozofia społeczna, filozoficzne problemy nauk, etyka kliniczna, filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej, system ochrony zdrowia z elementami polityki zdrowotnej, etyka społeczna i polityczna, etyka badań naukowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Bioetyki na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać jako nauczyciele, pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, członkowie komisji etycznych, pracownicy administracyjni, pracownicy instytucji zajmującej się problematyką ochrony zdrowia oraz ochroną praw pacjentów.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Marlena, studentka Bioetyki mówi:

„Uniwersytet Warszawski zawsze był moim największym marzeniem i celem, który bardzo chciałam osiągnąć. Udało się. Studiuję na najlepszej uczelni w kraju, dzięki której zdobędę świetne wykształcenie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bioetykę na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Bioetyka na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praw człowieka,
 • etyki klinicznej i etyki badań naukowych,
 • problemów, teorii i metod socjologii i antropologii medycyny,
 • organizacji i funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w kontekście polityki zdrowotnej państwa,
 • posługiwania się systemami norm etycznych, prawnych, organizacyjnych i zawodowych w celu rozwiązania konkretnych przypadków lub problemów bioetycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bioetyka:

Absolwent kierunku Bioetyka na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • nauczyciel,
 • nauczyciel akademicki,
 • pracownik naukowy,
 • członek komisji etycznych,
 • pracownik administracyjny,
 • pracownik instytucji zajmującej się problematyką ochrony zdrowia oraz ochroną praw pacjentów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

O przyjęcie na kierunek Bioetyka na Uniwersytecie Warszawskim mogą̨ ubiegać́ się̨ osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku studiów.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Bioetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyncze w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UW

Komentarze (0)