Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Warszawski - kierunki studiów

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Warszawski 2021

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie,  których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • przyrodnicze podstawy gospodarowania
 • analiza danych ilościowych
 • teoria urbanistyki
 • propedeutyka projektowania
 • projektowanie wspomagane komputerem
 • geografia ekonomiczna
 • metody pozyskiwania i analizy danych przestrzennych
 • gospodarka nieruchomościami
 • ochrona zespołów urbanistycznych

 

Uniwersytet Warszawski, jak na największą rodzimą uczelnię przystało, oferuje kandydatom na studia wiele różnorodnych kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Gospodarka przestrzenna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Studenci nabywają umiejętności zrozumienia i szybkiego, skutecznego rozwiązywania nowych i trudnych problemów powstających w trakcie złożonych procesów przeobrażeń gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej.

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: przyrodnicze podstawy gospodarowania, analiza danych ilościowych, teoria urbanistyki, propedeutyka projektowania, projektowanie wspomagane komputerem, geografia ekonomiczna, metody pozyskiwania i analizy danych przestrzennych, gospodarka nieruchomościami, ochrona zespołów urbanistycznych, fizjografia planistyczna, socjologia miasta i wsi. A co po studiach? Absolwenci Gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w urzędach centralnych zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym, urzędach samorządowych, instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym, jednostkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach funkcjonujących w sferze badań i rozwoju.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Adam, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Uniwersytet Warszawski to taka uczelnia, na której chce się nie tylko studiować, ale po prostu być, przebywać wśród ciekawych ludzi, pełnych pasji i różnych zainteresowań. To fajne miejsce. Miejsce różnorodności.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Warszawa

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych,
 • procesów konstytuujących różne rodzaje obszarów funkcjonalnych oraz relacji między nimi,
 • konstruowania i rozwijania więzi społecznych i ich przestrzennej manifestacji,
 • norm i reguł rządzących polityką rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenną na wszystkich szczeblach zarządzania,
 • tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach centralnych zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym,
 • urzędach samorządowych wszystkich szczebli,
 • instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się planowaniem strategicznym układów terytorialnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • przedsiębiorstwach funkcjonujących w sferze badań i rozwoju,
 • organizacjach kreujących relacje biznes-administracja i biznes-nauka,
 • jednostkach publicznych i prywatnych zajmujących się analizami przestrzennymi i społeczno-gospodarczymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

Komentarze (0)