PW kształci wysoko wynagradzaną kadrę

PW kształci wysoko wynagradzaną kadrę

XI Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń jednoznacznie wskazuje Politechnikę Warszawską jako uczelnię techniczną, której absolwenci  zarabiają najwięcej.

"Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób, które ukończyły studia na danej uczelni w PLN" wyniosła 7100 zł, co dało naszej Uczelni drugą lokatę w rankingu.

Do udziału w badaniu zaproszono absolwentów 25 uczelni wyższych, niezależnie od ich stażu pracy.

W zestawieniu "Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto absolwentów o stażu pracy nieprzekraczającym 1 roku (pierwsza praca)" Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce z wynikiem 3500 zł.

W rankingu pod uwagę brani są absolwenci, którzy ukończyli studia magisterskie (w tym  magisterskie inżynierskie) 19 różnych uczelni.

W obliczeniach wzięto pod uwagę dane 108 184 osób.
Ranking Sedlak & Sedlak: http://www.wynagrodzenia.pl

Komentarze (0)