Kulturoznawstwo - Warszawa

Kulturoznawstwo - Warszawa

Kulturoznawstwo - Warszawa

Studia w Warszawie

kulturoznawstwo

Odkryj kierunek kulturoznawstwo w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Kulturoznawstwo studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku kulturoznawstwo to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Chciałbyś zdobyć interdyscyplinarne wykształcenia z pogranicza różnorodnych nauk humanistycznych? Wybierz studia w Warszawie na kierunku kulturoznawstwo! Studenci tego kierunku przyglądać się będą różnorodnym aspektom wpływających na przemiany kulturowe. W siatce programowej nie może zabraknąć więc zajęć poświęconych literaturze, filozofii, teatrowi czy nowym mediom.

Studenci uczyć się będą między innymi aktywnej analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury. A czym mogą zajmować się po zakończeniu kształcenia wyższego? Czekać będzie na nich praca między innymi w agencjach marketingowych, reklamowych, muzeach czy galeriach sztuki. Część absolwentów rozwinie się w instytucjach związanych z promocją kultury.

 

czytaj dalej wszystko o Kulturoznawstwo - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek kulturoznawstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kulturoznawstwo?

Maturzyści, którzy chcieliby rozpocząć studia na kierunku kulturoznawstwo w Warszawie, powinni swoje przygotowania do rekrutacji rozpocząć od sprawdzenia, jakie przedmioty zdawać podczas egzaminów maturalnych. Lista jest dość długa i dzięki niej można wykazać się prawdziwie interdyscyplinarnymi zainteresowania. Jakie przedmioty można zatem uwzględnić podczas przygotowań – chociażby historię, WOS czy nawet filozofię. Punktowane będą również różnorodne przedmioty ścisłe!

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku kulturoznawstwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KULTUROZNAWSTWO WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

KULTUROZNAWSTWO WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek kulturoznawstwo na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KULTUROZNAWSTWO WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

KULTUROZNAWSTWO WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku kulturoznawstwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek kulturoznawstwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
58,00
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki humanistyczne w Warszawie

bioetyka
slawistyka
sociology
Rozwiń

Jak wyglądają studia na kierunku kulturoznawstwo?

Kierunek taki jak kulturoznawstwo cieszy się długą tradycją akademicką. Studia same w sobie mają charakter interdyscyplinarny i zostały stworzone z myślą o osobach o podobnych zainteresowaniach, które chciałyby bliżej przyjrzeć się różnorodnym aspektom kultury i jej wpływu na codzienne funkcjonowanie.

Kierunek taki jak kulturoznawstwo ma formę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Oznacza to, że na studentów czekają wykłady oraz konserwatoria i ćwiczenia praktyczne. Każdy student będzie mógł również rozwijać swoje wąskie zainteresowania związane z kulturoznawstwem po wybraniu odpowiedniego modułu kształcenia.

Studia w Warszawie na kierunku kulturoznawstwo mają tak przemyślany program kształcenia, by umożliwiał on zdobycie rozległych kwalifikacji zawodowych opartych na stabilnych podstawach teoretycznych, gdzie największe znaczenia mają kwestie związane z samym pojęciem, teorią i filozofią kultury na różnych płaszczyznach.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku kulturoznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (licencjackie);
  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne;
  • studia niestacjonarne.

Studenci, którzy swoją przygodę akademicką rozpoczynają z kierunkiem takim jak kulturoznawstwo, będą się kształcić na początku na studiach I stopnia. Będą wtedy zdobywać najważniejsze informacje oraz kwalifikacje zawodowe, a także przystąpią do obrony pracy licencjackiej. Po otrzymaniu tego pierwszego tytułu zawodowego będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia, które mają uzupełniający charakter i gwarantują pełnię wykształcenia.

Kulturoznawstwo w Warszawie studenci będą mogli rozpocząć również w dowolnie wybranym trybie – stacjonarnym lub zaocznym. Każdy z nich ma swoje mocne strony. Pierwszy pozwala na regularne zdobywanie wiedzy od poniedziałku do piątku. Drugi z kolei daje większą elastyczność i możliwość pogodzenia ze sobą różnorodnych obowiązków, przykładowo tych związanych z pracą.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku kulturoznawstwo kładą nacisk przede wszystkim na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy. Pojęcie kultury samo w sobie jest dość szerokie – studenci poznają więc dzieje kultury polskiej i europejskiej, wprowadzenie do filozofii, elementy estetyki czy historii sztuki i muzyki. Cenny trzon stanowi również zajęcia poświęcone teatrowi, filmie czy nowym mediom.

A jakie umiejętności rozwijają studenci kierunki takiego jak kulturoznawstwo? Warszawa to miasto, które charakteryzuje fuzja różnorodności – studenci uczą się więc, jak interpretować, analizować czy opisywać różnorodne zjawiska kultury. Odpowiednio wybrane moduły kształcenia oferują także rozwój kwalifikacji z zakresu chociażby zarządzania kulturą czy komunikacji w biznesie.

Ile trwają studia na kierunku kulturoznawstwo w Warszawie?

Studia na kierunku kulturoznawstwo trwają 3 lata podczas studiów licencjackich. Studia magisterskie wiążą się z kolei z dwoma latami kształcenia.

Jaka praca po studiach na kierunku kulturoznawstwo w Warszawie?

Studia na kierunku kulturoznawstwo mają profil interdyscyplinarny, co może przekładać się także na różnorodne perspektywy zatrudnienia po zakończeniu nauki. Absolwenci kulturoznawstwa mogą pracować nie tylko we wszelkich ośrodkach kulturalnych. Odpowiednie moduły kształcenia pozwolą im na rozwój kreatywny w mediach i reklamie.

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów kulturoznawstwa:

  • muzea;
  • galerie sztuki;
  • wszelkie instytucje kulturalne;
  • sektor edukacji;
  • agencje reklamowe;
  • firmy marketingowe itd.

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK KULTUROZNAWSTWO

Komentarze (0)