Biogospodarka

Biogospodarka

Biogospodarka – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „B”, kandydaci odnajdą kierunek Biogospodarka, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.
Celem kształcenia jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych. Studenci zapoznają się ze źródłami finansowania działań proinnowacyjnych, a także zasadami wspierania, kreowania wiedzy i świadomości innowacyjnej przedsiębiorców oraz społeczeństwa.
W gronie realizowanych przedmiotów w toku nauki znajdziemy, między innymi, takie zagadnienia jak: mikrobiologia, mechanika płynów, podstawy termodynamiki, chemia ogólna, fizyka, metrologia i systemy pomiarowe, matematyka, chemia bioorganiczna, zarządzanie produkcją. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biogospodarki na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych. 
Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Dominika, studentka Biogospodarki mówi:
„Politechnika Warszawska to uczelnia, której nie trzeba przedstawiać i każdy wie, że dyplom jej ukończenia znaczy bardzo dużo na rynku zatrudnienia. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biogospodarkę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Biogospodarka na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw,
 • inżynierii i technologii chemicznej,
 • budowy i eksploatacji maszyn,
 • zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi,
 • wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
 • tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biogospodarka:

Absolwent kierunku Biogospodarka na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Biogospodarka na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Biogospodarka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Komentarze (0)