Medycyna roślin

Medycyna roślin

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunki studiów

Medycyna roślin – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku medycyna roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku medycyna roślin znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia
 • gleboznawstwo
 • botanika
 • biologiczne podstawy żywienia roślin
 • wirusologia i bakteriologia
 • rośliny ozdobne

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie Dolnego Śląska i całego kraju. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „M”, kandydaci odnajdą kierunek Medycyna roślin, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju wszystkich grup agrofagów zagrażających roślinom, a także wpływu czynników abiotycznych na zdrowie roślin. Studenci uczą się podejmować działania mające na celu ograniczanie liczebności organizmów chorobotwórczych, szkodników i chwastów, a także planować i przeprowadzać doświadczenia naukowe. Medycyna roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to także wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju, systemów rolnictwa, technik ochrony  i bezpiecznego kształtowania środowiska rolniczego.
Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: chemia, gleboznawstwo, botanika, biologiczne podstawy żywienia roślin, wirusologia i bakteriologia, rośliny ozdobne, integrowana produkcja roślin rolniczych i ogrodniczych, choroby i szkodniki roślin ogrodniczych, organizmy kwarantannowe, podstawy rolnictwa ekologicznego, finansowanie działalności w medycynie roślin, ekonomika ochrony roślin, ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Medycyny roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu będą mogli wykorzystać w jednostkach naukowo-badawczych,  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, kontroli celnej, organach rządowych i samorządowych, służbach doradczych i innych pracujących na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska i pielęgnacji roślin na terenach zurbanizowanych.
Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Medycyna roślin, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Monika, studentka Medycyny roślin mówi:
„Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to strzał w dziesiątkę. Jeśli miałabym drugi raz wybierać uczelnię, bez wahania postawiłabym na Uniwersytet Przyrodniczy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Medycynę roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Medycyna roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • relacji zachodzących między komponentami agrocenozy,
 • przemian chemicznych i biochemicznych zachodzących w biosferze,
 • fizjologii roślin,
 • zjawisk występujących w ekosystemach naturalnych i agroekosystemach,
 • przepisów prawa dotyczącego ochrony roślin i obrotu materiałem rozmnożeniowym na poziomie kraju i Unii Europejskiej,
 • funkcjonowania rynku rolnego,
 • zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
 • genetyki, metod hodowli roślin, biologii molekularnej, jakości materiału siewnego i ich znaczenia w ochronie roślin,
 • bioróżnorodności środowiska przyrodniczego,
 • zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem mikroorganizmów,
 • zrównoważonego nawożenia,
 • technik i technologii uprawy ważniejszych gospodarczo roślin rolniczych i ogrodniczych,
 • czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich,
 • zasad gospodarowania w rolnictwie integrowanym i ekologicznym.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Medycyna roślin:

Absolwent kierunku Medycyna roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • jednostkach naukowo-badawczych,  
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • kontroli celnej,
 • organach rządowych i samorządowych,
 • służbach doradczych i innych pracujących na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska i pielęgnacji roślin na terenach zurbanizowanych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku medycyna roślin brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Medycyna roślin - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki medyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym

Komentarze (0)