Architektura krajobrazu - Wrocław

Studia we Wrocławiu

architektura krajobrazu

Odkryj kierunek architektura krajobrazu we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

25.07.2022

Architektura krajobrazu studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku architektura krajobrazu we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku architektura krajobrazu w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura krajobrazu w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | Architektura krajobrazu Wrocław - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Architektura krajobrazu - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek architektura krajobrazu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura krajobrazu we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku architektura krajobrazu wzbudzają duże zainteresowanie osób kreatywnych, które myślą o praktycznym zawodzie. Kandydaci na studia architektoniczne muszą spełniać szereg określonych wymogów rekrutacyjnych.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, kandydaci powinni zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym (na przykład matematykę, biologię, geografię, informatykę).

Kandydatów czekają także egzaminy wstępne i prezentacja teczek z pracami z rysunku i kompozycji. Szczegółów szukaj na stronie internetowej wybranej uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura krajobrazu w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU?

Architektura krajobrazu to kombinacja nauk technicznych, przyrodniczych i sztuk plastycznych. Interdyscyplinarny kierunek studiów pozwala kształcić predyspozycje projektowe, a także zdolności informatyczne, które pozwolą opracowywać wszelkie pomysły za pomocą najnowszych technologii. Kierunki studiów we Wrocławiu w zakresie architektury pozwalają zadbać wizualnie o przestrzeń, w tym przypadku zagospodarować ją zielenią i zadbać o obrastający w naturę obszar miejski.

Absolwenci kierunku będą mieli szanse projektować parki narodowe i krajobrazowe, a także dbać o ochronę środowiska. Kandydaci na studia muszą mieć dobrą orientację w terenie, powinni być uzdolnieni manualnie i mieć predyspozycje kreatorskie i rysunkowe. Studia architektoniczne są idealne dla artystów, którzy nie boją się technicznych wyzwań i mają smykałkę do działania z oprogramowaniami informatycznymi.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku architektura krajobrazu możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku architektura krajobrazu we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jeśli chcesz zajmować się kształtowaniem krajobrazu i masz smykałkę do planowania przestrzeni, kierunek architektura krajobrazu we Wrocławiu jest właśnie dla Ciebie. Wykaz uczelni, które mają w swojej ofercie studia architektoniczne, znajdziesz poniżej. Uczelnie we Wrocławiu dobierają najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów, którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Siatka zajęć wypełniona jest przedmiotami takimi jak:

 • biologia roślin
 • geometria wykreślna
 • wizualizacja obiektów architektury krajobrazu
 • teoria kompozycji
 • projektowanie przestrzeni wystawienniczych 
 • budownictwo ogólne i materiały budowlane w architekturze krajobrazu
 • projektowanie alternatywnych form zieleni
 • zasady projektowania krajobrazu

 

Program kształcenia wypełniony jest także zajęciami z rysunku, rzeźby czy fotografii.

Ile trwają studia na kierunku architektura krajobrazu we Wrocławiu?

Studia na kierunku architektura krajobrazu we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Architektura krajobrazu w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU?

Absolwenci studiów architektonicznych mogą liczyć na wiele możliwości pracy. Przede wszystkim zatrudniani są w:

 • pracowniach projektowych
 • pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska
 • firmach konsultingowych
 • firmach developerskich i wykonawczych
 • firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
 • urzędach administracji publicznej
 • administracji parków narodowych i krajobrazowych
 • wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych

 

Miejsce zatrudnienia niejednokrotnie jest uwarunkowane realizowaną specjalnością. Absolwenci pracują w jednostkach planistycznych opracowujących plany zagospodarowania oraz strategie rozwoju przestrzennego, w biurach związanych z restrukturyzacją obszarów zdegradowanych, w administracji samorządowej i rządowej, w szkołach wyższych i instytutach naukowych, w jednostkach ochrony środowiska.

Gdzie studiować na kierunku architektura krajobrazu we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura krajobrazu we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek architektura krajobrazu:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura krajobrazu w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura krajobrazu Wrocław studia i stopnia

Architektura krajobrazu Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura krajobrazu Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura krajobrazu w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Kierunki architektura i budownictwo w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia