Filologia angielska

Filologia angielska

Filologia angielska

03.06.2022

Filologia angielska – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia angielska w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 146

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fonetyka
 • literatura angielska
 • filozofia
 • gramatyka opisowa
 • historia języka angielskiego
 • ochrona własności intelektualnej

 

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Filologia angielska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem jest pozyskanie szerokiej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego. Studenci zdobywają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim to nauka rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: fonetyka, literatura angielska, filozofia, gramatyka opisowa, historia języka angielskiego, ochrona własności intelektualnej. A co po studiach? Absolwenci Filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie jako tłumacze, nauczyciele, konsultanci metodyczni, edytorzy, dziennikarze.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Filologia angielska, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Olga, studentka Filologii angielskiej mówi:

„Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim stoi na najwyższym poziomie i zapewne każdy chciałby tutaj studiować. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

Filologia angielska studia Warszawa

Filologia angielska studia

Filologia angielska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych,
 • analizowania i rozwiązywania problemów,
 • argumentowania poglądów,
 • komunikowania,
 • przekładu literackiego,
 • emisji głosu,
 • pedagogiki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia angielska:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • nauczyciel,
 • konsultant metodyczny,
 • edytor,
 • dziennikarz,
 • researcher,
 • pracownik biurowy w firmach zagranicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język angielski, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku studiów. Kwalifikacja na studia przebiega na podstawie pisemnego egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Filologia angielska to kierunek kształcenia, który zawsze cieszył się niemałą popularnością. Efektem tej popularności jest fakt, że aby zostać studentem i oddać się nauce należy nie tylko pokonać liczną konkurencję, ale i spełnić inne wymogi. Należy zacząć od tego, że za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na omawiany kierunek rozumiane jest założenie konta w specjalnym systemie IRK, czy Internetowej Rejestracji Kandydata. Otwarcie rejestracji następuje zazwyczaj w pierwszych dniach czerwca i wprowadzanie niezbędnych danych trwa miesiąc. Co potem? Należy uiścić opłatę rekrutacyjną i czekać na pozytywne wiadomości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Niezwykle ważnym wymogiem postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie odpowiednich dokumentów. Co ważne, nie można żadnego z nich pominąć, ponieważ może to skutkować nawet pominięciem w tym ważnym dla nas procesie. Pomimo tego, że żyjemy w czasach, w których niemal wszystko można załatwić on-line, to dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w formie papierowej, najlepiej osobiście. W przypadku składania dokumentów przez inną osobę, lecz w naszym imieniu, niezbędne jest specjalne upoważnienie. Jakie dokumenty muszą znaleźć się w naszej osobistej teczce rekrutacyjnej? Na przykład:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS,
 • w przypadku osób zdających maturę poza granicami Polski, poświadczenie świadectwa maturalnego i tłumaczenie przysięgłe.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne to nic nowego i od kandydatów zawsze pobierana jest taka opłata. Należy zwrócić uwagę na jej wysokość, ponieważ może się ona różnić w zależności od trybu studiów. Czy czekają nas jeszcze jakieś opłaty? Tak. Pozostanie nam jeszcze opłacić wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Czy w procesie rekrutacji na Filologię angielską istotny jest wyłącznie język angielski? Naturalnie, to przedmiot fundamentalny, natomiast i tak każdy maturzysta musi zdawać pozostałe przedmioty obowiązkowe, czyli matematykę i język polski.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Kandydaci na kierunek Filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim mogą przy pomocy specjalnego wzoru obliczyć swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Należy tylko podać odpowiednie dane. Sposób obliczania wyniku końcowego wygląda następująco:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Olimpiady i konkursy wiedzy to świetny sposób na pogłębianie i poszerzanie wiedzy, jak również na poczucie emocji rywalizacji. Ale co najważniejsze dla maturzystów, to także ulga w procesie rekrutacji na studia. Jakie konkursy brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Filologię angielską?

 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego,
 • polskie eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)