Filologia angielska UW

Filologia angielska – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Filologia angielska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Neofilologii. Najważniejszym założeniem jest pozyskanie szerokiej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego. Studenci zdobywają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim to nauka rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

Studia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim, na drugim stopniu, ulegają podziałowi na trzy specjalizacje: Literatura i kultura brytyjska, Literatura i kultura amerykańska, Językoznawstwo teoretyczne i stosowane. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: fonetyka, literatura angielska, filozofia, gramatyka opisowa, historia języka angielskiego, ochrona własności intelektualnej. A co po studiach? Absolwenci Filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie jako tłumacze, nauczyciele, konsultanci metodyczni, edytorzy, dziennikarze.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Filologia angielska, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Olga, studentka Filologii angielskiej mówi:

„Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim stoi na najwyższym poziomie i zapewne każdy chciałby tutaj studiować. „

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych,
 • analizowania i rozwiązywania problemów,
 • argumentowania poglądów,
 • komunikowania,
 • przekładu literackiego,
 • emisji głosu,
 • pedagogiki.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia angielska:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • konsultant metodyczny,
 • edytor,
 • dziennikarz,
 • researcher,
 • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język angielski, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia angielska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Neofilologii UW

Komentarze (0)