Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska – Uniwersytet Warszawski

Studia na kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • antropologia kultury
 • historia sztuki starożytnej
 • interpretacje z literatury rzymskiej
 • kultura prezentacji i sztuka pisania
 • historia kultury bizantyjskiej
 • historia kultury francuskiej i włoskiej
 • historia kultury bałkańskiej
 • współczesna kultura audiowizualna
 • tradycje antyczne

 

Uniwersytet Warszawski kształci studentów w ramach dwudziestu jeden wydziałów. Jakie kierunku oferowane są kandydatom? Na przykład Kulturoznawstwo- cywilizacja śródziemnomorska, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształceni jest pozyskanie wiedzy o kulturze krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej aspektach, pogłębiając wiedzę dzięki uczestnictwu w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach, uwzględniających dzieje Śródziemnomorza od starożytności po wiek XXI. Studenci uczą się interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: antropologia kultury, historia sztuki starożytnej, interpretacje z literatury rzymskiej, kultura prezentacji i sztuka pisania, historia kultury bizantyjskiej, semiotyka kultury, recepcja antyku, historia kultury francuskiej i włoskiej, historia kultury bałkańskiej, współczesna kultura audiowizualna, tradycje antyczne. A co po studiach? Absolwenci Kulturoznawstwa- cywilizacji śródziemnomorskiej znajdą zatrudnienie jako animatorzy kultury, tłumacze, redaktorzy, przewodnicy turystyczni, pracownicy dyplomacji, dziennikarze, pracownicy instytucji europejskich.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Sylwia, studentka Kulturoznawstwa- cywilizacji śródziemnomorskiej mówi:

„Studia powinny być procesem rozwijania zainteresowań, a nie pustym, nic nieznaczącym obowiązkiem. Trzeba zagłębiać się w dziedziny, które nas pasjonują. Na Uniwersytecie Warszawskim każdy ma taką możliwość.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

KULTUROZNAWSTWO - ważne informacje

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Kulturoznawstwo studia Warszawa

Kulturoznawstwo studia

Kulturoznawstwo studia online

Kulturoznawstwo studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo- cywilizację śródziemnomorską:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo- cywilizacja śródziemnomorska na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • języka włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego i nowogreckiego,
 • analizowania zjawisk kulturowych,
 • historii sztuki,
 • metod badań kulturoznawczych,
 • dziejów współczesnego Śródziemnomorza.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo- cywilizacja śródziemnomorska:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo- cywilizacja śródziemnomorska na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • tłumacz,
 • animator kultury,
 • redaktor,
 • przewodnik turystyczny,
 • pracownik dyplomacji,
 • dziennikarz,
 • pracownik instytucji europejskich.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)