Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunki studiów

Inżynieria środowiska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka i chemia gleb
 • analiza matematyczna
 • geodezja inżynierska
 • rysunek techniczny i geometria wykreślna
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • systemy informacji przestrzennej
 • technologia wody i ścieków

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to edukacyjna wizytówka stolicy Dolnego Śląska. Pośród niemal trzydziestu kierunków kształcenia, kandydaci mogą wybrać, między innymi, Inżynierię środowiska, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej przygotowaniem do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji typowych obiektów inżynierskich służących kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to także nabywanie umiejętności porozumiewania się w sprawach inżynierii środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizowania pracy grupowej i kierowania pracami zespołów.
Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: fizyka i chemia gleb, analiza matematyczna, geodezja inżynierska, rysunek techniczny i geometria wykreślna, mechanika i wytrzymałość materiałów, systemy informacji przestrzennej, technologia wody i ścieków, gospodarka odpadami, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, wentylacja i klimatyzacja, gospodarka wodna i ochrona wód, kompleksowe zagospodarowanie terenu, zmiany klimatu. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, biurach projektów, jednostkach administracji państwowej związanych z inżynierią środowiska oraz samorządowej, zajmującą się infrastrukturą i planowaniem rozwoju i gospodarką komunalną. 
 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Justyna, studentka Inżynierii środowiska mówi:
„Studia to dla mnie bardzo ważna przygoda życia. Dlatego nie chciałam wybierać uczelni, która znajduje się najbliżej, do której będzie najłatwiej się dostać komunikacją miejską i tak dalej. Wybrałam uczelnię, do której miałam całkowite przekonanie i pewność, że właśnie tutaj otrzymam świetne wykształcenie. Kierując się swoimi przekonaniami, wybrałam Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Inżynieria środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • abiotycznych i biotycznych składników środowiska naturalnego oraz procesów w nim zachodzących,
 • degradacji i ochrony wód,
 • wykonywania pomiarów geodezyjnych,
 • pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych,
 • zjawisk i praw rządzących przepływem płynów oraz zachowaniem się płynów w stanie spoczynku,
 • źródeł zanieczyszczeń wód,
 • elementów składowych systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
 • budownictwa hydrotechnicznego,
 • zasad gospodarowania zasobami przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka,
 • identyfikowania zjawisk wpływających na stan środowiska naturalnego,
 • zasad wytwarzania energii odnawialnej z odpadów,
 • zasad działania instalacji słonecznych i geotermalnych,
 • organizacji systemu zarządzania kryzysowego,
 • kierunków i tendencji rozwoju metod ochrony przed powodziami. 

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze,
 • biurach projektów,
 • jednostkach administracji państwowej związanych z inżynierią środowiska oraz samorządowej, zajmującą się infrastrukturą i planowaniem rozwoju i gospodarką komunalną.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Komentarze (0)