Inżynieria nanostruktur

Inżynieria nanostruktur

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
  Typ uczelni
   Więcej filtrów
   Poziom studiów
    Forma studiów
     Czas trwania

      Uczelnie, gdzie inżynieria nanostruktur jako specjalność / ścieżka kształcenia

      Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

      Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

      Nanotechnologie i nanomateriały stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
      forma: stacjonarne

      Specjalności na kierunku nanotechnologie i nanomateriały

      Inżynieria nanostruktur studia - kierunek studiów

      Studia na kierunku inżynieria nanostruktur to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

      Terminy rekrutacji

      Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria nanostruktur rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 17 września 2024 r. | inżynieria nanostruktur - terminy rekrutacji >

      Jakie przedmioty zdawać na maturze?

      *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

       

      Inżynieria nanostruktur - zasady rekrutacji

      • Terminy rekrutacji

      • Czas trwania

      • Przedmioty maturalne

      • Limity

      • Progi

      Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię nanostruktur

      Program studiów i przedmioty

      Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku inżynieria nanostruktur: Aalgebra z geometrią, rachunek różniczkowy i całkowy, podstawy ochrony własności intelektualnej, mechanika i szczególna teoria względności, wstęp do analizy danych.

      Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Inżynieria nanostruktur? Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę z zakresu podstawowych przedmiotów nauk matematyczno - przyrodniczych, takich jak: biologia, fizyka czy matematyka.

      Ta wiedza pozwoli Ci na zgłębienie tajników przedmiotów specjalistycznych z zakresu kształcenia inżynieryjnego i dostosowanie się do szybko zmieniającego się świata technologii, co pozwoli Ci sprostać wymaganiom rynku pracy.

      Co więcej, jako student tego makrokierunku będziesz posiadać szerokie praktyczne umiejętności w zakresie technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów.

       

      Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
      • programowania, korzystania z komputerowych baz informatycznych, oraz umiejętność posługiwania się komputerami z różnymi systemami operacyjnymi,
      • metody obliczeniowych do opisu stanu układu,
      • posługiwania się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi,
      • otrzymywania substancji chemicznej w oparciu o wiedzę chemiczną i przy wykorzystaniu dostępnej literatury oraz baz danych literaturowych, jak również posiadać wiedzę na temat podstawowych metod rozdzielania substancji chemicznych,
      • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

      Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria nanostruktur?

      Nanotechnologia to nauka przyszłości, która ma nieograniczony zasięg, bowiem jest w stanie dotrzeć do każdej gałęzi gospodarki. Szacuje się, że na obecnym rynku w przeciągu kilku lat wytworzy się deficyt specjalistów w tej dziedzinie.

      Dlatego też został stworzony kierunek Inżynieria nanostruktur, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu pracodawców na ekspertów w zakresu nowoczesnych technologii.

       

      1. Typ i tryb studiów

      Inżynieria nanostruktur to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

       

      Studia na kierunku inżynieria nanostruktur możemy podzielić na:

      1. Poziom:

       

      2. Forma:

       

      Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk technicznych i ścisłych.

       

      2. Program studiów i przedmioty

      Osoby, które aplikują na kierunek inżynieria nanostruktur będą miały okazję zdobyć kompleksową wiedzę chemiczną, techniczną i matematyczną. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

      • Mechanika kwantowa 
      • Modelowanie nanostruktur
      • Technologie i projektowanie nowych materiałów
      • Pracownia technik pomiarowych w nanotechnologii

       

      3. Nabywane umiejętności

      Jako student kierunku technicznego zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w twojej przyszłej pracy zawodowej. W czasie licznych warsztatów poznasz wybrane narzędzia i metody pomiarowe i nauczysz się ich zastosowania w praktyce.

      Studenci poznają także podstawy bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i przeprowadzania badań laboratoryjnych. Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu.

       

      4. Gdzie studiować inżynierię nanostruktur

      Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria nanostruktur:

      Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

      Studia na kierunku inżynieria nanostruktur trwają 2 lata (studia II stopnia).

      Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

      Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria nanostruktur

      Praca po studiach

      Dzięki wszechstronnemu oraz specjalistycznemu wykształceniu będziesz przygotwany do pracy na stanowiskach zajmujących się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, a także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optolektronicznym o charakterze inżynierii materiałowej.

      Twoje wykształcenie będzie także mile widziane w firmach high - tech, Instytucie Wysokich Ciśnień PAN, Instytucie Fizyki PAN i innych instytucji. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Inżynieria nanostruktur może okazać się świetnym początkiej Twojej ścieżki edukacyjnej.

       

      Absolwent kierunku inżynieria nanostruktur znajdzie zatrudnienie w/jako:
      • pracownik zajmujący się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, 
      • pracownik w firmach high-tech,
      • pracownik w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optoelektronicznym o charakterze inżynierii materiałowej,
      • pracownik Instytutu Wysokich Ciśnień PAN,
      • pracownik Instytutu Fizyki PAN.

      Miasta, które oferują studia na kierunku Inżynieria nanostruktur

      Teraz najważniejsze

      matura 2024

      zmiany na maturze 2024

      arkusze maturalne

      wyniki matur 2023

      rekrutacja na studia

      studia

      kierunki studiów

      studia podyplomowe

       

      Ciekawe

       


      gdzie studiować

       

       

      Nadchodzące wydarzenia

      Komentarze (0)