Medycyna roślin studia - kierunek studiów

Co szkodzi roślinom uprawnym? Jak diagnozować choroby roślin z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć fizjologii roślin, genetyki, biologii molekularnej czy informatyki? Jakie są metody leczenia roślin nieszkodliwe dla człowieka oraz środowiska naturalnego? Tego i wiele więcej dowiesz się studiując Medycynę roślin!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Medycyna roślin? Studia kształcą w zakresie nauk przyrodniczych z naciskiem na botanikę oraz ekologię. Co więcej, zdobędziesz wiedzę w dziedzinie biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów. Będziesz także w stanie ograniczyć czynniki szkodliwe dla roślin oraz podjąć działania profilaktyczne z użyciem nowoczesnych form monitoringu. W ramach studiów nacisk kładziony też będzie na znaczenie zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki wdrażanej metody dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Takie połączenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwoli Ci na podjęcie ciekawej pracy w zawodzie.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Medycyna roślin? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w firmach zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, dystrybucją środków ochrony roślin, pracy w administracji różnego szczebla oraz jednostkach naukowo-badawczych. Będziesz mógł także pracować w służbach fitosanitarnych. Jeżeli zatem Twoją pasją są rośliny, a chciałbyś przełożyć swoje zainteresowania na karierę zawodową w tej dziedzinie to Medycyna roślin może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku medycyna roślin, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, matematyka, biologia, chemia fizyka z astronomią, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDYCYNA ROŚLIN

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując medycynę roślin

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • biologii niezbędną do zrozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji, opisywania podstawowych taksonów organizmów, kryteriów ich klasyfikacji, sposobów przystosowania organizmów do środowiska, wiedzy o relacjach zachodzących między komponentami agrocenozy,
  • zrównoważonego nawożenia, podstawowych zaburzeń procesów fizjologicznych u roślin spowodowanych nadmiarem lub niedoborem składników pokarmowych, objawów chorób powodowanych przez czynniki abiotyczne,
  • fizjologii roślin obejmującą: mechanizmy regulacji procesów życiowych, w szczególności mechanizmy obronne, gospodarkę wodną, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach,
  • fizycznych procesów zachodzących w biosferze, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w ekosystemach naturalnych i agroekosystemach,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku medycyna roślin

Absolwent kierunku medycyna roślin znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w firmach zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
  • pracownik w firmach zajmujących się dystrybucją środków ochrony roślin,
  • pracownik administracji państwowej,
  • pracownik centrum oraz marketu ogrodniczego,
  • pracownik w służbach fitosanitarnych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDYCYNA ROŚLIN

Komentarze (0)