Politologia UW

Politologia – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski proponuje kandydatom na studia bazę ciekawych kierunków. Jednym z nich jest Politologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Politologia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Założeniem kształcenia jest zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Politologia na Uniwersytecie Warszawskim to także umiejętności modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi, a także rozwijanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa strategicznego państwa.

Studia na kierunku Politologia na Uniwersytecie Warszawskim posiadają następujące specjalności: Marketing polityczny, Animacja życia publicznego, Administracja europejska, Administracja samorządowa, Ustrojowa, Polityka sportowa, Technologie informacyjno – komunikacyjne w sferze publicznej, Polityka innowacyjności (na pierwszym stopniu), Administracja publiczna, Analiza i doradztwo polityczne, Inforbrokering polityczny, Marketing polityczny (na drugim stopniu). Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: teoria polityki, nurty badań politologicznych, socjologia polityki, psychologia polityki, decydowanie polityczne, ruchy społeczne, prawo europejskie, historia instytucji politycznych, zarządzanie marketingowe, komunikowanie polityczne, administracja publiczna, uczestnictwo w życiu publicznym, integracja europejska, system polityczny RP. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Politologii na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie.

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Michał, student Politologii mówi:

„Jak bardzo zależało mi na studiach na prestiżowej uczelni? Odpowiedzią niechaj będzie fakt, że przyjechałem na studia na Uniwersytecie Warszawskim ze Szczecina. „

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Politologię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

analizowania zjawisk politycznych,

analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,

działania poszczególnych instytucji politycznych,

uwarunkowań, wyznaczników i problemów strategii bezpieczeństwa narodowego w sytuacji międzynarodowej,

funkcjonowania lokalnych podmiotów życia publicznego, samorządu, podmiotów gospodarczych i politycznych,

zarządzania instytucjami państwowymi,

strategii i środków ochrony oraz obrony narodowej.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

  • administracji rządowej i samorządowej,
  • organach partii politycznych,
  • organizacjach gospodarczych i społecznych,
  • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
  • mediach,
  • szkolnictwie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Politologia na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Politologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Komentarze (0)