inżynieria nanostruktur studia

Inżynieria nanostruktur studia - kierunek studiów

Nanotechnologia to nauka przyszłości, która ma nieograniczony zasięg, bowiem jest w stanie dotrzeć do każdej gałęzi gospodarki. Szacuje się, że na obecnym rynku w przeciągu kilku lat wytworzy się deficyt specjalistów w tej dziedzinie. Dlatego też został stworzony kierunek Inżynieria nanostruktur, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu pracodawców na ekspertów w zakresu nowoczesnych technologii.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Inżynieria nanostruktur? Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę z zakresu podstawowych przedmiotów nauk matematyczno - przyrodniczych, takich jak: biologia, fizyka czy matematyka. Ta wiedza pozwoli Ci na zgłębienie tajników przedmiotów specjalistycznych z zakresu kształcenia inżynieryjnego i dostosowanie się do szybko zmieniającego się świata technologii, co pozwoli Ci sprostać wymaganiom rynku pracy. Co więcej, jako student tego makrokierunku będziesz posiadać szerokie praktyczne umiejętności w zakresie technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriałów.

Dzięki wszechstronnemu oraz specjalistycznemu wykształceniu będziesz przygotwany do pracy na stanowiskach zajmujących się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, a także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optolektronicznym o charakterze inżynierii materiałowej. Twoje wykształcenie będzie także mile widziane w firmach high - tech, Instytucie Wysokich Ciśnień PAN, Instytucie Fizyki PAN i innych instytucji. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Inżynieria nanostruktur może okazać się świetnym początkiej Twojej ścieżki edukacyjnej.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię nanostruktur

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • programowania, korzystania z komputerowych baz informatycznych, oraz umiejętność posługiwania się komputerami z różnymi systemami operacyjnymi,
  • metody obliczeniowych do opisu stanu układu,
  • posługiwania się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi,
  • otrzymywania substancji chemicznej w oparciu o wiedzę chemiczną i przy wykorzystaniu dostępnej literatury oraz baz danych literaturowych, jak również posiadać wiedzę na temat podstawowych metod rozdzielania substancji chemicznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria nanostruktur

Absolwent kierunku inżynieria nanostruktur znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik zajmujący się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych,
  • pracownik w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optoelektronicznym o charakterze inżynierii materiałowej,
  • pracownik w firmach high-tech,
  • pracownik Instytutu Wysokich Ciśnień PAN,
  • pracownik Instytutu Fizyki PAN.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię nanostruktur, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Kierunek inżynieria nanostruktur prowadzony jest przez:

Wydział Fizyki UW

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

Komentarze (0)