Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna

22.03.2022

Logopedia ogólna i kliniczna – Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia rozwojowa i kliniczna
 • emisja głosu
 • anatomia i fizjologia narządów mowy
 • głosu i słuchu
 • teoria lektury
 • nauki pomocnicze filologii polskiej
 • dyslalia
 • rozwój mowy dziecka
 • metodyka języka polskiego w szkole podstawowej

 

Uniwersytet Warszawski proponuje kandydatom na studia bazę ciekawych kierunków. Jednym z nich jest Logopedia ogólna i kliniczna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie lingwistycznych podstaw logopedii, w tym w zakresie wiedzy o języku, kultury języka, komunikacji językowej i pozajęzykowej, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii, stymulacji rozwoju języka i mowy dzieci w normie rozwojowej, a także psychologicznych i pedagogicznych podstaw wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Sprawdź

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Uniwersytet Warszawski rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: psychologia rozwojowa i kliniczna, emisja głosu, anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu, teoria lektury, nauki pomocnicze filologii polskiej, dyslalia, rozwój mowy dziecka, metodyka języka polskiego w szkole podstawowej, gramatyczna, prozodyczna i komunikacyjna struktura wypowiedzi, literatura współczesna w dydaktyce szkolnej, wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w roli nauczycieli logopedów w placówkach oświatowych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Kasia, studentka Logopedii ogólnej i klinicznej mówi:

„Uniwersytet Warszawski zachęca bardzo dużym wyborem kierunków i specjalności. Tutaj każdy znajdzie dziedzinę dla siebie i odnajdzie swoje miejsce.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA - ważne informacje

Logopedia ogólna i kliniczna studia Warszawa

Logopedia ogólna i kliniczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logopedię ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literaturoznawstwa,
 • językoznawstwa,
 • psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii,
 • medycznych podstaw logopedii,
 • sposobów usprawniania osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami mowy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logopedia ogólna i kliniczna:

Absolwent kierunku Logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach powszechnych,
 • przedszkolach integracyjnych i specjalnych,
 • szkołach powszechnych,
 • szkołach integracyjnych i specjalnych,
 • poradniach społeczno- zawodowych,
 • gabinetach logopedycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą sprawdzian predyspozycji, czyli uzyskają minimum 56 punktów, będą kwalifikowani na studia na podstawie sumy oceny na dyplomie studiów wyższych oraz średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)