Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana UW

Lingwistyka stosowana – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. Szeroka oferta edukacyjna przyciąga szeroki grono kandydatów, którzy mogą wybrać, między innymi, kierunek Lingwistyka stosowana, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Najważniejszym założeniem nauki jest osiągnięcie znajomości dwóch języków obcych na poziomie C2 w mowie i piśmie, nabycie umiejętności przekładu, czy też pozyskanie uprawnień do nauczania języków.

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Warszawskim posiadają dwie specjalności: Tłumaczeniowa, Nauczycielsko- tłumaczeniowa. Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: glottodydaktyka szczegółowa, tłumaczenie tekstów kultury, tłumaczenie tekstów z zakresu ekonomii, tłumaczenie literackie, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie tekstów z zakresu nauki i techniki, tłumaczenie tekstów z zakresu polityki. Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności absolwenci Lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w charakterze tłumacza, nauczyciela, konsultanta, redaktora, specjalisty od komunikacji międzykulturowej, a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza o komunikacji i praktyczna znajomość języków obcych.

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Lingwistykę stosowaną, a nasza uwaga skierowana jest na Warszawę, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Karolina, studentka Lingwistyki stosowanej mówi:

„Studiowanie Lingwistyki stosowanej to nauka konkretnego zawodu, który zawsze będzie potrzebny, a specjaliści w jego dziedzinie będą popularni na rynku pracy. Studiuję ten kierunek na Uniwersytecie Warszawskim, aby zdobyć ważny, szanowany dyplom.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • tłumaczenia tekstów z zakresu ekonomii,
  • tłumaczenia tekstów z zakresu nauki i techniki,
  • tłumaczenia tekstów z zakresu polityki,
  • tłumaczenia tekstów kultury,
  • tłumaczenia tekstów literackich.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Lingwistyka stosowana:

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie jako:

  • tłumacz,
  • nauczyciel,
  • konsultant,
  • redaktor,
  • specjalista od komunikacji międzykulturowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW

Komentarze (0)