Gospodarka Przestrzenna Uniwersytet Przyrodniczy

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to szkoła wyższa mogąca pochwalić się bogatą tradycją edukacyjną. Obecnie, pośród prawie trzydziestu kierunków kształcenia, kandydaci mogą wybrać Gospodarkę przestrzenną, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Kierunek Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu realizowany jest na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, jak również wiedzy ekonomicznej i przyrodniczej oraz zagadnień technicznych. Studenci poznają techniki informacyjne, geograficzne systemy informacji przestrzennej, zasady projektowania, społeczno-kulturowe, prawne oraz przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, a także zasady wyceny nieruchomości.  
Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, na drugim stopniu, dzielą się na dwie specjalności: Zarządzanie przestrzenią, Rynek nieruchomości. Program nauczania zawiera następujące przedmioty: podstawy gospodarki przestrzennej, demografia i społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, prawoznawstwo i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, geodezja i kartografia, budownictwo, zasady projektowania, ekonomika miast i regionów, projektowanie urbanistyczne, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, planowanie infrastruktury technicznej, kształtowanie krajobrazu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, analizy ekonomiczne w gospodarowaniu nieruchomościami. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych, firmach doradczych.
Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Dagmara, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:
„Lubię swoje studia i swoją uczelnię. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to takie miejsce, w którym możesz rozwijać własne zainteresowania i swobodnie dzielić się pomysłami. Polecam każdemu, kto wie do czego dąży.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opisu matematycznego zagadnień z obszaru gospodarki przestrzennej,
 • stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych,
 • interpretowania danych i wyników testów statystycznych,
 • rozwiązań legislacyjnych w zakresie przygotowania i sporządzania dokumentów planistycznych, obrotu nieruchomościami, odpowiedzialności za szkody w środowisku,
 • metod i narzędzi pozyskiwania danych,
 • kategorii i uwarunkowań funkcjonowania miast i regionów,
 • struktury samorządu terytorialnego,
 • identyfikowania endogenicznych i egzogenicznych czynników rozwoju dla wskazanego obszaru, 
 • technologii wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • metod i narzędzi badania struktur społeczno- gospodarczych w przestrzeni,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie w:
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • pracowniach projektowych,
 • przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości,
 • agencjach rozwoju,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach doradczych,
 • pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu są: język polski, język obcy, geografia, matematyka.
*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne i administracyjne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)