Inżynieria nanostruktur

Inżynieria nanostruktur

Inżynieria nanostruktur

Inżynieria nanostruktur – Uniwersytet Warszawski 2021

Studia na kierunku inżynieria nanostruktur na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inzynieria nanostruktur znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra z geometrią
 • rachunek różniczkowy i całkowy
 • chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej
 • mechanika i szczególna teoria względności
 • elektrodynamika
 • chemia fizyczna
 • chemia organiczna z elementami biochemii

 

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Inżynieria nanostruktur, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy matematycznej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności. Studenci poznają metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i chemicznych oraz przykłady praktycznej implementacji tych metod z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, a także zaznajamiają się z tematem programowania i inżynierii oprogramowania.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania na kierunku Inżynieria nanostruktur? Na przykład: algebra z geometrią, rachunek różniczkowy i całkowy, chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej, mechanika i szczególna teoria względności, elektrodynamika, chemia fizyczna, chemia organiczna z elementami biochemii, mechanika kwantowa, krystalografia z elementami teorii grup, analiza instrumentalna. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii nanostruktur na Uniwersytecie Warszawskim znajdą zatrudnienie w laboratoriach fizycznych, laboratoriach chemicznych, instytutach naukowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Maciek, student Inżynierii nanostruktur mówi:

„Nigdy nie miałem wątpliwości, że wybrałem dobrą uczelnię. Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym zaplanowałem rozwijać swoje umiejętności.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię nanostruktur na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Inżynieria nanostruktur na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur,
 • posługiwania się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym,
 • bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami,
 • programowania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria nanostruktur:

Absolwent kierunku Inżynieria nanostruktur na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach fizycznych,
 • laboratoriach chemicznych,
 • instytutach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria nanostruktur brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria nanostruktur - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki UW

Komentarze (0)