Kulturoznawstwo UW

Kulturoznawstwo- cywilizacja śródziemnomorska – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Kulturoznawstwo- cywilizacja śródziemnomorska, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Kulturoznawstwo- cywilizacja śródziemnomorska na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale „Artes Liberales”. Najważniejszym założeniem kształceni jest pozyskanie wiedzy o kulturze krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej aspektach, pogłębiając wiedzę dzięki uczestnictwu w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach, uwzględniających dzieje Śródziemnomorza od starożytności po wiek XXI. Studenci uczą się interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu.

Studia na kierunku Kulturoznawstwo- cywilizacja śródziemnomorska na Uniwersytecie Warszawskim nie posiadają specjalności, a program nauczania składa się z następujących przedmiotów: antropologia kultury, historia sztuki starożytnej, interpretacje z literatury rzymskiej, kultura prezentacji i sztuka pisania, historia kultury bizantyjskiej, semiotyka kultury, recepcja antyku, historia kultury francuskiej i włoskiej, historia kultury bałkańskiej, współczesna kultura audiowizualna, tradycje antyczne. A co po studiach? Absolwenci Kulturoznawstwa- cywilizacji śródziemnomorskiej znajdą zatrudnienie jako animatorzy kultury, tłumacze, redaktorzy, przewodnicy turystyczni, pracownicy dyplomacji, dziennikarze, pracownicy instytucji europejskich.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Sylwia, studentka Kulturoznawstwa- cywilizacji śródziemnomorskiej mówi:

„Studia powinny być procesem rozwijania zainteresowań, a nie pustym, nic nieznaczącym obowiązkiem. Trzeba zagłębiać się w dziedziny, które nas pasjonują. Na Uniwersytecie Warszawskim każdy ma taką możliwość.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kulturoznawstwo- cywilizację śródziemnomorską na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo- cywilizacja śródziemnomorska na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • języka włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego i nowogreckiego,
 • analizowania zjawisk kulturowych,
 • historii sztuki,
 • metod badań kulturoznawczych,
 • dziejów współczesnego Śródziemnomorza.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kulturoznawstwo- cywilizacja śródziemnomorska:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo- cywilizacja śródziemnomorska na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • animator kultury,
 • redaktor,
 • przewodnik turystyczny,
 • pracownik dyplomacji,
 • dziennikarz,
 • pracownik instytucji europejskich.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Kulturoznawstwo- cywilizacja śródziemnomorska na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Kulturoznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale "Artes Liberales" UW

Komentarze (0)