Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Szeroki wachlarz dydaktyczny to prawie pięćdziesiąt kierunków kształcenia, a w nim Biotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do opracowywania i wdrażania nowoczesnych biotechnologii, projektowania i technicznego wyposażania linii produkcyjnych oraz ich eksploatacji w różnych gałęziach przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, jak i w ochronie środowiska. Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej to poznanie różnorodnych technik laboratoryjnych, analitycznych i statystycznych, które będą stanowiły podstawę kariery w szerokim przemyśle biotechnologicznym.
Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: matematyka, fizyka i biofizyka, enzymologia, chemia organiczna, chemia analityczna, genetyka ogólna, biologia molekularna, systemy zapewniania jakości, kosmetologia, metodyka pracy doświadczalnej, zarządzanie przedsiębiorstwem. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na Politechnice Warszawskiej znajdą zatrudnienie w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, ochrony środowiska.
Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Honorata, studentka Biotechnologii mówi:
„Studia na Politechnice Warszawskiej to nie tylko okazja do zdobycia świetnego wykształcenia. To także, po prostu, fajna przygoda i możliwość poznania ciekawych ludzi.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania i wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji,
 • zarządzania bezpieczeństwem produktu,
 • prawa patentowego,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • zarządzania jakością.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • przemyśle produkcji żywności,
 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • laboratoriach analitycznych, 
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • ochronie środowiska,

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Biotechnologia na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemicznym

Komentarze (0)