Inżynieria nanostruktur studia - kierunek studiów

Nanotechnologia to nauka przyszłości, która ma nieograniczony zasięg, bowiem jest w stanie dotrzeć do każdej gałęzi gospodarki. Szacuje się, że na obecnym rynku w przeciągu kilku lat wytworzy się deficyt specjalistów w tej dziedzinie. Dlatego też został stworzony kierunek Inżynieria nanostruktur, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu pracodawców na ekspertów w zakresu nowoczesnych technologii.

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Inżynieria nanostruktur? Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę z zakresu podstawowych przedmiotów nauk matematyczno - przyrodniczych, takich jak: biologia, fizyka czy matematyka. Ta wiedza pozwoli Ci na zgłębienie tajników przedmiotów specjalistycznych z zakresu kształcenia inżynieryjnego i dostosowanie się do szybko zmieniającego się świata technologii, co pozwoli Ci sprostać wymaganiom rynku pracy. Co więcej, jako student tego makrokierunku będziesz posiadać szerokie praktyczne umiejętności w zakresie technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów.

 

Praca po studiach

Dzięki wszechstronnemu oraz specjalistycznemu wykształceniu będziesz przygotwany do pracy na stanowiskach zajmujących się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, a także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optolektronicznym o charakterze inżynierii materiałowej. Twoje wykształcenie będzie także mile widziane w firmach high - tech, Instytucie Wysokich Ciśnień PAN, Instytucie Fizyki PAN i innych instytucji. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Inżynieria nanostruktur może okazać się świetnym początkiej Twojej ścieżki edukacyjnej.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię nanostruktur, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku nanotechnologie i nanomateriały

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię nanostruktur

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • programowania, korzystania z komputerowych baz informatycznych, oraz umiejętność posługiwania się komputerami z różnymi systemami operacyjnymi,
  • metody obliczeniowych do opisu stanu układu,
  • posługiwania się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi,
  • otrzymywania substancji chemicznej w oparciu o wiedzę chemiczną i przy wykorzystaniu dostępnej literatury oraz baz danych literaturowych, jak również posiadać wiedzę na temat podstawowych metod rozdzielania substancji chemicznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria nanostruktur

Absolwent kierunku inżynieria nanostruktur znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik zajmujący się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych,
  • pracownik w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optoelektronicznym o charakterze inżynierii materiałowej,
  • pracownik w firmach high-tech,
  • pracownik Instytutu Wysokich Ciśnień PAN,
  • pracownik Instytutu Fizyki PAN.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

Komentarze (0)