Geologia

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Geologia UW

Geologia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Szeroki wachlarz kierunków, to dla każdego kandydata możliwość zdobycia wykształcenia zgodnie z dziedziną zainteresowań. W ofercie edukacyjnej, zainteresowani nauką pod literą „G” odnajdą Geologię, prowadzoną na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Geologia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Geologii. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu tych dyscyplin nauk przyrodniczych, które stanowią podstawę dla zrozumienia procesów kształtujących środowisko geologiczne. Studenci poznają obszary geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii jak również geologii złóż, a ponadto nabywają umiejętności prowadzenia prac dokumentacyjnych a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych i informatycznych.

Studia na kierunku Geologia na Uniwersytecie Warszawskim dzielą się na następujące specjalności: Geologia klimatyczna, Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż, Stratygrafia i sedymentologia. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: paleontologia stosowana, petrologia, geochemia izotopów, technologia surowców mineralnych, paleogeografia czwartorzędu, współczesne zmiany klimatu, geomorfologia stosowana, geologia ekonomiczna, analiza basenów sedymentacyjnych, tektonika, diageneza, cyfrowe modele budowy geologicznej. A co po studiach? Absolwenci Geologii na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w państwowej służbie geologicznej, przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, komórkach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych, geologicznej obsłudze kopalń, administracji państwowej, placówkach naukowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Krystian, student Geologii mówi:

„Na Uniwersytecie Warszawskim nie można się nudzić. To chyba największy komplement dla uczelni.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Geologia na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych i informatycznych,
 • planowania i programowania badań w dostosowaniu do szerokiego profilu zagadnień praktycznych i teoretycznych realizowanych w różnorodnym środowisku geologicznym,
 • przeprowadzania badań terenowych i badań laboratoryjnych,
 • geomorfologii,
 • sedymentologii,
 • paleontologii,
 • czytania i interpretowania map geologicznych,
 • stosowania geochemicznych metod badawczych,
 • geologii złóż,
 • geochemii.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geologia:

Absolwent kierunku Geologia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • państwowej służbie geologicznej,
 • przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych,
 • komórkach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych,
 • geologicznej obsłudze kopalń,
 • administracji państwowej,
 • placówkach naukowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

O przyjęcie na studia, na kierunek Geologia na Uniwersytecie Warszawskim mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geologii UW

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)