medycyna roślin studia

Medycyna roślin studia - kierunek studiów

Co szkodzi roślinom uprawnym? Jak diagnozować choroby roślin z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć fizjologii roślin, genetyki, biologii molekularnej czy informatyki? Jakie są metody leczenia roślin nieszkodliwe dla człowieka oraz środowiska naturalnego? Tego i wiele więcej dowiesz się studiując Medycynę roślin!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Medycyna roślin? Studia kształcą w zakresie nauk przyrodniczych z naciskiem na botanikę oraz ekologię. Co więcej, zdobędziesz wiedzę w dziedzinie biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów. Będziesz także w stanie ograniczyć czynniki szkodliwe dla roślin oraz podjąć działania profilaktyczne z użyciem nowoczesnych form monitoringu. W ramach studiów nacisk kładziony też będzie na znaczenie zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki wdrażanej metody dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Takie połączenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwoli Ci na podjęcie ciekawej pracy w zawodzie.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Medycyna roślin? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w firmach zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, dystrybucją środków ochrony roślin, pracy w administracji różnego szczebla oraz jednostkach naukowo-badawczych. Będziesz mógł także pracować w służbach fitosanitarnych. Jeżeli zatem Twoją pasją są rośliny, a chciałbyś przełożyć swoje zainteresowania na karierę zawodową w tej dziedzinie to Medycyna roślin może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując medycynę roślin

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • biologii niezbędną do zrozumienia zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji, opisywania podstawowych taksonów organizmów, kryteriów ich klasyfikacji, sposobów przystosowania organizmów do środowiska, wiedzy o relacjach zachodzących między komponentami agrocenozy,
  • zrównoważonego nawożenia, podstawowych zaburzeń procesów fizjologicznych u roślin spowodowanych nadmiarem lub niedoborem składników pokarmowych, objawów chorób powodowanych przez czynniki abiotyczne,
  • fizjologii roślin obejmującą: mechanizmy regulacji procesów życiowych, w szczególności mechanizmy obronne, gospodarkę wodną, transport i dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach,
  • fizycznych procesów zachodzących w biosferze, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w ekosystemach naturalnych i agroekosystemach,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku medycyna roślin

Absolwent kierunku medycyna roślin znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w firmach zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
  • pracownik w firmach zajmujących się dystrybucją środków ochrony roślin,
  • pracownik administracji państwowej,
  • pracownik centrum oraz marketu ogrodniczego,
  • pracownik w służbach fitosanitarnych.
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku medycyna roślin, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, matematyka, biologia, chemia fizyka z astronomią, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDYCYNA ROŚLIN

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDYCYNA ROŚLIN

Komentarze (0)