Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunki studiów

Bezpieczeństwo żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo żywności  znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zoologia
 • przyrodnicze i technologiczne podstawy produkcji roślinnej
 • biochemia
 • genetyka
 • żywienie zwierząt
 • chemia żywności
 • higiena i toksykologia żywności
 • techniki analizy wody i żywności

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kształci studentów od 1945 roku. W szerokiej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Bezpieczeństwo żywności, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii żywności, a także z obszaru zagadnień weterynaryjnych. Studenci zgłębiają takie dziedziny jak: botanika i fizjologia roślin, zoologia i ekologia, fizjologia z anatomią zwierząt i człowieka, czy toksykologia surowców. Bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to znajomość technologii produkcji i przetwarzania żywności, jak również zasad utrwalania, przygotowania, przetwarzania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu żywności.
W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: zoologia, przyrodnicze i technologiczne podstawy produkcji roślinnej, biochemia, genetyka, żywienie zwierząt, chemia żywności, higiena i toksykologia żywności, techniki analizy wody i żywności, genetyczne podstawy biotechnologii, technologia owoców i warzyw, ochrona środowiska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Bezpieczeństwa żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, laboratoriach kontrolnych, laboratoriach badawczych, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności.
 

Opinie

Niejedna osoba, po zdaniu matury, zadaje sobie pytanie odnośnie edukacyjnej przyszłości. Co? Gdzie? Dlaczego? To tylko kilka z pytań, które rodzą się w głowie. Jeśli chcemy studiować kierunek Bezpieczeństwo żywności i mamy ochotę studiować w stolicy Dolnego Śląska, warto postawić pytanie: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Kamila, studentka Bezpieczeństwa żywności mówi:
„Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to najfajniejsza uczelnia na świecie. Studia tutaj to prawdziwa przyjemność, między innymi dlatego, że otaczają cię ludzie z pasją. Co równie ważne, prowadzone zajęcia mają różne formy, zatem nie sposób się nudzić.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - ważne informacje

Bezpieczeństwo żywności studia Wrocław

Bezpieczeństwo żywności studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • biologii mikroorganizmów, roślin i zwierząt,
 • surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz procesów ich produkcji,
 • zootechniki i agrotechniki,
 • budowy i funkcjonowania organizmów oraz ochrony środowiska i ekologii,
 • zasad żywienia człowieka,
 • technologicznych procesów przetwarzania surowców oraz wytwarzania żywności,
 • prowadzenia badań z zakresu produkcji i zapewniania jakości oraz bezpieczeństwa żywności,
 • czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich pod kątem produkcji żywności i jej bezpieczeństwa,
 • analizowania procesów fizyko- chemicznych i biologicznych,
 • oceny stanu środowiska rolniczego oraz zdrowia zwierząt pod kątem bezpieczeństwa żywności. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo żywności:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach badawczych,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo żywności - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki żywienie i żywność we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale biologii i hodowli zwierząt

Komentarze (0)