Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe UW

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Stosunki międzynarodowe, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, która umożliwia poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Studenci nabywają umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, a także komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Bezpieczeństwo i studia strategiczne, Biznes i polityka Indii, Dyplomacja współczesna, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Międzynarodowa polityka handlowa, Studia azjatyckie. Program nauczania zbudowany jest na takich przedmiotach jak: historia stosunków międzynarodowych, geografia polityczna, nauka o państwie, historia Polski XX wieku, integracja europejska, geografia ekonomiczna, międzynarodowe stosunki polityczne, polityka gospodarcza, demografia, organizacja i zarządzanie, polityka zagraniczna Polski, organizacje międzynarodowe, międzynarodowe prawo handlowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wykorzystać w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Warszawy, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Kuba, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Stosunki międzynarodowe to taki kierunek, w którym trzeba być ciągle na bieżąco i bez przerwy doskonalić swoją wiedzę. Należy wyrobić w sobie nawyk ciągłych poszukiwań. Studia na Uniwersytecie Warszawskim stymulują do pogłębiania wiedzy i własnych badań i poszukiwań. „

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych systemów politycznych,
 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • rozpoznawania problemów cywilizacji ludzkiej,
 • oceny głównych prawidłowości zmian demograficznych,
 • roli państwa w cywilizacyjnym rozwoju społeczeństw,
 • interpretacji mapy politycznej i gospodarczej świata,
 • zasad pozyskiwania funduszy europejskich,
 • funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
 • skutecznego komunikowania się,
 • negocjacji międzynarodowych,
 • zasad podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym,
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą,
 • ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi,
 • dyplomacji,
 • środkach masowego przekazu.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim są: język polski, matematyka, język obcy, oraz do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

UW kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW

Komentarze (0)