Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunki studiów

Architektura krajobrazu - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura krajobrazu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna
 • biologia
 • geodezja
 • gleboznawstwo
 • historia sztuki
 • projektowanie obiektów architektury krajobrazu
 • historia sztuki ogrodowej

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kształci łącznie dziesięć tysięcy studentów. Na jakich kierunkach? Na przykład na Architekturze krajobrazu, prowadzonej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, na którą składają się nauki techniczne, takie jak: architektura i urbanistyka, budownictwo, czy grafika inżynierska, nauki przyrodnicze, wśród których wyróżnić można biologię, ekologię i ochronę środowiska, a także sztuki plastyczne, w gronie których znajdują się: grafika, rysunek odręczny i rzeźba. Ponadto, studenci nabywają umiejętności projektowania przy wykorzystaniu narzędzi i oprogramowania informatycznego oraz rozwijają poczucie kompozycji i przestrzeni.
W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: geometria wykreślna, biologia, geodezja, gleboznawstwo, historia sztuki, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, historia sztuki ogrodowej, budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, gospodarowanie wodą w krajobrazie, proces inwestycyjny w praktyce zawodowej architekta krajobrazu. A co po studiach? Absolwenci Architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w jednostkach projektowo- wykonawczych, jednostkach planistycznych opracowujących plany zagospodarowania oraz strategie rozwoju przestrzennego, biurach związanych z restrukturyzacją obszarów zdegradowanych, administracji samorządowej i rządowej, jednostkach ochrony środowiska, instytutach naukowych.
Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Architektura krajobrazu, warto zadać pytanie:
 
Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie?
 
Klaudia, studentka Architektury krajobrazu mówi:
„Architektura krajobrazu to kierunek dla tych, którzy chcą zrobić użytek ze swojej wyobraźni, a także miłości do przyrody. To niesamowite studia, pełne zajęć, dzięki którym można rozwijać własne pomysły. Polecam wszystkim Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, bo to najlepsze miejsce dla pomysłowych ludzi.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zasad kształtowania kompozycji w różnym kontekście przestrzennym,
 • metod i technik studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektu terenów i obiektów architektury krajobrazu,
 • form ochrony obiektów zabytkowych,
 • planowania krajobrazu,
 • zastosowania materiałów budowlanych w budownictwie i architekturze krajobrazu,
 • zasad projektowania obiektów budowlanych,
 • metod geodezyjnych odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia,
 • mechanizmów działania gospodarki rynkowej,
 • procedur związanych z procesem projektowym i realizacją obiektu architektury krajobrazu,
 • zasad inwentaryzacji zieleni,
 • technik wizualizacji idei i projektów,
 • systematyki i nomenklatury roślin,
 • projektowania i realizacji wnętrz, mebli oraz elementów wystawienniczych. 

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • jednostkach projektowo- wykonawczych,
 • jednostkach planistycznych opracowujących plany zagospodarowania oraz strategie rozwoju przestrzennego,
 • biurach związanych z restrukturyzacją obszarów zdegradowanych,
 • administracji samorządowej i rządowej,
 • jednostkach ochrony środowiska,
 • instytutach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Architektura krajobrazu - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki architektura i budownictwo we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Komentarze (0)