Stosunki międzynarodowe studia online - Warszawa

Stosunki międzynarodowe studia online - Warszawa

Stosunki międzynarodowe studia online - Warszawa
Dodaj do ulubionych

Stosunki międzynarodowe Warszawa - studia online

Studia online na kierunku Stosunki międzynarodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek stosunki międzynarodowe w Warszawie w formie studiów online realizowany jest zarówno przez Internet, jak i w formie zjazdów na uczelni. Kandydaci na studia w tym zakresie powinni interesować się polityką międzynarodową i gospodarką światową. Użyteczne mogą okazać się również predyspozycje językowe.

 

Absolwenci stosunków międzynarodowych zatrudniani są w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce.

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe studia online - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek stosunki międzynarodowe - studia online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Poszczególne uczelnie ustalają wymogi rekrutacyjne indywidualnie. Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu kształcenia. Sprawdź, jaki jest termin na przekazanie potrzebnych dokumentów Komisji Rekrutacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe - studia online w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W WARSZAWIE?

Na stosunkach międzynarodowych odnajdą się osoby ciekawe świata, które chcą zrozumieć mechanizmy rządzące stosunkami między państwami. W trakcie zdobywanego wykształcenia będziesz miał/a okazję poznać zagadnienia związane ze współczesną polityką międzynarodową i gospodarką światową.

Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowane grono praktyków, którzy w innowacyjny sposób przekazują wiedzę z zakresu negocjacji, dyplomacji czy prawa międzynarodowego. Opanujesz potrzebne umiejętności, a rzetelnie opracowana wiedza stanie się podstawą dla wykonywanych obowiązków zawodowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia online na kierunku Stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie zdobywanego wykształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe będziesz miał/a okazję nabywać wiedzę z zakresu socjologii, prawa, ekonomii, kierunków humanistycznych, politologii. Rozwiniesz umiejętności analityczne oraz odnoszące się do negocjacji i mediacji. Studenci uczą się wygłaszać sprecyzowane poglądy i sądy.

Dowiesz się, jak należy utrzymywać relacje handlowe w biznesie międzynarodowym, na czym polega analiza problemów gospodarczych i politycznych, a także jak planować i przeprowadzać kampanie wyborcze. Studenci rozwijają predyspozycje językowe. Mogą uczestniczyć w wydarzeniach społeczno-polityczne oraz realizują praktyki, jednocześnie weryfikując zdobytą wiedzę w praktyce.

ILE TRWAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W WARSZAWIE?

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W WARSZAWIE?

Absolwenci stosunków międzynarodowych mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Zatrudniani są na stanowisku analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe:

 • administracja centralna i lokalna;
 • instytucje analityczne;
 • media;
 • korporacje;
 • organizacje i instytucje międzynarodowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • firmy działające na rynkach międzynarodowych;
 • służby dyplomatyczne;
 • agencje reklamowe i PR.

Absolwenci zajmują się analizą aktualnych problemów gospodarczych, utrzymywaniem relacji handlowych w biznesie międzynarodowym, planowaniem i przeprowadzaniem kampanii wyborczych.

Kierunki ekonomiczne w Warszawie

Rozwiń

Komentarze (0)