Electric and Hybrid Vehicles Engineering

Electric and Hybrid Vehicles Engineering

Electric and Hybrid Vehicles Engineering

Electric and Hybrid Vehicles Engineering

Electric and Hybrid Vehicles Engineering  studia - kierunek studiów

Politechnika Warszawska to jeden z najistotniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Kandydaci mogą wybierać spośród szeregu kierunków, a jednym z nich jest Electric and Hybrid Vehicles Engineering, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.
Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu chemii, fizyki i matematyki, na fundamencie której możliwe będzie nabycie umiejętności dokonywania wyboru nowoczesnych materiałów i technologii wykorzystywanych do produkcji napędów elektrycznych i hybrydowych. Electric and Hyrbid Vehicles Engineering to przygotowanie do wykonywania zadań w branży motoryzacyjnej i energetycznej.
Program nauczania zawiera następujące przedmioty: materiały strukturalne, wprowadzenie do modelowania geometrycznego, ochrona środowiska, chemia, fizyka, równania różniczkowe, mechanika teoretyczna, technologia wytwarzania, wytrzymałość materiałów, inżynieria elektryczna i elektroniczna, wibracje mechaniczne, inżynieria oprogramowania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Electric and Hybrid Vehicles Engineering na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w branży motoryzacyjnej, transportowej i energetycznej.
Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Bartosz, student Electric and Hybrid Vehicles Engineering mówi:
„Studia na Politechnice Warszawskiej to niemały wysiłek, ale również niemała przyjemność i duma, która wynika z wiedzy, że studiuje się na prestiżowej i bardzo ważnej uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Electric and Hybrid Vehicles Engineering na Politechnice:

Absolwent kierunku Electric and Hybrid Vehicles Engineering na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych,
  • projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych,
  • budowania i analizowania modeli matematycznych komponentów układu napędowego,
  • projektowania, testowania i diagnozowania układów i systemów wieloźródłowych z akumulacją energii.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Electric and Hybrid Vehicles Engineering:

Absolwent kierunku Electric and Hybrid Vehicles Engineering na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
  • branży motoryzacyjnej,
  • branży transportowej,
  • branży energetycznej. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Electric and Hybrid Vehicles Engineering na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Electric and Hybrid Vehicles Engineering - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno-techniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych 

Komentarze (0)