Dodaj do ulubionych

Medycyna roślin studia - kierunek studiów

Studia na kierunku medycyna roślin to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku medycyna roślin w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku medycyna roślin:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDYCYNA ROŚLIN

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Medycyna roślin stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Medycyna roślin - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MEDYCYNA ROŚLIN STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MEDYCYNA ROŚLIN STUDIA I STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku medycyna roślin

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując medycynę roślin

W programie studiów na kierunku medycyna roślin znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Botanika 
 • Fizjologa roślin
 • Genetyka i hodowla roślin
 • Zoologia  z elementami entomologii ogólnej
 • Integrowana produkcja roślin rolniczych i ogrodniczych
 • Choroby i szkodniki roślin ogrodniczych
 • Ekonomika ochrony roślin
 • Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym
 • Podstawy rolnictwa ekologicznego
 • Entomofauna pożyteczna
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • biologii niezbędną do zrozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji, opisywania podstawowych taksonów organizmów, kryteriów ich klasyfikacji, sposobów przystosowania organizmów do środowiska, wiedzy o relacjach zachodzących między komponentami agrocenozy,
 • zrównoważonego nawożenia, podstawowych zaburzeń procesów fizjologicznych u roślin spowodowanych nadmiarem lub niedoborem składników pokarmowych, objawów chorób powodowanych przez czynniki abiotyczne,
 • ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin,
 • fizjologii roślin obejmującą: mechanizmy regulacji procesów życiowych, w szczególności mechanizmy obronne, gospodarkę wodną, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach,
 • fizycznych procesów zachodzących w biosferze, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w ekosystemach naturalnych i agroekosystemach,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku medycyna roślin?

 

1. Tryb studiów

Polskie ośrodki akademickie coraz częściej wychodzą naprzeciw wyzwań, jakie towarzyszą współcześnie studentom. Dziś znaczenie ma nie tylko program kształcenia, lecz także jego forma. Jeśli wybierzesz studia na kierunku medycyna roślin będziesz miał możliwość podjęcia studiów w trybie stacjonarnym.

 

Studia na kierunku medycyna roślin możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku medycyna roślin oscylują przede wszystkim wokół dwóch podstawowych dyscyplin ścisłych – chemii i biologii. Ich perfekcyjne opanowanie pozwoli ci na zrozumienie tego, jak powinna przebiegać zbilansowana ochrona chociażby roślin uprawnych.

 

2. Program studiów i przedmioty

W programie kształcenia odnajdziesz zatem nie tylko wykłady, lecz przede wszystkim zajęcia praktyczne i ćwiczenia laboratoryjne. To dzięki nim będziesz wiedział, jak:

 • podejmować działania medyczne względem roślin;
 • dobierać różnorodne metody ochrony roślin uprawnych;
 • wykorzystywać w praktycznym działaniu najnowsze zdobycze informatyczne;
 • wpływać na intensywny przyrost roślinności hodowlanej.

 

Największe znaczenie w siatce programowej będą mieć przede wszystkim przedmioty kierunkowe, które ukształtują w przyszłości twoje zawodowe kompetencje. Można zaliczyć do nich przykładowo:

 • ocenę i uszlachetnianie materiału siewnego;
 • podstawy herbologii;
 • czy mechanizację ochrony roślin.

 

Możesz mieć pewność, że jeśli dobrze czujesz się w środowisku naturalnym i to z nim chciałbyś wiązać zawodową przyszłość, to na tych studiach nie zaznasz nudy!

 

3. Nabywane umiejętności

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Medycyna roślin? Studia kształcą w zakresie nauk przyrodniczych z naciskiem na botanikę oraz ekologię.

Co więcej, zdobędziesz wiedzę w dziedzinie biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów.

Będziesz także w stanie ograniczyć czynniki szkodliwe dla roślin oraz podjąć działania profilaktyczne z użyciem nowoczesnych form monitoringu.

W ramach studiów nacisk kładziony też będzie na znaczenie zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki wdrażanej metody dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Takie połączenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwoli Ci na podjęcie ciekawej pracy w zawodzie.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Co szkodzi roślinom uprawnym? Jak diagnozować choroby roślin z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć fizjologii roślin, genetyki, biologii molekularnej czy informatyki?

Jakie są metody leczenia roślin nieszkodliwe dla człowieka oraz środowiska naturalnego? Tego i wiele więcej dowiesz się studiując Medycynę roślin!

 

5. Gdzie studiować medycynę roślin

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek medycyna roślin:

Ile trwają studia na kierunku medycyna roślin?

Studia na kierunku medycyna roślin trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Na ten moment w ofercie polskich ośrodków akademickich studia na kierunku medycyna roślin zaadresowane są wyłącznie dla absolwentów szkół średnich. W praktyce oznacza to, że mają one charakter studiów I stopnia. Trwają one trzy i pół roku (siedem semestrów) i dzięki temu otrzymasz prestiżowy tytuł inżyniera.

Jeśli będziesz chciał zadbać o kompletność swojego wykształcenia, to otrzymasz taką możliwość, czekać będą na ciebie półtoraroczne studia II stopnia na kierunkach pokrewnych do medycyny roślin. Mają one charakter uzupełniający, a po pomyślnej obronie pracy magisterskiej zagwarantują ci tytuł zawodowy magistra.

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku medycyna roślin

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Medycyna roślin? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w firmach zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, dystrybucją środków ochrony roślin, pracy w administracji różnego szczebla oraz jednostkach naukowo-badawczych.

Będziesz mógł także pracować w służbach fitosanitarnych. Jeżeli zatem Twoją pasją są rośliny, a chciałbyś przełożyć swoje zainteresowania na karierę zawodową w tej dziedzinie to Medycyna roślin może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 
Absolwent kierunku medycyna roślin znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w firmach zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
 • pracownik w firmach zajmujących się dystrybucją środków ochrony roślin,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik centrum oraz marketu ogrodniczego,
 • pracownik w służbach fitosanitarnych.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDYCYNA ROŚLIN

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia